Zuunvallei

Sint-Pieters-Leeuw
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Zuunbeek stroomt in de groene Brusselse rand van het zeer landelijke Pajottenland naar de verstedelijkte Zennevallei. Voor verrassend open en diverse natuur met steenuilen, broedende slobeenden, maar ook wasplaten moet je in de Zuunvallei zijn.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Beide wandelroutes lopen maar voor een klein stuk door het natuurgebied. Infoborden geven extra uitleg. De Zuunwandeling gaat langs deelgebied Oude Zuun, de Bosveldwandeling langs deelgebied Volsembroek.

 Top

Beschrijving van het gebied

De Oude Zuun ligt aan de rand van Brussel in het gelijknamige gehucht Zuun. Laat je verrassen door rust en natuur met zicht op de Brusselse skyline. Het natuurgebied wordt gekenmerkt door een zo goed als intact kleinschalig landschap met bomenrijen, poelen en hagen rondom een oude afgesneden beekmeander van de Zuunbeek. Op de vochtige hooilanden vind je een bonte bloemenpracht. Ze behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.

Het Volsembroek ligt in de brede Zuunvallei, dicht bij het dorpscentrum van Sint-Pieters-Leeuw. De moerassige weilanden staan vaak onder water en zijn begroeid met grote zeggen en russen. Het natte gebied wordt druk bezocht door talrijke (water)vogels.

Het landschap rond De Weyden is verrassend open. De stadsrand lijkt hier erg ver weg. In de lente kleuren gele dotterbloemen de natte weiden. Een andere parel is de Baesberg in Oudenaken. Zoals de naam laat vermoeden is het een sterk glooiend gebied, het ligt in de kleine zijvallei van de Beysbeek. Het kleine, maar wondermooie bronbos bevat naast zuiver water ook heel wat “oude” bosflora, zoals bosanemoon, slanke sleutelbloem, keverorchis en eenbes. De sterk hellende weiden bevatten een totaal andere begroeiing dan in de natte Zuunvallei. De meest opvallende gasten daar zijn weide-paddenstoelen. Meerdere soorten wasplaten werden er al waargenomen.

 Top

Dodaars

Dieren en planten

Planten zoals bosbies, veldrus en dotterbloem in de Oude Zuun wijzen op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. De Oude Zuun is ook een oase voor allerlei vogel- en insectensoorten. Door de vele poelen en sloten zitten er bovendien veel amfibieën. De Zuunwandeling leidt je ook langs een mooie gemengde haag met meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, egelantier en rode kardinaalsmuts.

De vogelkijkwand in het Volsembroek biedt een vrij zicht op het open moerasdeel, waar je altijd wel wat kan beleven. Een infobord toont de belangrijkste soorten die je kan waarnemen. Naast wilde eend, blauwe reiger, meerkoet en waterhoen broeden er minder voorkomende soorten zoals kuifeend, krakeend, slobeend en dodaars. De dodaars is de kleinste soort fuut en heeft een korte hals met een kastanjebruine vlek en een korte snavel. Hij broedt in de oevers. De jongen hebben een wit met zwart gestreept hoofd. Ze maken kenmerkende hoge geluiden. De dodaars zoekt voedsel diep onder water en duikt daarbij volledig onder.

Andere moerasvogels en steltlopers zoeken voedsel in modderige oevers of verschuilen zich in het moeras. De oeverloper trekt in de winter naar Afrika, in de zomer zie je hem hier. Je herkent hem aan zijn witte borst en bruine rug. Met snelle bewegingen loopt hij langs de randen van het water op zoek naar voedsel. In de winter is de watersnip een vaste gast die zich moeilijk laat zien, behalve wanneer hij hees krijsend, zigzaggend wegvliegt. Onze kleinste minst opvallende eend, de wintertaling, is wel de meest luidruchtige. Eens je de typische ‘trih-trih’ roep kent, hoor je de soort vaker dan je ze ziet. Wintertalingen vliegen vaak in kleine groepen. Aan de rossige kop, het wit horizontaal streepje op de rug en de goudgele driehoek op de anaalstreek herken je de mannetjes gemakkelijk. Je ziet de wintertaling hier enkel in de winter.

 Top

Natuurbeheer

In 2013 breidde de Oude Zuun fors uit met een populierenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland. Een oude verwaarloosde hoogstamboomgaard vervoegde in 2008 de Oude Zuun en kreeg een volledige herinrichting. De kleine steenuil is er een vaste broedvogel. We plantten nieuwe bomen van streekeigen oude appelrassen zoals Grawijning, Berglander, Dubbele Speeckaert en de vroeger in de streek bekende kleine Jefkespeer.

Het Volsembroek wordt in het zomerhalfjaar beheerd door een kudde gallowayrunderen. Deze zachtaardige, langharige Schotse hooglandrunderen houden de vegetatie kort en open.

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.40km

Zuunvallei - Bosveldwandeling

Volg de wandelknooppunten: 701-700-710-708-77-78-705-706-707-701
6.00km

Zuunvallei - Zuunwandeling

 • Zuunvallei - vertrekpunt Coloma

  gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma, Joseph Depauwstraat 25
  1600 Sint-Pieters-Leeuw
 • Zuunvallei - vertrekpunt Sint-Lutgardiskerk

  Arthus Quintusstraat 20
  1600 Sint-Pieters-Leeuw

Horeca

 • Taverne De Koetsier in het Park van Coloma

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zuunvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zuunvallei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Geert Cromphout geert.cromphout@pandora.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.