Resultaten in de buurt van 'Antwerpen'

Natuurgebieden in de buurt

Blokkersdijk

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Op de Antwerpse Linkeroever ligt Blokkersdijk. Dit natuurgebied vlakbij de Schelde en de haven is met zijn verschillende biotopen een uitstekende plaats om vogels te kijken!

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hobokense Polder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Tussen de Schelde, Hoboken en de industrie ligt de Hobokense Polder: de grootste brok natuur in Antwerpen Stad. De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten. Meer dan 500 verschillende planten en 360 verschillende paddenstoelen vinden hier hun thuis. In de late lente stelen orchideeën de show en tussen het gras kan je de bos- en de bijenorchis ontdekken. Ontdek hier een verrassend rustig decor met gallowayrunderen.

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Oude Landen

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Unieke natuur vlakbij de stad! De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is wellicht één van de mooiste stedelijke natuurgebieden van Vlaanderen. Bekend voor zijn grote bloemenpracht, zoals de wilde orchideeën die de graslanden in de lente rozerood kleuren, maar ook voor zijn rietvogels (kleine karekiet, blauwborst, rietgors), de nachtegalen, de vele vlinders en de Schotse gallowayrunderen die van juli tot december grazend een handje helpen bij het beheer.

Fort 3 van Borsbeek

Borsbeek Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Fort van Borsbeek is een bakstenen fort uit de Antwerpse fortengordel. De gebouwen zijn een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. De afwisselende natuur rond het fort kan je ontdekken via een mooie wandelroute.

Bospolder

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Wil je wandelen in de natuur in het noorden van Antwerpen? Ga op stap in De Bospolder in Ekeren. Er zijn wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Je vindt er wandeltochten door het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject, dat voor het herstel van zeldzame planten en dieren heeft gezorgd.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kuifeend en de Grote Kreek

Antwerpen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Midden in de Antwerpse haven, meer bepaald in het rangeerstation Antwerpen-Noord, ligt het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek. Het is een overwinteringsgebied voor vogels, alsook een belangrijke trek- en broedplaats. Het is werkelijk een stukje boeiende natuur!

Het Rood

Kapellen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gemeentelijk natuurgebied Het Rood is sinds 1996 in beheer bij Natuurpunt. Dit bosgebied ligt op de overgang van de Kempen naar de polders. De naam 'Het Rood' is afkomstig van de roestbruine kleur van de bodem. Dat is geen vervuiling, maar ijzer dat van nature in de zandbodem aanwezig is en 'verroest'. Heel de omgeving en de Rode beek die er door loopt, wordt gekenmerkt door dit rode zand.

Uilenbos

Hove Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Kelderijlei

Schelle Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Kelderijlei bestaat uit hooilandjes, amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruweel en knotwilgenrijen. In het vochtige deel groeit veel zwarte els.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen

Lier Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeentes Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel. Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude ‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voorjaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen, bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. De natuurpracht in Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten.

Langbos en Babbelse Plassen

Kontich Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de Babbelse Plassen, naast het Langbos, omringen knotwilgen en houtkanten de bloemrijke hooilanden. In het voorjaar kleuren de hooilanden hier roze vol bloeiende echte koekoeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge en dotterbloem.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Walenhoek - Niels Broek

Niel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

In het landschap van Schelde en Rupel kan je dankzij het wandelnetwerk Rivierenland van het regionaal landschap een heerlijke wandel- en natuurkijkdag beleven in het paradepaardje van de Rupelstreek, de Walenhoek. Breng ook eens een bezoek aan het Natuur.huis de Paardenstal, het onthaalpunt van Natuurpunt.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Fort van Brasschaat

Brasschaat Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Een ideaal winterhotel voor vleermuizen is het Fort van Brasschaat zeker. Met meer dan 550 overwinterende vleermuizen behoort het tot de top drie van de vleermuizenforten in Vlaanderen.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Schans van Smoutakker

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Hoewel het nu een oase van rust en natuur is, werd de Schans van Smoutakker te Stabroek allesbehalve met vredelievende doeleinden gebouwd. Deze schans of tussenfort maakt deel uit van de Versterkte Stelling rond Antwerpen. Een imposante fortengordel, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw, die Antwerpen en haar haven moest beschermen tegen vijandelijke invallen. Helaas was de Schans van Smoutakker slechts een kort leven beschoren. Door een onverwacht hevige explosie vloog het fortje op 10 oktober 1914 volledig de lucht in en werd herschapen in een ruïne. Een roemloos einde,... Na meer dan 85 jaar verwaarlozing, kreeg de Schans van Smoutakker echter een nieuwe toekomst!

