Veldleeuwerik
Shutterstock

Tussen de 2 Motten

Tielt-Winge
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied 'Tussen 2 Motten' ligt bij de samenvloeiing van de Brede en de Tieltse Motte, een klein maar fraai gebied, verscholen in een uithoek van de gemeente Tielt-Winge.

Beschrijving van het natuurgebied

Tussen 2 Motten ligt bij de samenvloeiing van de Brede en de Tieltse Motte, relatief dicht bij het grote Walenbos, waar de Vlaamse overheid een groot natuurgebied uitbouwt. Veel kleiner maar daarom niet minder fraai, ligt dit gebied ietwat verscholen in een uithoek van de gemeente.

In het natuurgebied vinden we verschillende soorten vegetaties terug. In de natte gedeelten treffen we elzenbroekbossen, op de drogere delen zijn er eikenbossen. In het voorjaar zorgen allerlei bloeiers, waaronder bosanemoon, speenkruid, gevlekte aronskelk en gele dovenetel, voor een bont kleurenscala. In de vallei bevinden zich verschillende oude graslanden.

De Grote Motte is, vanaf de bron in het Walenbos tot de vroegere Boekhoutmolen, één van de meest waardevole beektracés in Vlaams-Brabant, dit door haar zuivere water. De voorbije jaren werden, in het kader van een Interreg project, op verschillende percelen populieren verwijderd. Het is afwachten of de bloemrijke hooilanden van weleer zich terug zullen herstellen.

Dieren en planten

In het gebied is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar fauna en flora. Wel worden hermelijn, bunzing en steenmarter regelmatig waargenomen. De oevers van de Motte zijn de ideale plaats voor ijsvogels. Ook een aantal bijzondere roofvogels zoals havik, buizerd en sperwer kan je hier waarnemen. Zomertortel, wielewaal, houtsnip, veldleeuwerik, patrijs, kwartel en geelgors zijn hier tevens thuis. 's Nachts jagen de steenuil en de kerkuil in het gebied.

De wateren zijn thuis voor vissen zoals het bermpje en de bittervoorn. Ze zijn ook belangrijk voor de populatie amfibieën, waaronder de bruine en groene kikker, de alpenwatersalamander en de levendbarende hagedis. Vlinderliefhebbers kunnen hier zeker aan hun trekken komen, met de kleine ijsvogelvlinder en de grote beervlinder.

Verschillende soorten planten, zoals blauwe knoop, wilde bertram, karwijselie, dotterbloem, bosbies, daslook, muskuskruid, bosanemoon, salomonszegel, gevlekte aronskelk, gulden boterbloem, voorjaarshelmbloem en waterviolier, zijn hier allemaal terug te vinden.

Natuurbeheer

Als algemene doelstelling voor het gebied wordt een mozaïekpatroon vooropgesteld, waarbij hooiweiden, bos en in beperkte mate akkers elkaar afwisselen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de uitbreiding en de versterking van de bosbiotoop. In deze bossen wordt er een nulbeheer toegepast. De graslanden worden gemaaid en nabegraasd.

In het kader van het Interregproject bestonden de omvormingsmaatregelen uit het kappen van canadapopulieren, het omvormen van de vegetatie naar een bosvegetatie, het verwijderen van de exoten en de herprofilering van de oever van de poel.

LIFE

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

 

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Tussen 2 Motten verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Eric Van de Plas, 016-53 26 63.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.