Bootjesven - Vallei van het Merkske
Vilda - Jeroen Mentens

Vallei van het Merkske

Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Toegankelijk voor kinderwagens
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Bezoekerscentrum
  • Eten en drinken
In de Vallei van het Merkske wandel je naast een riviertje dat slingert tussen weiden en bossen. Dit natuurgebied ligt in de provincie Antwerpen, in de regio Baarle-Hertog, Hoogstraten en Merksplas. Je volgt er de natuurlijke waterloop, en geniet van het geluid van de nachtegaal en de boomkikker op de achtergrond. Het bezoekerscentrum De Klapekster in Wortel staat ook bekend als Pure Kempen Café en fietscafé. Hier vertrekken wandelingen en fietstochten naar het beekdal, de Castelreesche Heide of Wortel-Kolonie.

 Halsche Beemden

Beschrijving van het gebied

De Vallei van het Merkske is een prachtig aaneengesloten gebied langs het kleine riviertje 'het Merkske'. De Halsche Beemden is een onderdeel van het gebied en wordt beheerd door Natuurpunt.

Het gebied is voornamelijk bekend om zijn natte beemden, die gevoed worden door grondwater. Dat levert een rijk landschap op, vol zeldzame plantensoorten. Verder zijn de beekbegeleidende bossen meer dan de moeite waard. Vooral in het voorjaar kleurt de bodem van de bossen geel en wit door speenkruid, dotterbloem, slanke sleutelbloem en bosanemoon.

Top

Merkske

Hoogtepunten op de wandelroutes

Een bezoek aan de Vallei van het Merkske is het hele jaar door de moeite waard. Wandelen langs een natuurlijk kronkelend riviertje in combinatie met de grote variatie in het landschap en de absolute rust laten een blijvende indruk na.

Top

Oranjetipje

Dieren en planten

Al van in het vroege voorjaar, wanneer de voorjaarsbloeiers bloeien, is een bezoek aan het gebied de moeite waard. De bossen en graslanden staan dan vol met de gele en witte bloemen van speenkruid, slanke sleutelbloem, dotterbloem en bosanemoon. Wie verder kijkt, ziet de meer onopvallende groene bloempjes van het muskuskruid. Iets later in het voorjaar, vanaf april, bloeien de pinksterbloemen. Dan krijgen de vochtige graslanden een witte tint. Pinksterbloemen zijn noodzakelijk voor het mooie oranjetipje. Dat vlindertje gebruikt pinksterbloem als waardplant, wat wil zeggen dat de rupsen van de planten leven.

Vanaf het voorjaar zitten de poelen vol met verschillende amfibieënsoorten. Vroeg in het jaar zijn de bruine kikker en de gewone pad al present. Die soorten worden afgelost door verschillende salamanders, waaronder de bedreigde kamsalamander. De bastaardkikker laat zich vanaf mei vooral 's avonds horen. Hopelijk worden de bastaardkikkers over enkele jaren aangevuld met de prachtige boomkikker. De soort is in 1986 uitgestorven in het gebied, maar er loopt een herintroductieprogramma in de Vallei van het Merkske.

In het voorjaar zitten de bossen en struwelen ook vol met vogels. Een vroege vogelwandeling in mei levert gegarandeerd verschillende nachtegalen op. Ook de wielewaal, de zomertortel, de geelgors en de zwarte specht hebben een thuis in het gebied.

Vanaf het late voorjaar vliegen er prachtige juffers boven het Merkske: weidebeekjuffers en bosbeekjuffers. De mannetjes van die soorten hebben een prachtig, blauwglanzend lichaam met blauw in de vleugel.

In de winter zoeken goudvinken en mezen naar eten in de bossen en houtkanten. Ganzen vliegen over en weer tussen hun slaapplaats en voedselgebied, elders in het Merkske.

Top

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurpunt levert een belangrijke bijdrage binnen de werkgroep studie van het Merkske. Er worden grensoverschrijdende werkactiviteiten georganiseerd en er wordt actief meegewerkt aan lopende herintroductieprogramma's binnen het gebied.

De natste graslanden worden 1 à 2 keer per jaar met klein materiaal of met de hand gemaaid, dit in functie van de plantenrijkdom. In de graslanden blijft altijd 10 à 20 % van de vegetatie staan om de aanwezige fauna meer kansen te bieden. De hoger gelegen graslanden en de wastine worden onderhouden door runderen.

Top

Verder wandelen in de buurt

Aschputten

Turnhouts Vennengebied

Schrieken

Meer informatie over wandelen in de Vallei van het Merkske vindt u hier

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.60km

Vallei van het Merkske - Rond Bootjesven

Toegankelijk voor kinderwagens
9.60km

Vallei van het Merkske - Halsche Beemden

7.30km

Vallei van het Merkske - Heikant

Uitbreiding Ginhoven + 4,7 km; Toegankelijk voor kinderwagens
11.20km

Vallei van het Merkske - Heikant en Ginhoven

Horeca

  • Bezoekerscentrum De Klapekster

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vallei van het Merkske groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vallei van het Merkske".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van het Merkske verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak via het bezoekerscentrum: bc.deklapekster@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.