Ertbrandbos

Kapellen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het Ertbrandbos, dat het Fort van Ertbrand herbergt, is een natuurgebied van 90 ha in een uithoek van Kapellen. Het gebied vormt de ecologische verbinding tussen de bosgebieden van Brasschaat, Kapellen en het Grenspark Kalmthoutse Heide. Het bos is niet enkel belangrijk voor het behoud van planten en dieren in onze verstedelijkte omgeving maar vervult eveneens een onmisbare rol als wandel- en natuurbelevingsgebied.

Huzarenberg

Stabroek Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Huzarenberg is een prachtig bebost duingebied aan het Moretusbos in Stabroek. In 2005 wist Natuurpunt Antwerpen Noord de eerste perceeltjes natuur op de Huzarenberg in Stabroek te beschermen. Op de voormalige stuifduinen ontwikkelde zich een gemengd bos bestaande uit grove den, zomereik, lijsterbes, sporkehout en ruwe berk.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Activiteiten in de buurt

Beheer in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: Inrichten toegang

De Babbelbeek kabbelt langs Duffel en Lier naar de Nete, door een laaggelegen vallei die geregeld overstroomt.

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Aan de ingang van het Natuurgebied in de Bremstraat, vlakbij het Senthout te Duffel

Monumentenwandeling op Fort 7

Vandaag heb je nog eens de kans om de geschiedkundige kant
van fort 7 te ontdekken. Wat is een fort ? Waarom is hier een
fort ? Hoe werkt een fort ? Wanneer is het gebouwd ? Wie bemande

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Feestelijk eetmaal met terugblik op 2018

De afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurstudie-activiteiten, beschermingsprojecten, cursussen en uitstappen.

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Brasserie ‘t Sportzicht

Jaarlijkse ledenavond

Afspraak: Franciscuszaal van de Arkgemeenschap, Groenstraat n° 46 (recht over n° 47)
op de grens van Hove met Mortsel

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Franciscuszaal van de Arkgemeenschap

Familiefilm: Het Meisje en het Vosje

Op een gewone herfstochtend merkt een jong meisje in de bossen naast haar huis een vos op. Nieuwsgierig benadert ze de vos.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof (bovenzaal)

Wandeling door de polder van Heindonk

Onze tocht vertrekt in het centrum van Heindonk. Groot is het charmante dorpje niet, dus al heel snel bevinden we ons in een landelijke omgeving.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek

Waar: Heindonk, Kerk van Heindonk

Winterwandeling in het Babbelkroonbos

Sneeuwklokjeswandeling in het normaal niet toegankelijke Babbelkroonbos. Kom je ook meewandelen op zoek naar sneeuwklokjes en andere vroege voorjaarsplanten in dit bos?

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Land van Reyen

Waar: Lint, Parking begraafplaats Lint

Cursus: Berken-eikenbos en korstmossen biodiversiteit (Zoersel)

xx

Prijs

20,00€/leden Natuurpunt en 25,00€/niet-leden.

Wanneer: Dinsdag 26 februari 2019

Wie: Vrienden van Zoerselbos, Natuurpunt CVN

Waar: Zoersel, Bezoekerscentrum Zoerselbos

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Sint-Gillis-Waas)

Wanneer: Donderdag 28 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Landelijke Gilde Sint-Gillis-Waas

Waar: Sint-Gillis-Waas, LRV ruiterlokaal

Webinarreeks: Klimaat en natuur

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het klimaat verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden dieren en planten bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur beweegt er heel wat.

Wanneer: Donderdag 28 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

Cursus: Klimaatverkenner (Aartselaar)

De cursus Klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid.

