Kanaaljuffer
Shutterstock

Vallei van de Oude Kale

Gent, Lovendegem, Nevele, Lievegem
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken

Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassingen van bewegwijzering. Neem dus zeker je kaart mee als je op stap gaat!

De Vallei van de Oude Kale is één van de best bewaarde natuurgebieden van het Meetjesland. De Oude Kale kronkelt er in een landschappelijk pareltje, met bloemrijke hooilanden, knotwilgenrijen en broekbossen. Alvast goed voor uren wandel- en fietsplezier!

Toegankelijkheid

Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassingen van bewegwijzering. Neem dus zeker je kaart mee als je op stap gaat! 

De Vallei van de Oude Kale is vrij toegankelijk op de paden, met uitzondering van enkele delen (Zuurhoek). 's Winters staan sommige delen soms kort onder water. Laarzen zijn dan een must! Honden zijn welkom aan de leiband.

Top

Oranjetipje

Beschrijving van het gebied

Tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem, op een boogscheut van Gent, ligt de Vallei van de Oude Kale: een lappendeken van hooilanden en graasweiden, oude knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en talrijke sloten. De levensader van het gebied, de Oude Kale, was ooit een van de grootste beken van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme.

Tussen Merendree en Vinderhoute kan de beek nog steeds vrij meanderen in een schitterend groen landschap. Het grootste deel van de vallei is momenteel in vrij intensief landbouwgebruik, maar het blijft een landschappelijk pareltje met hier en daar nog prachtige, bloemrijke hooilanden en broekbossen. De verschillende wandel- en fietspaden doorkruisen het hele gebied.

Langs het traject van ruim tien kilometer, dat de Oude Kale aflegt tussen Nevele en Vinderhoute, zijn er heel wat bijzondere plekjes te vinden. De Priesteragemeers is een klein meersengebiedje met een oude meander vlakbij de dorpskern van Landegem. Het natuurgebied is in eigendom van de gemeente Nevele en het wordt door Natuurpunt beheerd. Speciaal voor dit natuurgebied werd een educatief pakket uitgewerkt en het gebied is ook toegankelijk onder begeleiding. Het is dus een ideale uitstap voor scholen!

Het Nevelsch Vaardeken is een vroegere aftakking van de Oude Kale, die de verbinding vormde tussen Nevele en het kanaal Gent-Oostende. Dit gebied op de grens van Merendree en Hansbeke is zeer nat, met heel wat hooilanden, knotwilgenrijen en elzenbroekbossen. De Vallei van de Oude Kale tussen Merendree en Vinderhoute is het mooiste en meest aaneengesloten deel van de vallei. Ondanks het vrij intensieve landbouwgebruik is het gebied landschappelijk toch erg waardevol. Vochtige hooilanden en graasweiden worden er afgeboord door knoertige knotwilgenrijen of in de wind leunende populieren. Op de vochtigste stukken liggen hier en daar ruigere stukjes of kleine veldbosjes.

Ver weg van alle wegen en goed verscholen tussen de hoger gelegen kouters bleef dit gebied lange tijd weinig bekend bij het grote publiek. In 2010 kwam hier een wandel- en fietspadennetwerk, ingericht in het kader van een landinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij. Zowel vanuit Vinderhoute (Molenslag) als vanuit Merendree (Eikendreef) kunt u nu een wandeling starten en genieten van het prachtige landschap. De wandelpaden passeren vlak langs enkele percelen van Natuurpunt. 

De Molenmeers is vrij toegankelijk voor wie de natuur van dichterbij wil beleven. Het is een vroegere zandwinningsput langs de Oude Kale in eigendom van Waterwegen en Zeekanaal, die al ruim 15 jaar beheerd wordt door Natuurpunt. Via een goed verborgen wegeltje in de Molendam, dat begint waar een bordje van Natuurpunt staat, bereik je de ingang van de Molenmeers en kan je het hele gebied verder verkennen langs het wandelpad rondom de plas. Het water is er erg zuiver, geen wonder dat dit een weelde van onderwaterleven met zich meebrengt!

De Zuurhoek is een grote zandwinningsplas vlak naast de Molenmeers die grote aantallen watervogels aantrekt. Dit gebied is voorlopig niet toegankelijk voor wandelaars.

Top

Steenuil

Dieren en planten

De meeste natuurpercelen worden beheerd als dotterhooilanden. Pinksterbloem, echte koekoeksbloem, scherpe boterbloem en poelruit geven deze percelen een frisse kleur in het voorjaar! De bloemenpracht zorgt voor een rijk insectenleven. Oranjetipjes fladderen er talrijk rond in het voorjaar, dikkopjes en zandoogjes komen er voornamelijk in de zomer voor. In de sloten floreert plaatselijk waterviolier. In de plassen en voormalige zandwinningsputten komen enkele speciale libellensoorten voor, zoals kleine en grote roodoogjuffer, kanaaljuffer en bruine winterjuffer.

De gekraagde roodstaart en de steenuil profiteren van de talrijke knotwilgen. In de winter zitten grote concentraties wintervogels in de vallei van de Oude Kale, vooral dan in de Zuurhoek. Groepen van honderden kuifeenden en smienten zijn hier geen uitzondering, met af en toe een enkele brilduiker, nonnetje of grote zaagbek ertussen.

Top

Natuurbeheer

Zonder Natuurpunt en haar voorgangers zou er geen sprake geweest zijn van een groene 'Vallei van de Oude Kale'! Dankzij deze verenigingen werden plannen uit de jaren 1980 om de Oude Kale recht te trekken en de oevers te betonneren gelukkig afgeblokt. Om de toekomst van de vallei veilig te stellen tracht Natuurpunt nu de meest waardevolle percelen aan te kopen en in samenwerking met plaatselijke landbouwers te beheren. Momenteel heeft Natuurpunt ongeveer 10 hectare in beheer, een oppervlakte die jaar na jaar gestaag toeneemt. Niet toevallig vertonen net deze percelen de hoogste biodiversiteit.

Zowel Natuurpunt Ratel als Natuurpunt Lovendegem staan in voor het beheer van het gebied.

Top

Verder wandelen

Levende Leie

Bourgoyen-Ossemeersen

Ganzenveld

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.20km

Vallei van de Oude Kale - Molenmeerswandeling

6.30km

Vallei van de Oude Kale - Vinderhoutewandeling

6.90km

Vallei van de Oude Kale - Merendreewandeling

9.00km

Vallei van de Oude Kale - Combinatie van groene en blauwe wandeling

12.50km

Vallei van de Oude Kale - Gele wandeling

Er zijn momenteel nog geen wegwijzers op deze route.
 • Vallei van de Oude Kale - vertrekpunt Molenslag

  Molenslag 19, 9921 Vinderhoute
  ter hoogte van het kerkhof
  9921 Vinderhoute
 • Vallei van de Oude Kale - vertrekpunt Kerk Merendree

  Merendreedorp 24
  ter hoogte van Kerk Merendree
  9850 Merendree
 • Vallei van de Oude Kale - vertrekpunt Lobrug

  Lobrug
  Lovaart
  9920 Lievegem

Horeca

 • Restaurant De Oude Kale, Vijverstraat 43, 9920 Lovendegem, 0474-55 21 80, deoudekale@outlook.com

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van de Oude Kale verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Toon Spanhove, 0497-02 02 72, OudeKaleVallei@natuurpunt.be of natuurpunt.lovendegem@proximus.be of natuurpuntderatel@telenet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.