Grutto
Shutterstock

Tielrodebroek

Temse
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Tielrodebroek is een gecontroleerd overstromingsgebied of potpolder, gelegen aan de samenvloeiing van de Schelde en de Durme. Je kan er genieten van slikken en schorren, met rietkragen, wilgenbossen en uitgestrekte hooilanden. Veel watervogels, zoals eenden en blauwe reigers, hebben hier hun thuis.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is het hele jaar door toegankelijk op de wandelpaden. Rondom de potpolder loopt een wandeldijk.

Beschrijving van het natuurgebied

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen. Behalve watersnood voorkomen wil het Sigmaplan ook typische riviernatuur in ere herstellen. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en de klimaatverandering werd het Sigmaplan geactualiseerd. De nadruk kwam nog meer te liggen op ruimte voor de rivier. Dat gebeurt met speciaal ingerichte gecontroleerde overstromingsgebieden. Het Sigmaplan streeft niet meer alleen naar verhoogde veiligheid, maar maakt ook werk van de Europesee doelen door bijkomende natuurgebieden in te richten. Vaak bevinden die zich binnen de gecontroleerde overstromingsgebieden.

Dit gecontroleerd overstromingsgebied of potpolder van meer dan 90 ha ligt aan de samenvloeiing van de Schelde en de Durme, vlak aan het veer naar Hamme. Van oudsher werd het Tielrodebroek 's winters overstroomd en bevloeid door Scheldewater. 

Nu is het een gecontroleerd overstromingsgebied, wat wil zeggen dat de verlaagde dijk ervoor zorgt dat allereerst het broek onderloopt bij hoge hoogwaterstanden. Dit leverde soms een spectaculair beeld op, de "watervallen van Tielrode" als het ware, bij spingtij.

Dieren en planten

De botanische betekenis van deze graslanden is momenteel gering. Naast de dominantie van Engels raaigras vind je tal van courante akkerkruiden terug.

Veel watervogels, zoals eenden en blauwe reigers, hebben hier hun thuis.

Natuurbeheer

Een lokale landbouwer maait de percelen van Natuurpunt jaarlijks tweemaal, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Door op een natuurvriendelijke manier te beheren, hopen we dat natuurontwikkeling in intensief landbouwgebied opnieuw kansen krijgt. Zo kunnen weidevogels als kievit en grutto hier hopelijk opnieuw hun jongen grootbrengen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Tielrodebroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Tielrodebroek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Gustaaf Lerno gustaaf.lerno@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.