Wanneer: Donderdag 28 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, Natuurpunt CVN

Waar: Aartselaar, Jeugdcentrum De Leonaar

Voorjaarsvergadering Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

Tijdens deze voorjaarsvergadering stellen we de resultaten voor van 2018. Het programma volgt later, noteer alvast de datum.

Wanneer: Donderdag 28 februari 2019

Wie: Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

Waar: Sint-Gillis-Waas, Natuurhuis Panneweel

Hobokens Wild in de Novonov

Vanaf maart wordt Hobokens Wild ook geserveerd in de 'Novonov' elke vrijdag.

Wanneer: Vrijdag 1 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder, Novonov

Waar: Antwerpen, Novonov

Dagtocht naar de Hoge Venen - Kraanvogeltrek

Kraanvogels zijn ongeveer even groot als ooievaars, maar slanker gebouwd. Ze trekken in lange slierten in V-formaties of in rommelige groepen.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Begraafplaats Temse

Beheerwerken in Natuurgebied de Goorbosbeekvallei

Deze activiteit omvat allerlei karweitjes in het natuurgebied.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, ingang van bos2 links naast de serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei van aan de spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel)

Opruiming restanten kampement Tarzanboskes

Tijdens de schoonmaak in de lente van 2017 werd midden in het domein Tarzanboskes een kampement ontdekt. Dit werd in 2018 afgebroken en de draagbare delen werden reeds verwijderd.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Hoboken, Tarzanboskes

Mossen op Fort 5

De studie van mossen is een onderwerp dat niet zo dikwijls
aan bod komt tijdens onze algemene activiteiten. Vandaag
leert Lydia, een uitstekend mossenkenner, ons een heleboel

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Edegem, kerk Heilige Familie

Winter - Vogeltelling aan Noordkasteel

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Zeevaartschool

De Kruibeekse heerlijkheid

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Veer Kruibeke

Infosessies over legaten

Interesse om Natuurpunt op te nemen in je testament?

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, vertelzaaltje Bibliotheek Duffel

Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOLZET)

Het opvangcentrum (VOC) heeft als opdracht de opvang en verzorging van wilde inheemse dieren. Het is de bedoeling ze achteraf terug in de natuur vrij te laten.

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, parking Cultureel Centrum

Ga je mee op zoek naar steenuilen in Kruibeke?

In het voorjaar hebben we weer een drukke uilenagenda met Kruin, zoals je kan zien in de aankondigingen.
 
We doen inventarisatie van Kerkuil en Steenuil en zijn nog alti

Wanneer: Vrijdag 8 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Kruibeke, Café Sonneke

Otterzoekdag regio Schelde Gent - Dendermonde

Zin om de verspreiding van otter in Vlaanderen op de voet te volgen? Kom dan naar de otterzoekdag in het kader van het Meetnet otter!

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Studie, Zoogdierenwerkgroep (7183)

Waar: onbekend, wordt bekend gemaakt na inschrijving

Workshop: Gierzwaluwkasten timmeren

Naar jaarlijkse gewoonte timmert ARDEA rond deze tijd van het jaar nestkasten in elkaar. Uilen, torenvalken, vliegenvangers,… varen er ondertussen wel bij.

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Wilrijk, De IJsvogel

Filmavond met werk van Natuurpunters uit de regio

We starten de avond met een reeks kortfilms van Guy Borremans
uit Hoboken. Volgende onderwerpen spreken jullie
zeker aan:
• Onze Polder (Hobokense Polder uiteraard)

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Guy Borremans en William Van Doninck

Waar: wilrijk, Districtshuis

Proef het Grenspark Groot Saeftinghe! Foto-, film- en foodfestival

Op de grens van Vlaanderen en Nederland groeit het grenspark Groot-Saeftinghe. Je vindt er het grootste zoet-zoute getijdennatuurgebied van Europa.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Kieldrecht, OC Ermenrike

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Cursus: Natuurgids (Antwerpen)

LEER BIJ, BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!

Wanneer: Dinsdag 12 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Antwerpen Stad, VMPA Antwerpen Centrum & Mortsel

Waar: Antwerpen, De Nieuwe Vrede

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Lezing: De levende tuin (Deurne)

Creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlij

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, vzw LCB Deurne, Natuurpunt Schijnbeemden

Waar: Antwerpen, Bibliotheek Couwelaar

Sterrenkijkavond in de Kleiputten Terhagen

Vanavond zetten we de sterrenhemel boven de Kleiputten Terhagen in de kijker. Om 19u, 20u en 21u starten aan het onthaal geleide wandelingen door het natuurgebied Kleiputten Terhagen.

Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Rumst Terhagen, Kleiputten Terhagen

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Antwerpen Stad

Alle leden van onze afdeling worden hierbij uitgenodigd

Programma:

-       onze activiteiten 2018: een overzicht met pittige commentaar

Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, De Groene Waterman

Lentetrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken

ARDEA nodigt je weer uit om mee te komen trektellen in Hoboken...

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Vogelwerkgroep Ardea

Waar: Hoboken, Hobokense Polder

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan Den Haes.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Pleintje tussen Den Haes 3 en 5

"Groen moet je doen"-familietocht

Familietocht doorheen natuurgebied "De Mosterdpot" met veel leuke doe- en ontdekkingsactiviteiten

 

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Aan het Mosterdpotje

Komt de lente al piepen?

Het voorjaar komt voorzichtig piepen zowel boven al onder de grond

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, parkingang Den Brandt (Nachtegalenpark)

Slaapplaatstelling halsbandparkieten

De in 1974 vrijgelaten halsbandparkiet is vandaag de dag een wijd verspreide verschijning in onze parken en tuinen waar hij zich in de zomer tegoed doet aan fruitbomen en andere vruchtdragende bome

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Hoofdingang Kielpark

Presentatie van wildcamerabeelden gevolgd door een duisterniswandeling.

Al een aantal jaren verzamelt onze afdeling heel wat boeiende waarnemingen van wildcamera’s uit onze reservaten.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Gemeenschapshuis Eikevliet-Bornem

Ledenavond

Op onze klassieke ledenavond laten we een tweetal NP-leden aan het woord die passioneel bezig zijn met 'een aspect van de natuur'.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, De Herderin

Watervogeltelling

Watervogeltelling op volgende locaties : wachtbekken Temse, Waesmeer en Tielrode broek. Breng zeker een verrekijker mee. Wil je graag meegaan ? Neem contact met Gerry Heyrman.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Temse, Omgeving Temse - Tielrode

Gallowaystoofvlees met frietjes!

Omdat natuur voor Natuurpunt meer inhoudt dan bos, heeft het grazers nodig om de natuurlijke successie tegen te gaan.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Parochiezaal

Noordelijk Eiland Wintam

Dit reservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos is bij vele
vogelliefhebbers een favoriet gebied en terecht ! Het terrein is

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Noordelijk Eiland Wintam

Dit reservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos is bij vele
vogelliefhebbers een favoriet gebied en terecht ! Het terrein is

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Wandelingen Waverwoud (Eetdag Sint-Katelijne-Waver)

Mensen kunnen vrij wandelen over verschillende afstanden met plannetjes en aanduidingen onderweg. En er is ook een geleide wandeling.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Inkomhal parochiezaal

Cursus: Vogeltrek en trekvogels regio Zevenbergenbos (Ranst)

Vogeltrek is ieder jaar een terugkomend verhaal.

Wanneer: Donderdag 21 maart 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Ranst, Pastorij Ranst

Geleide wandeling in de Beemdkant

De Beemdkant is een verborgen natuurparel langs het Groot Schijn op de grens van Wijnegem en Wommelgem die door Natuurpunt Schijnbeemden wordt beheerd.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Schijnvallei vzw

Waar: Wijnegem, Scoutslokalen

Spechtenwandeling in Middelheim Museum

Het thema spechten is uitdagend voor de deelnemers en sluit aan bij het onderzoek van vogelwerkgroep ARDEA naar spechten in het Nachtegalenpark, Den Brandt en Middelheim. Luc Van Schoor en Walter De Weger, natuurgidsen van ARDEA zullen deze wandeling begeleiden.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder, Middelheimmuseum

Waar: Antwerpen, Kasteel (onthaal/shop) Middelheim

Wintersnoei Fruitboomgaard

Het snoeien van de boomgaard in het natuurgebied De Reukens in Aartselaar begint zijn “vruchten af te werpen”, althans wat betreft de vorm van de bomen!!

