Zegbroek

Tremelo
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

Het Zegbroek maakt deel uit van het erkend landschap ‘Blaasberg’. Hier gebeurde de eerste aankopen door Natuurpunt Tremelo en het  eerste eigen erkende reservaat. Het is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer, gelegen in de Demervallei op de grens met Keerbergen en begrensd door de Dijle en de Laak. Een belangrijk kenmerk van het Zegbroek is de zeer natte bodem. De grondwaterstand is er gedurende het ganse jaar hoog en bevindt zich tijdens de winter vaak boven het bodemoppervlak.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

Top

Beschrijving van het gebied

Het Zegbroek is een moeras- en veengebied met een variatie van biotopen gaande van graslanden over rietvelden tot trilveen en bos. Deze variatie maakt het tot een paradijs niet alleen van varens en zeggen, maar van heel veel plantensoorten. Er zijn hier meer dan 290 verschillende soorten planten, bomen en grassen.

Langs de oude loop liggen enkele turfputten. Daar kan je een vrij zeldzaam natuurverschijnsel waarnemen: trilveen. Plassen kunnen namelijk geleidelijk aan bedekt raken met een drijvend plantentapijt, ook wel drijftil genoemd. Naarmate zo'n drijftil omvangrijker en steviger wordt en zich aan de oevers vastzet, spreken we van een 'trilveen'. Wie zich op zo'n trilveen waagt, waant zich op een waterbed.

‘Weg-Wijs’ in het Zegbroek:  een educatief onderdeel van de wandelroutes met op verschillende plaatsen de nodige infoborden. Het pad bestaat voor een deel uit een knuppel- en vlonderpad. 

Top

Dieren en planten

De natuurwaarde van het Zegbroek is indrukwekkend door de grote diversiteit:  we vinden er de zwarte els met als ondergroei elzenzegge, gele lis, en grote kattenstaart, Door de hoge luchtvochtigheid groeit er een enorme variëteit aan paddenstoelen. 

Insecten als loopkevers en libellen verblijven graag in het Zegbroek samen met broedende moeras- en bosvogels.  Zeldzame amfibieën zoals de kam- en vuursalamander bevolken de poelen en allerhande vogels kiezen dit ongerepte stukje Tremelo als broedplaats.

Het Zegbroek bestaat voor de helft uit akker- en landbouwgebied met hier en daar natuurlijke houtwallen. Het biedt zo een ideale biotoop voor akkervogels zoals  patrijs, veldleeuwerik,  grauwe gors, geelgors en ringmus.

Top

Natuurbeheer

De oorspronkelijke flora van het hooiland wordt hersteld door tweemaal per jaar te maaien en het maaisel te laten drogen en nadien af te voeren. Dit maaien gaat de verruiging tegen, de groei van de dominante hoge grassoorten wordt afgeremd en de zaden van de vroegere planten, die in de onderliggende zaadbank liggen, krijgen de kans om te kiemen.

Dit biotoop kan zich zo herstellen dat de originele fauna: oranjetipje, madeliefje, engelwortel, zenegroen, smeerwortel kan floreren  en de vuurlibel en platbuik werden sinds de start van dit initiatief opnieuw gespot. 

Top

Verder wandelen

Laekdal

Broekelei

Haachts Broek

Boortmeerbeeks Broek

Wijngaardberg

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.30km

Zegbroek - korte wandeling

7.80km

Zegbroek - lange wandeling

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?
Boek dan een afspraak via natuurpunttremelo@gmail.com 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.