Grote Nete
Stein Temmerman

Vallei van de Grote Nete

Heist-op-den-Berg, Hulshout
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
De vallei van de Grote Nete tussen de Pallieterhoeve in Booischot en Kruiskensberg in Itegem is de grootste open ruimte in Heist-op-den-Berg. Je wandelt er in het spoor van Pallieter.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het gebied

In de Vallei van de Grote Nete vind je hooilanden, populierenbossen, ruigtes, wilgenstruwelen en graasweiden. Het oude cultuurlandschap is nog goed bewaard in Hallaar en Itegem en wordt gekenmerkt door houtkanten, bomenrijen, sloten en knotwilgen.

De Grote Nete kronkelt over een afstand van 8 kilometer door dit unieke landschap van dottergraslanden, pinksterbloemweiden, kleine oude eikenbossen, bloemrijke moerasspireavlakten en moerasplanten op venige bodems. 

Toen de zee zich pakweg 20 miljoen jaar geleden uit de streken rondom de Grote Nete terugtrok, heeft ze ijzerhoudende zandbanken achtergelaten. In de 19e eeuw trokken de mensen gebouwen op met die ijzerzandsteen, zoals de hoevewoning Mac Adam langs de Ijzerenweg. De Netevallei is daarom cultuurhistorisch belangrijk. Ze herbergt ook drie monumenten: het kasteel 'Hof ter Laken' met park, de mijlpaal 'het Toreken'; en de hoeve 'Het Bergske', bekend als locatie voor de film Pallieter.

De Grote Nete zelf bestond uit een netwerk van lijnen. Voor er dijken rond de rivier werden gezet, waren er veel uitlopers, ook wel armen genoemd. Sommige daarvan bestaan nog als laak, bijvoorbeeld de Bruggeneindse Laak. Andere armen geraakten uiteindelijk vol met afgestorven plantenresten of 'turf'. Eeuwenlang gebruikte de mens die turf als brandstof.

Top

Dieren en planten

Kenmerkende plantensoorten van het gebied zijn kleine ratelaar, moerasviooltje, wateraardbei, blauwe knoop en grote bevernel. De Vallei van de Grote Nete herbergt een belangrijke populatie roodborsttapuit, bosrietzanger, zomertortel en grasmus. Je vindt er ook nachtegalen, wielewalen en sprinkhaanzangers. Buizerds, torenvalken en sperwers zijn er vaste bewoners.

Top

Verder wandelen

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.70km

Vallei van de Grote Nete -Pinzielekepad - Volg de knooppunten 15-16-17-99-98-99-17-16-15

4.30km

Vallei van de Grote Nete - Molenbeekpad

Volg de knooppunten START-58-30-56-5-7-6-35-5-56-30-58-START

Horeca

  • Taverne Pallieterhoeve

    IJzerenweg 21
    2221 Booischot

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Stefaan Janssens stefan_janssens@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.