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, VELT Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

Monumentenwandeling op Fort 7

Ook de geschiedenis heeft haar rechten. Vandaar dat er regelmatig
gratis open rondleidingen worden georganiseerd om
mensen de kans te geven meer te weten te komen over fort 7.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Vogelcursus 'vogels in de Ardennen'

Als vervolg op onze succesvolle introductiecursus "leren kijken naar vogels", richten we onze blik nu iets verder richting  Ardennen.

Wanneer: Maandag 25 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, Lokaal Zevenbergen

Cursus: Vogelzang in het bos (Mortsel)

Een vroege ochtend in het voorjaar. Het bos ontwaakt met een indrukwekkend ochtendconcert van de vogels. Maar welke vogels hoor je? Leer het geluid van de bosvogels kennen en herkennen.

Wanneer: Dinsdag 26 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Bibliotheek Mortsel

Waar: Mortsel, Hoeve Dieseghem

Webinar: Voorjaarsbloeiers

Voorjaarsbloeiers zijn planten die bladeren, bloemen en vruchten vormen in de eerste vier maanden van het jaar.

Wanneer: Woensdag 27 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

Roodkapje: Het Sprookje Voorbij

Roodkapje is niet tevreden over de teloorgang van de natuur en wil haar visie en oplossingen graag in een eenakter aan het publiek kwijt.

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, VELT-Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Edegem)

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Gemeente Edegem

Waar: Edegem, Bioklas fort 5, Hangar 23

Natuurweekend - Oostkantons "Vogelobservatie"

We gaan weer 2 dagen op excursie naar de Oostkantons met als doel  om een aantal typische vogelsoorten van de streek te zien te krijgen.

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Noorderkempen

Waar: Kalmthout, NEC “De Vroente”

Wat zingt er in het struikgewas?

Fluwelen melodietjes tot harde trillers klinken in het park.

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Beheer voor oeverzwaluwen

Vorig jaar viel de populatie oeverzwaluwen in en rond het havengebied van circa 1800 broedparen terug tot amper 800.  Reden?

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw

Waar: Beveren, Wegbarricade Kapelstraat

Voorbereiden van de "Run for Nature"

Om het loopevent "Run for Nature" voor te bereiden, moeten er steeds nog wat werkjes uitgevoerd worden aan wandelpaden, bruggetjes,...

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Waarloos, ingang van het Natuurgebied aan Beekboshoek

ARUW Nacht van de Steenuil

Voor de derde keer organiseert Ardea’s Roofvogel en Uilenwerking ARUW een info-avond met stiltewandeling in het kader van de nationale Nacht van de Steenuil die in heel Vlaanderen wordt georganisee

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Edegem, Wijkontmoetingscentrum 't Forum

Zoogdierenwandeling in de Hobokense Polder

Vroeg uit de veren vandaag! De ochtend is immers het beste moment om op zoek te gaan  naar de zoogdieren die in de Hobokense Polder voorkomen of op zijn minst naar de sporen ervan.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Antwerpen, Hobokense Polder

Fietstocht Polders van Kruibeke (15 à 20 km) - Low Impact

Het overstromingsgebied ‘de Polders van Kruibeke’ is helemaal afgewerkt. We gaan met de fiets op zoek naar vogels in dit grote en gevarieerde natuurgebied.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Hoboken, Veer Hoboken

Wandeling : Bevers op het spoor

Wie bevers wil zien, kan best in de avond- of ochtendschemer stilletjes aan de oever gaan zitten. Deze grote knaagdieren vermijden contact met de mens en zijn daarom vooral ’s nachts actief.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek

Waar: Willebroek, Ingang van de Biezenweiden ter hoogte van de Zwarte Beek

De gevleugelde bewoners van het fort

Op ontdekkingstocht naar de vogels in en rond het fort.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Voorjaarswandeling in Fort 7

Officieel is de lente al 10 dagen oud! Tijd om naar buiten te
trekken en op Fort 7 op zoek te gaan naar de eerste tekenen van
de pril ontluikende natuur.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Bomenwandeling in de Hondsbossen

De Hondsbossen staan vol met bomen, maar welke? En wat zijn hun verhalen?
Wil je graag meer weten? Kom dan mee op deze wandeling.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Kerk (banken)

Koude Beekvallei in Borsbeek

Waarom werd hier geïnvesteerd in ecologische herinrichting en openleggen van de koude beek?

