Leiekant Lauwe
Natuurpunt

Zouter

Aalter
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied de Zouter ligt in het Landschapspark Bulskampveld, dat deel uitmaakt van het Veldgebied Brugge. Dit is een uitgestrekt gebied ten zuiden van Brugge. In de vroege Middeleeuwen evolueerde het Bulskampveld naar een bosrijke heide. Vanaf 1800 werd het in snel tempo omgevormd tot een dambordvormig landbouw- en bosgebied met veel dreven. Natuurpunt beheert enkele waardevolle graslanden en realiseert bijkomend bos in het gebied.

Toegankelijkheid

Met de talrijke dreven en wandelpaden is het hier aangenaam vertoeven in om het even welk seizoen. Het gebied ligt tussen knooppunt 80 en 78 van wandelnetwerk Bulskampveld.

Beschrijving van het natuurgebied

In de vroege Middeleeuwen evolueerde het Bulskampveld naar een bosrijke heide. Vanaf de 12de eeuw werd er systematisch loofhout aangeplant, onder andere door de Gentse Sint-Pietersabdij, vandaar ook de naam van het vlakbij gelegen Sint-Pietersveld.
Vanaf de 13de eeuw werden in de lager gelegen zones visvijvers aangelegd voor de kweek van karper. Zo werd de stad Gent met verse vis bevoorraad. In de Zouter waren er twee van deze viskweekvijvers, van elk circa 50 hectare. Na de Middeleeuwen geraakten de visvijvers in onbruik en bleef het Bulskampveld één van de laatste onontgonnen gebieden in Vlaanderen.
Vanaf 1800 werd het in snel tempo omgevormd tot een dambordvormig landbouw- en bosgebied met veel dreven.

Dieren en planten

De natte graslandvegetatie biedt met waternavel, echte koekoeksbloem, moerasrolklaver, kattenstaart en pinksterbloem enkele interessante soorten. In de poelen kan je verschillende soorten amifibieën aantreffen. Verschillende soorten vleermuizen, zoals de rosse vleermuis, scheren 's avonds en 's nachts door de lucht.
In de omgeving zijn er talrijke roofvogels te zien, zoals de wespendief en de havik. Ook voor hun nachtelijke tegenhangers, zoals de bos-, rans- en steenuil is dit een belangrijk gebied. Verschillende spechtensoorten, waaronder de zwarte specht, vind je hier ook terug.

Natuurbeheer

Natuurpunt Aalter heeft de weilandjes van de Zouter aangekocht in 2004. Sindsdien wordt er een extensief maai- en grasbeheer toegepast. Schapen onderhouden de voedselarme graslanden. Er werden twee poelen aangelegd om de lokale amfibieënpopulatie (zoals onder andere de vinpootsalamander) te ondersteunen. Ook de aangeplante brede houtkanten komen de biodiversiteit ten goede.

Vanaf 2022 werd gestart met bosuitbreiding in het gebied. In totaal zal ongeveer 8 ha nieuw bos gerealiseerd worden. Door hier bijkomend bos te voorzien versterken we de bestaande boskernen van Schuurlo. Dit is belangrijk voor soorten zoals havik, buizerd, bosuil, boomklever, roodborsttapuit en rosse vleermuis. We streven naar een gevarieerd structuurrijk bos.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zouter groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zouter".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Zouter verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Piet Opstaele, 0476-27 42 34.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.