20 jaar natuurontwikkeling, in een korte wandeling

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borsbeek, oude conciërgewoning Fort 3 - KLJ lokaal - binnen het Fort!

Klimaatwandeling met proevertjes (Schilde) - HELAAS AFGELAST

Kom wandelen in een mooi gebied in jouw buurt en leer aan de hand van de bijzondere natuur wat de klimaatverandering brengt.

Wanneer: Woensdag 3 april 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Wijnegem

Waar: Schilde, Parking Schildehof - De Oranjerie

Natuurbeheer in natuurgebied De Mosterdpot

In elk natuurgebied zijn er altijd wel werkjes op te knappen: onderhoud wande

Wanneer: Zaterdag 6 april 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, JNM Pallieterland

Waar: Duffel, aan het Mosterdpotje

Lente - Vogeltelling in Rivierenhof

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Kasteel Rivierenhof

Bomenwandeling

Van wie zijn die Stam, Knoppen, Bladeren?

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Ertbrugge

Voorjaarsbloemen in Schildehof in Schilde (2970)

“Overleven in de winter: op zoek naar bewondering en verwondering over en in de natuur ook in de winter. De natuur als een nooit eindigend en fascinerend verhaal!

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof

Voorjaarswandeling Uilenbos

Het voorjaar is opengeknald en zo ook de voorjaarsflora in
het Uilenbos. Terwijl de flora in het droge eikenbeukenbos
nog vredig slaapt is het broekbos naast de Lauwerijksebeek in

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Uilenbos

Opennatuurdag

Opennatuurdag Zevenbergenbos

De Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos zet zijn natuurdeuren wijd open ==> opennatuurdag.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Drogenhofschuur

Wandeling Steendorp Oost-Sive polder

De wandeling wordt begeleid door een CVN-natuurgids en is gratis. Je hoeft niet in te schrijven.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt CVN Waasland, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Historische wandeling op Fort 7

April is de maand waarin we terug omschakelen van winter
– naar zomerwandeling op fort 7. Indien de vleermuizen nog
niet beginnen uit te vliegen wordt dit opnieuw een wintertoer.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, historische gidsenploeg Forten

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Kruid of onkruid?

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Nog niet gekend

Geleide wandeling natuurgidsen Schilde

Geleide wandelingen van de Natuurgidsen Schilde (afdeling VMPA) in het Schildehof.

 Zondag 7 april 2019: Voorjaarsbloemen

Info: Karl Hellemans

 

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, natuurpunt Schijnbeemden kern Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof

Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Het opvangcentrum (VOC) heeft als opdracht de opvang en verzorging van wilde inheemse dieren. Het is de bedoeling ze achteraf terug in de natuur vrij te laten.

Wanneer: Woensdag 10 april 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, Gezinsbond Aartselaar

Waar: Aartselaar, parking Cultureel Centrum

Plantenstudiegroep Scousele

Een laagdrempelige studiegroep die open staat voor ieder met interesse in planten.

Eén maal per maand:

Wanneer: Woensdag 10 april 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Voorjaarsbloeiers

de trots van Boekenberg: bloeiende planten die genieten van de prille zonnestralen in het bos!

Wanneer: Zaterdag 13 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Run for Nature: Ontdek al lopend de natuurgebieden van Kontich en Waarloos

Doe mee: Een recreatieve loop van ongeveer 6 of 10km.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, sportdienst gemeente Kontich

Waar: Kontich, vertrek aan Schapenhagen

Amfibieën in Hazelbos, Edegem

Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ gaan wij vandaag op
verplaatsing in Edegem.
Buurtbewoners en liefhebbers van amfibieën kunnen aan de

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Edegem, HAZELBOS WADI

(Bedreigde) bijen

over honingbijen en wilde bijen en over bijenplanten

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Hof van Leysen Provinciaal Groendomein

Lentekriebels in Schildehof in Schilde (geleide wandeling door natuurgids)

Wandelingen voorjaarsbloemen en lentekriebels: De lente is gekomen en de natuur is terug ontwaakt uit zijn winterslaap.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof om 14:30

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan Den Haes.

Wanneer: Zaterdag 20 april 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Pleintje tussen Den Haes 3 en 5

Lente-excursie Domein Hertoghe

Met deze lente-wandeling maak je kennis met een park dat met een gezamenlijke inzet op een ecologische manier beheerd wordt.

Wanneer: Zondag 21 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Domein Hertoghe

Maritieme excursie Oosterschelde

Al eens de paasklokken op de Oosterschelde gezien... Alle gekheid
op een stokje maar vandaag krijg je wel een unieke gelegenheid
om het mariene milieu (zee) van erg nabij te bekijken.

Wanneer: Maandag 22 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Avondwandeling plantenwerkgroep in Het Veer, Wommelgem

Elk jaar organiseert de planten- en zwammenwerkgroep 4 avondwandelingen.
De eerste wandeling vindt plaats op woensdag 24 april 2019 in Het Veer te Wommelgem.

Wanneer: Woensdag 24 april 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Schijnbeemden vzw afdeling planten- en zwammenwerkgroep

Waar: Wommelgem, Het Veer

Cursus: Libellen (Niel)

Libellen zijn kleurrijke luchtacrobaten die al eeuwen tot de verbeelding spreken. Ze duiken dan ook regelmatig op in fabels en broodje-aapverhalen.

Wanneer: Donderdag 25 april 2019

Wie: Natuurpunt Rupelstreek, Natuurpunt CVN

Waar: Niel, Natuur.huis de Paardenstal

Cursus: Dagvlinders (Duffel)

Vlinders staan bekend als vrolijke fladderaars. Wie houdt er niet van vlinders?

Wanneer: Vrijdag 26 april 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, Natuurpunt CVN

Waar: Duffel, Het Mosterdpotje (parkeren mogelijk op PVT)

Historische wandeling op Fort 7

Vandaag hernemen we onze zomerwandelingen. We nemen je
terug mee in de gebouwen en door heel het fort zodat je een
mooi totaalbeeld krijgt van hoe zo’n vesting er uit zag en welke

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, historische gidsenploeg Forten

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Avondwandeling in Schildehof, op zoek naar nachtegalen.

Avondwandeling, op zoek naar nachtegalen

Wanneer: Zaterdag 27 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof

Vroegochtendwandeling met zangvogels en ontbijt

Gegarandeerd met vocale ondersteuning van zangvogels.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Waasland vzw, Natuurpunt Waasland - Scousele, Oxfam Wereldwinkel

Waar: Steendorp, Natuurhuis

Bos ‘T Ename en Maarkebeekvallei

Het is alweer enige jaren geleden dat er door Natuurpunt een Vlaamse Ardennendag werd ingericht. In 2019 is het weer zover.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, parking Cultureel Centrum

Bos ‘T Ename en Maarkebeekvallei

Het is alweer enige jaren geleden dat er door Natuurpunt een Vlaamse Ardennendag werd ingericht. In 2019 is het weer zover.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, parking zwembad Sorghvliedt

Jong leven

op verkenninge naartekenen van nieuw leven in de natuur

Na het geritsel inn het groen, de zorg voor de kids!

 

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel, provinciaal Groendomein Rivierenhof

Waar: Deurne, kasteel provinciaal groendomein Rivierenhof

Bomenexcursie - van Panamarenko tot Park Spoor Noord - een bomenwandeling door de Seefhoek

Dit is een flinke, maar trage gegidste wandeling door de stad van ongeveer 4 km.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, standbeeld Pepto Bismo van Panamarenko

Bezoek aan het Drijhoeksbos in Schilde

Het Dryhoeksbos is gelegen aan de Schans van Schilde en wordt ervaren als een prachtig wandelgebied rond de anti-tankgracht.

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Kleine Schans, Schanslaan in 2970 Schilde

Voorjaarswandeling in Fort 7

We hopen dat de “aprilse grillen” er vandaag niet bij zullen zijn
en herhalen onze voorjaarsspeurtocht op “ons Fort”, kwestie
van de evolutie die de natuur op 1 maand tijd doorgemaakt

Wanneer: Zondag 28 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP