Resultaten in de buurt van 'Lier'

Natuurgebieden in de buurt

Beneden-Nete (Anderstad)

Duffel Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

De Beneden-Netevallei is een waar paradijs voor vogels. De brede rietkragen en vijvers fungeren als rustgebied tijdens de trek en als broedgebied voor heel wat zeldzame soorten.

Jutse Plassen

Koningshooikt Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Jutse Plassen, een kunstmatig aangelegd waterretentiebekken, ligt in de Lierse deelgemeente Koningshooikt, op de grens met de zuidelijk gelegen gemeente Putte. Naast wateropvang bieden de Jutse Plassen ook ruimte voor recreatie en natuur.

Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen

Lier Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeentes Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel. Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude ‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voorjaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen, bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. De natuurpracht in Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten.

Babbelbeekse Beemden

Duffel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Vallei van de Grote Nete

Heist-op-den-Berg Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De vallei van de Grote Nete tussen de Pallieterhoeve in Booischot en Kruiskensberg in Itegem is de grootste open ruimte in Heist-op-den-Berg. Je wandelt er in het spoor van Pallieter.

Kleine Netevallei - Viersels gebroekt - Steenbeemden

Grobbendonk Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes.

Langbos en Babbelse Plassen

Kontich Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de Babbelse Plassen, naast het Langbos, omringen knotwilgen en houtkanten de bloemrijke hooilanden. In het voorjaar kleuren de hooilanden hier roze vol bloeiende echte koekoeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge en dotterbloem.

Waverwoud: Hondsbossen, Gasthuisbossen, Vossenbergbos, Zuurbossen, Brede Zeyp

Lier Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

In de vroege Middeleeuwen strekte het Waverwoud zich uit tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Wat nu nog rest van het woud, ademt nog steeds de magie van weleer.

Mosterdpot - Goorbosbeekvallei

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het gebied Mosterdpot ligt als een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

Zevenbergenbos

Ranst Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Het Zevenbergenbos is een prachtig, oud bos in Ranst, deel uitmakend van een complex van meer dan 100 hectare bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen. Al wandelend zie je in het voorjaar bosanemonen en slanke sleutelbloemen die de bosbodem bedekken. In de zomer fladderen er verschillende vlinders in de hooilanden. Kinderen kunnen zich uitleven in het gemeentelijk speelbos.

Oude Spoorwegberm

Duffel Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Oude Spoorwegberm is gelegen in Kontich, Duffel en Rumst. Het gebied omvat een deel van de voormalige spoorweglijn 25A. Je kan dit gebied bezoeken via de wandelknooppunten of als je liever fietst, via de fietstocht "Langs 7 waterlopen" (35 of 45 km).

Fort 3 van Borsbeek

Borsbeek Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het Fort van Borsbeek is een bakstenen fort uit de Antwerpse fortengordel. De gebouwen zijn een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. De afwisselende natuur rond het fort kan je ontdekken via een mooie wandelroute.

Grote Vijver van Klein Boom

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Vroeger werd hier achter de huidige gemeentelijke feesthallen van Putte klei gewonnen. Daardoor ontstond een grote kleiwinningsput. Vandaag is dit een prachtig natuurgebied met vijf hectare ongerept wateroppervlak, omzoomd met rietkragen en bos.

Krankebossen

Putte Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Toegankelijkheid

De Krankebossen zijn bereikbaar langs een pad vertrekkend vanuit de Berkenstraat (ter hoogte van huisnummer 34).

Klein-Zwitserland

Mortsel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Klein-Zwitserland in Mortsel is een prachtig voorbeeld van een jong opkomend bos. Sinds de jaren tachtig groeien hier pioniersplanten, struiken, eiken en berken. Het hele jaar door kan je er genieten van een boeiend planten- en dierenleven. Fluitenkruid, boerenwormkruid en honingklavers kleuren het gebied. Vele dieren zoals konijnen en hazelwormen vinden er een thuis. Het Hazelwormpad laat je kennis maken met Klein-Zwitserland.

Fort van Walem

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het Fort van Walem is zowel belangrijk omwille van zijn erfgoedwaarde als omwille van de natuurwaarde, ondermeer door de overwinterende vleermuizen.

Schijnvallei

Antwerpen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Op minder dan 10 kilometer van de kathedraal van Antwerpen liggen in deze vallei nog heel wat graslandjes, bosjes, struwelen en ruigtes. Op je wandeling kan je vogels, insecten en planten ontdekken.

Abroek

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Abroek ligt in de vallei van de Kleine Nete. Het gebied, wat als geheel ongeveer 40 hectare groot is, bestaat voornamelijk uit vochtige graslanden en populierenbossen.

Vallei van de Maasloop

Herenthout Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het natuurgebied de Maasloop ligt ten zuiden van Herenthout, in de vallei van de Wimp, en grenst aan de vallei van de Grote Nete. Het Kasteel van Herlaar en de oude watermolen liggen in de onmiddellijke nabijheid.

Peulisbossen

Bonheiden Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Peulisbossen is een heel vochtig gebied, waarvan één derde het hele jaar onder water staat.

Oude Netearm

Rumst Klein gebied - Minder dan 10 hectare

De Oude Neterarm ligt tussen de dorpskern van Rumst en de rivier de Nete, niet ver van het drierivierenpunt waar Nete en Dijle samen de Rupel vormen. Je kan in dit natuurgebied kennismaken met moeras, pioniersbos, ruigte, natte ruige graslanden en restanten van de vroegere vloeibeemden. Je wandelt langs de Nete, door de Oude Netearm, de Oude Spoorwegberm en het Stuyvenbergbos. Als toemaatje sta je oog in oog met de mooie Lazaruskapel, kan je een bezoek brengen aan vogelkijkhut Eeckhoven en wandel je door het Hof ten Eiken.

Wolvenberg

Antwerpen Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Wolvenberg is het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Het ligt op een boogscheut van het station van Berchem, tussen de Posthofbrug en de Grote Steenweg.

Hoge Beemortel

Putte Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Hoge Beemortel ligt in het zuiden van de Kempen, in het Land van Keerbergen. Drie beken doorkruisen het gebied: de Wolzakkenleibeek en de Kleine Beek, die in het natuurgebied uitmonden in de Valkenlaerebeek. Historische streekkaarten leren ons dat hier vroeger een bosgebied lag. Opvallend is de aanwezigheid van de graslanden tot diep in het beboste deel, waarvan één gebruikt werd als vluchtweide.

Wijtschot

Schoten Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalige zandwinning.

Kleiputten Terhagen

Rumst Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De kleiputten zijn een geschikt leefgebied voor zeldzame soorten zoals de rugstreeppad, de kamsalamander, de oeverzwaluw en het woudaapje, een kleine reigerachtige. Daarnaast is het ook een potentieel leefgebied voor de bever.

Mechels Rivierengebied: Mechels Broek - Barebeekvallei - Mispeldonk

Muizen-Mechelen Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
In het Mechels Rivierengebied in Mechelen (provincie Antwerpen) kan je heerlijk wandelen langs het water of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. Dit grote natuurgebied omvat het Mechels Broek, de Barebeekvallei en Mispeldonk. Je maakt er prachtige wandelingen langs grazende gallowayrunderen. De uitkijktoren en vogelkijkhut bieden je een mooi zicht op de talrijke vogels waaronder ooievaars. Het bezoekerscentrum is kindvriendelijk en je geniet er van de activiteiten, en een koel sapje of bio-biertje.

Den Battelaer en de Oude Dijelarm

Mechelen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Den Battelaer, een oud overstromingsgebied tussen de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle, is een thuis voor veel planten en dieren, waaronder de blauwborst, krakeend en moeras-vergeet-me-nietjes. Op de dijken kan je fijn wandelen en speuren naar dieren en planten.

Download de fietsfolder

Kerkeheide

Grobbendonk Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied de Kerkeheide is een geïsoleerd stukje open bos en heidegebied, tussen de autosnelweg E313 en de provincieweg Lier-Herentals.

Cassenbroek

Bonheiden Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Cassenbroek bestaat uit een oude rivierarm en oude stuifduinen, deels begroeid met heide.

Bos N

Boom Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Bos N is een gedempte kleigroeve die voorbestemd was als woonuitbreidingsgebied.

Zuur Bemke

Mechelen Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Dit hooilandje bevat een uitzonderlijke plantenrijkdom. Reeds vroeg in het voorjaar bloeien er honderden dotterbloemen en pinksterbloemen.

Molenbos

Grobbendonk Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

In 2017 kon Natuurpunt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Grobbendonk  het Molenbos aankopen en zo in één klap een domein van 60 ha veilig stellen. Het Molenbos was een deel van de grotere overeenkomst met de familie d’ Ursel waardoor Natuurpunt in totaal bijna 100ha in eigendom kreeg in Grobbendonk.  Het Molenbos vormt meteen een belangrijke ecologische schakel tussen twee andere grote natuurgebieden die op wandelafstand liggen: Lovenhoek en Schupleer. Niet alleen de natuur, maar ook wandelaars en recreanten doen dus hun voordeel met dit nieuwe gebied.  

Raambeekvallei

Keerbergen Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Raambeek vloeit ongeveer parallel met de noordelijke grens van Keerbergen. Bodemkundig en landschappelijk maakt het valleigebied van de Raambeek deel uit van het ‘Land van Heist’, op zich een deelgebied van de ‘Zuiderkempen’. De vallei is een agrarisch gebied versnipperd door lintbebouwing.

Zoerselbos

Zoersel Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurpunt beheert een deel van het Zoerselbos, het Heiblok. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en eiken- en berkenbos.

Biezenweiden

Willebroek Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
De Biezenweiden ligt vlakbij Heindonk in de Rupelvallei in Willebroek. Het gebied sluit aan bij het provinciedomein Broek De Naeyer en is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten kan je de vogels goed bekijken. Speur er ook naar sporen van de bever.

Broekelei

Keerbergen Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Ten westen van de Keerbergse dorpskom ligt de Broekelei: een door de Dijle gevormde fossiele meander. Geniet van een gevarieerd landschap met vijvers, zowel loof- als dennenbos, hooilanden afgezet met knotwilgenrijen en sloten. Hou even halt bij de vogelkijkwand en speur over de hoefijzerput.

Activiteiten in de buurt

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Een moord in de ijstijd, mysterie en natuur

Geheel per toeval ontdekten zo’n kwarteeuw geleden enkele
bergwandelaars een naakt lichaam aan de rand van een
gletsjer. Weer een ongelukkige wandelaar die na jaren” ijskast

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Gemeentepark Hove

Winterwandeling

We gaan wandelen bij vriesweer van de Kalvenne naar de Laekvallei met gids Bruno en daarna ontdooien we rond een vuurkorf met een lekkere warme drank, glühwein en heerlijke pannenkoeken.

Wanneer: Zondag 17 februari 2019

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, Gemeentehuis Tremelo

info-avond | Fauna-passages Kwaede Wielstraat

Om de wijk Hellegat deels te ontlasten van het vrachtwagenverkeer werd in 2012 de Kwaede Wielstraat aangelegd. Diverse maatregelen werden genomen om de impact op fauna en flora te beperken.

Wanneer: Maandag 18 februari 2019

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Niel, Natuur.huis de Paardenstal

Webinar: Inleiding tot natuurbeheer

Wanneer: Dinsdag 19 februari 2019

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: -, Thuis achter je computer

Vogelreisverslagen

Afgelopen voorjaar in april trok vogelkenner Peter Tibax  met vrienden en gezin naar het hoge noorden om o.a.

Wanneer: Vrijdag 22 februari 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven

Waar: Zandhoven, Afspanning Sint-Christoffel

Werkgroep Natuurstudie OP ZOEK NAAR WATERVOGELS of MOSSEN

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. Deze keer spitsen we ons toe op inventarisatie van watervogels. 

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een waterplas)

Beheer in natuurgebied de Babbelbeekse Beemden: Inrichten toegang

De Babbelbeek kabbelt langs Duffel en Lier naar de Nete, door een laaggelegen vallei die geregeld overstroomt.

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Aan de ingang van het Natuurgebied in de Bremstraat, vlakbij het Senthout te Duffel

Battle for Nature

Battle 4 Nature vliegt er weer volop in! Onze vorige jeneverwandeling werd zo gesmaakt dat we 'm dit jaar nog eens overdoen!  

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Heffen), Voetbalvelden Heffen (Thiebroekvaart)

Monumentenwandeling op Fort 7

Vandaag heb je nog eens de kans om de geschiedkundige kant
van fort 7 te ontdekken. Wat is een fort ? Waarom is hier een
fort ? Hoe werkt een fort ? Wanneer is het gebouwd ? Wie bemande

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Jaarlijkse ledenavond

Afspraak: Franciscuszaal van de Arkgemeenschap, Groenstraat n° 46 (recht over n° 47)
op de grens van Hove met Mortsel

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Franciscuszaal van de Arkgemeenschap

Feestelijk eetmaal met terugblik op 2018

De afdeling is de spil van het verenigingsleven van Natuurpunt. Daar gebeuren de natuurstudie-activiteiten, beschermingsprojecten, cursussen en uitstappen.

Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Brasserie ‘t Sportzicht

Bijen Determinatiedag

We komen samen op het hoofdkantoor van Natuurpunt om samen onze verzamelde bijen te determineren. Je brengt eigen binoculair en specimen mee, of helpt de collectie van anderen mee determineren.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Mechelen, Natuurpunt, Michiel Coxiestraat 11, Mechelen

Familiefilm: Het Meisje en het Vosje

Op een gewone herfstochtend merkt een jong meisje in de bossen naast haar huis een vos op. Nieuwsgierig benadert ze de vos.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof (bovenzaal)

Run For Nature (11km)

Geef onze afdeling extra zuurstof door je de longen uit het lijf te komen lopen op een recreatieve Natuurpuntloop van 11km en geniet op een sportieve manier van onze prachtige Bened

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, COLOMAplus

Waar: Rijmenam, OC Sint-Maartensberg

Wandeling door de polder van Heindonk

Onze tocht vertrekt in het centrum van Heindonk. Groot is het charmante dorpje niet, dus al heel snel bevinden we ons in een landelijke omgeving.

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek

Waar: Heindonk, Kerk van Heindonk

Winterwandeling in het Babbelkroonbos

Sneeuwklokjeswandeling in het normaal niet toegankelijke Babbelkroonbos. Kom je ook meewandelen op zoek naar sneeuwklokjes en andere vroege voorjaarsplanten in dit bos?

Wanneer: Zondag 24 februari 2019

Wie: Natuurpunt Land van Reyen

Waar: Lint, Parking begraafplaats Lint

Cursus: Berken-eikenbos en korstmossen biodiversiteit (Zoersel)

xx

Prijs

20,00€/leden Natuurpunt en 25,00€/niet-leden.

Wanneer: Dinsdag 26 februari 2019

Wie: Vrienden van Zoerselbos, Natuurpunt CVN

Waar: Zoersel, Bezoekerscentrum Zoerselbos

Cursus: Klimaatverkenner (Aartselaar)

De cursus Klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid.

Wanneer: Donderdag 28 februari 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, Natuurpunt CVN

Waar: Aartselaar, Jeugdcentrum De Leonaar

Hobokens Wild in de Novonov

Vanaf maart wordt Hobokens Wild ook geserveerd in de 'Novonov' elke vrijdag.

Wanneer: Vrijdag 1 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder, Novonov

Waar: Antwerpen, Novonov

Natuurpint 3 - Comedy Night met Arno Moens

Op Natuurpint 3 komt Arno Moens ons verwennen met een stuk uit zijn comedyshow 'De try-out was beter' die in oktober in première gaat in de Arenberg. Een try-out voor 'De try-out was bet

Wanneer: Vrijdag 1 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Beheerwerken in Natuurgebied de Goorbosbeekvallei

Deze activiteit omvat allerlei karweitjes in het natuurgebied.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, ingang van bos2 links naast de serre (volg de pijlen Goorbosbeekvallei van aan de spoorwegbrug over de Mechelsebaan te Duffel)

Opruiming restanten kampement Tarzanboskes

Tijdens de schoonmaak in de lente van 2017 werd midden in het domein Tarzanboskes een kampement ontdekt. Dit werd in 2018 afgebroken en de draagbare delen werden reeds verwijderd.

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Hoboken, Tarzanboskes

Mossen op Fort 5

De studie van mossen is een onderwerp dat niet zo dikwijls
aan bod komt tijdens onze algemene activiteiten. Vandaag
leert Lydia, een uitstekend mossenkenner, ons een heleboel

Wanneer: Zaterdag 2 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Edegem, kerk Heilige Familie

Wintersnoei boomgaard 't Hutteke

De vroege lente is het beste moment om fruitbomen te snoeien.

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Berlaar, Natuurpuntboomgaard

De Kruibeekse heerlijkheid

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 3 maart 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Veer Kruibeke

Infosessies over legaten

Interesse om Natuurpunt op te nemen in je testament?

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, vertelzaaltje Bibliotheek Duffel

Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOLZET)

Het opvangcentrum (VOC) heeft als opdracht de opvang en verzorging van wilde inheemse dieren. Het is de bedoeling ze achteraf terug in de natuur vrij te laten.

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Aartselaar, parking Cultureel Centrum

Wandeling met kinderen : Onesie-tocht! De dieren spreken...

Heb je je ooit al wel eens afgevraagd hoe het voelt om als een reiger, mier, Galloway-stier of tijger door het Mechels Broek te dwalen? Dit is jouw kans!

Wanneer: Woensdag 6 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen - Mechelen, Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Otterzoekdag regio Schelde Gent - Dendermonde

Zin om de verspreiding van otter in Vlaanderen op de voet te volgen? Kom dan naar de otterzoekdag in het kader van het Meetnet otter!

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Studie, Zoogdierenwerkgroep (7183)

Waar: onbekend, wordt bekend gemaakt na inschrijving

Opleiding algemene Wespbijen en hun veldkenmerken

Opleiding algemene Wespbijen en hun veldkenmerken

Zaterdag 9 maart 2018 10 - 17u

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Aculea: wilde bijen- en wespenwerkgroep

Waar: Mechelen, Natuurpunt, Michiel Coxiestraat 11, Mechelen

Workshop: Gierzwaluwkasten timmeren

Naar jaarlijkse gewoonte timmert ARDEA rond deze tijd van het jaar nestkasten in elkaar. Uilen, torenvalken, vliegenvangers,… varen er ondertussen wel bij.

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Wilrijk, De IJsvogel

Info-moment North Atlantic Odyssey 2020

We komen samen op zaterdag 9 maart 2019 om 15.00 uur op het secretariaat van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen voor een infosessie over de North Atlantic Odyssey 2020.

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Beheer

Waar: Mechelen, Secretariaat Natuurpunt Mechelen

Filmavond met werk van Natuurpunters uit de regio

We starten de avond met een reeks kortfilms van Guy Borremans
uit Hoboken. Volgende onderwerpen spreken jullie
zeker aan:
• Onze Polder (Hobokense Polder uiteraard)

Wanneer: Zaterdag 9 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, Guy Borremans en William Van Doninck

Waar: wilrijk, Districtshuis

Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Wandeling in het Kollintenbos

De wandeling, die om de twee maanden doorgaat, doorheen Bos van Aa-Kollinten is steeds weer de uitgesproken gelegenheid om het gebied in de verschillende seizoenen te ontdekken.

Wanneer: Zondag 10 maart 2019

Wie: Natuurpunt Kanaalregio - Bos van Aa

Waar: Zemst, Waterzuivering Aquafin

Cursus: Natuurgids (Antwerpen)

LEER BIJ, BELEEF DE NATUUR EN INSPIREER!

Wanneer: Dinsdag 12 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Natuurpunt Antwerpen Stad, VMPA Antwerpen Centrum & Mortsel

Waar: Antwerpen, De Nieuwe Vrede

Cursus: Natuurverkenner (Tremelo)

De cursus Natuurverkenner is een interactieve en wervelende instapcursus voor natuurliefhebbers.

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt Tremelo

Waar: Tremelo, NCC (Sven Nys Cycling Center)

Lezing: De levende tuin (Deurne)

Creatieve ideetjes om je tuin om te toveren in een heerlij

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, vzw LCB Deurne, Natuurpunt Schijnbeemden

Waar: Antwerpen, Bibliotheek Couwelaar

Sterrenkijkavond in de Kleiputten Terhagen

Vanavond zetten we de sterrenhemel boven de Kleiputten Terhagen in de kijker. Om 19u, 20u en 21u starten aan het onthaal geleide wandelingen door het natuurgebied Kleiputten Terhagen.

Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019

Wie: Natuurpunt Rupelstreek

Waar: Rumst Terhagen, Kleiputten Terhagen

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Antwerpen Stad

Alle leden van onze afdeling worden hierbij uitgenodigd

Programma:

-       onze activiteiten 2018: een overzicht met pittige commentaar

Wanneer: Vrijdag 15 maart 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, De Groene Waterman

Lentetrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken

ARDEA nodigt je weer uit om mee te komen trektellen in Hoboken...

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Vogelwerkgroep Ardea

Waar: Hoboken, Hobokense Polder

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de weekend-vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, United Caps

Natuurwerkdag Waverwoud - Hondsbossen

Natuurwerkdag in het Waverwoud (Hondsbossen) in Sint-Katelijne-Waver. Samenkomst om 09:30 aan Den Haes.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Pleintje tussen Den Haes 3 en 5

"Groen moet je doen"-familietocht

Familietocht doorheen natuurgebied "De Mosterdpot" met veel leuke doe- en ontdekkingsactiviteiten

 

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Duffel, Aan het Mosterdpotje

Amfibiefilie in het Mechels Broek (kinderen 6-10)

Wanneer het vroege voorjaar de scherpste kantjes van de winter heeft afgevijld, staan ze weer paraat: onze padden, kikkers en salamanders.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Mechelen (Muizen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Komt de lente al piepen?

Het voorjaar komt voorzichtig piepen zowel boven al onder de grond

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, parkingang Den Brandt (Nachtegalenpark)

Slaapplaatstelling halsbandparkieten

De in 1974 vrijgelaten halsbandparkiet is vandaag de dag een wijd verspreide verschijning in onze parken en tuinen waar hij zich in de zomer tegoed doet aan fruitbomen en andere vruchtdragende bome

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Antwerpen, Hoofdingang Kielpark

Presentatie van wildcamerabeelden gevolgd door een duisterniswandeling.

Al een aantal jaren verzamelt onze afdeling heel wat boeiende waarnemingen van wildcamera’s uit onze reservaten.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt Klein-Brabant

Waar: Bornem, Gemeenschapshuis Eikevliet-Bornem

Ledenavond

Op onze klassieke ledenavond laten we een tweetal NP-leden aan het woord die passioneel bezig zijn met 'een aspect van de natuur'.

Wanneer: Zaterdag 16 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, De Herderin

Gallowaystoofvlees met frietjes!

Omdat natuur voor Natuurpunt meer inhoudt dan bos, heeft het grazers nodig om de natuurlijke successie tegen te gaan.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Parochiezaal

Lammekensdag

Het wordt een klassieker : in de vroege lente kan iedereen de uitbreiding van onze kudde Kempense Heideschapen komen bewonderen.   De kleinsten onder ons mogen tussen de lammetjes lopen e

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Nete & Aa

Waar: Vorselaar, schapenstal

Noordelijk Eiland Wintam

Dit reservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos is bij vele
vogelliefhebbers een favoriet gebied en terecht ! Het terrein is

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Noordelijk Eiland Wintam

Dit reservaat van het Agentschap voor Natuur en Bos is bij vele
vogelliefhebbers een favoriet gebied en terecht ! Het terrein is

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, Bist

Wandelingen Waverwoud (Eetdag Sint-Katelijne-Waver)

Mensen kunnen vrij wandelen over verschillende afstanden met plannetjes en aanduidingen onderweg. En er is ook een geleide wandeling.

Wanneer: Zondag 17 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Inkomhal parochiezaal

Cursus: Vogeltrek en trekvogels regio Zevenbergenbos (Ranst)

Vogeltrek is ieder jaar een terugkomend verhaal.

Wanneer: Donderdag 21 maart 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos, Natuurpunt CVN

Waar: Ranst, Pastorij Ranst

Algemene Vergadering Natuurpunt CVN (Mechelen)

Uitnodiging denkmoment nieuw beleidsplan en Algemene vergadering natuurpunt CVN

Goesting om op strategisch vlak mee na te denken welke koers Natuurpunt CVN kan varen in de toekomst?

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN

Waar: Mechelen, Secretariaat Natuurpunt vzw

Spechtenwandeling in Middelheim Museum

Het thema spechten is uitdagend voor de deelnemers en sluit aan bij het onderzoek van vogelwerkgroep ARDEA naar spechten in het Nachtegalenpark, Den Brandt en Middelheim. Luc Van Schoor en Walter De Weger, natuurgidsen van ARDEA zullen deze wandeling begeleiden.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder, Middelheimmuseum

Waar: Antwerpen, Kasteel (onthaal/shop) Middelheim

Geleide wandeling in de Beemdkant

De Beemdkant is een verborgen natuurparel langs het Groot Schijn op de grens van Wijnegem en Wommelgem die door Natuurpunt Schijnbeemden wordt beheerd.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Schijnvallei vzw

Waar: Wijnegem, Scoutslokalen

Wintersnoei Fruitboomgaard

Het snoeien van de boomgaard in het natuurgebied De Reukens in Aartselaar begint zijn “vruchten af te werpen”, althans wat betreft de vorm van de bomen!!

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, VELT Aartselaar

Waar: Aartselaar, Reukenspad

Monumentenwandeling op Fort 7

Ook de geschiedenis heeft haar rechten. Vandaar dat er regelmatig
gratis open rondleidingen worden georganiseerd om
mensen de kans te geven meer te weten te komen over fort 7.

Wanneer: Zaterdag 23 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Zoogdierenwandeling in de Hobokense Polder

Vroeg uit de veren vandaag! De ochtend is immers het beste moment om op zoek te gaan  naar de zoogdieren die in de Hobokense Polder voorkomen of op zijn minst naar de sporen ervan.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar

Waar: Antwerpen, Hobokense Polder

Mechels Broek ‘Lente in zicht’

Volgens de republikeinse kalender is maart de “Kiemmaand” bij uitstek, de god van de lente die de winter verjaagt.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen (Mechelen), Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied

Lentewandeling Mispeldonk

Zin in een mooie lentewandeling op Mispeldonk? De eerste bloemen bloeien en de padden en kikkers zijn volop actief.

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Natuurpunt kern Bonheiden

Waar: Rijmenam, Kerk

Historische wandeling in Vriezenbroek

Op deze historische wandeling langs de meanders van de Barebeek en de Zenne volgen we eeuwenoude voetwegen, steken voormalige landsgrenzen over en ontdekken we de geschiede

Wanneer: Zondag 24 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Hofstade, Parking Zwembad Hofstade Heide

Vogelcursus 'vogels in de Ardennen'

Als vervolg op onze succesvolle introductiecursus "leren kijken naar vogels", richten we onze blik nu iets verder richting  Ardennen.

Wanneer: Maandag 25 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal

Waar: Lier, Lokaal Zevenbergen

Cursus: Vogelzang in het bos (Mortsel)

Een vroege ochtend in het voorjaar. Het bos ontwaakt met een indrukwekkend ochtendconcert van de vogels. Maar welke vogels hoor je? Leer het geluid van de bosvogels kennen en herkennen.

Wanneer: Dinsdag 26 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Bibliotheek Mortsel

Waar: Mortsel, Hoeve Dieseghem

Vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en mobiel invoeren voor beginners (Hallaar)

In samenwerking met Natuurpunt Studi

Wanneer: Donderdag 28 maart 2019

Wie: Natuurpunt Heist-op-den-Berg, Natuurpunt CVN, Natuurpunt Studie

Waar: Hallaar, Natuurpuntlokaal

Roodkapje: Het Sprookje Voorbij

Roodkapje is niet tevreden over de teloorgang van de natuur en wil haar visie en oplossingen graag in een eenakter aan het publiek kwijt.

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, VELT-Aartselaar

Waar: Aartselaar, Parochiaal Centrum ‘t Wolffaertshof

Comedyvoorstelling: Toen de dieren nog spraken... (Edegem)

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Gemeente Edegem

Waar: Edegem, Bioklas fort 5, Hangar 23

Wat zingt er in het struikgewas?

Fluwelen melodietjes tot harde trillers klinken in het park.

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Werkgroep Natuurstudie OP ZOEK NAAR ZANGVOGELS EN LENTEBLOEIERS

In een kleine groep de natuur actief ontdekken, bestuderen en determineren. 

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein van Weerde (verplaatsing met de auto naar een gebied in de buurt)

Voorbereiden van de "Run for Nature"

Om het loopevent "Run for Nature" voor te bereiden, moeten er steeds nog wat werkjes uitgevoerd worden aan wandelpaden, bruggetjes,...

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg

Waar: Waarloos, ingang van het Natuurgebied aan Beekboshoek

ARUW Nacht van de Steenuil

Voor de derde keer organiseert Ardea’s Roofvogel en Uilenwerking ARUW een info-avond met stiltewandeling in het kader van de nationale Nacht van de Steenuil die in heel Vlaanderen wordt georganisee

Wanneer: Zaterdag 30 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Edegem, Wijkontmoetingscentrum 't Forum

Fietstocht Polders van Kruibeke (15 à 20 km) - Low Impact

Het overstromingsgebied ‘de Polders van Kruibeke’ is helemaal afgewerkt. We gaan met de fiets op zoek naar vogels in dit grote en gevarieerde natuurgebied.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Hobokense Polder

Waar: Hoboken, Veer Hoboken

Wandeling : Bevers op het spoor

Wie bevers wil zien, kan best in de avond- of ochtendschemer stilletjes aan de oever gaan zitten. Deze grote knaagdieren vermijden contact met de mens en zijn daarom vooral ’s nachts actief.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Willebroek

Waar: Willebroek, Ingang van de Biezenweiden ter hoogte van de Zwarte Beek

Lentewandeling in Lovenhoek (Pulderbos/Vorselaar)

Er staan belangrijke uitbreidingen van het gebied Lovenhoek aan te komen. Waar staan we nu met dit bos- en heidegebied ? Van waar komen we en waar willen we naar toe?

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt De Wielewaal, Kern Zandhoven, Natuurpunt afdeling De Wielewaal + Kern Zandhoven

Waar: Pulderbos, Kruising Boskant met Pulderdijk in Pulderbos

De gevleugelde bewoners van het fort

Op ontdekkingstocht naar de vogels in en rond het fort.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Mortsel, hoofdingang Fort 4 (tegenover Light Gallery)

Bomenwandeling in de Hondsbossen

De Hondsbossen staan vol met bomen, maar welke? En wat zijn hun verhalen?
Wil je graag meer weten? Kom dan mee op deze wandeling.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Sint Katelijne Waver

Waar: Sint-Katelijne-Waver, Kerk (banken)

Voorjaarswandeling in Fort 7

Officieel is de lente al 10 dagen oud! Tijd om naar buiten te
trekken en op Fort 7 op zoek te gaan naar de eerste tekenen van
de pril ontluikende natuur.

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Koude Beekvallei in Borsbeek

Waarom werd hier geïnvesteerd in ecologische herinrichting en openleggen van de koude beek?

20 jaar natuurontwikkeling, in een korte wandeling

Wanneer: Zondag 31 maart 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Borsbeek, oude conciërgewoning Fort 3 - KLJ lokaal - binnen het Fort!

Klimaatwandeling met proevertjes (Schilde) - HELAAS AFGELAST

Kom wandelen in een mooi gebied in jouw buurt en leer aan de hand van de bijzondere natuur wat de klimaatverandering brengt.

Wanneer: Woensdag 3 april 2019

Wie: Natuurpunt CVN, Gezinsbond Wijnegem

Waar: Schilde, Parking Schildehof - De Oranjerie

Natuurpint - Degustatieavond Belgische wijnen

Zin in een gezellige les en degustatieavond over Belgische wijnen in ons bezoekerscentrum? Wijnsommelier Frank Steffens wil graag voor Natuurpunt deze avond verzorgen.

Wanneer: Vrijdag 5 april 2019

Wie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Waar: Muizen, Bezoekerscentrum Natuurpunt Mechels Rivierengebied

Nachtvlinderinventarisatie in De Kluis

Met behulp van lampen en andere lokmiddelen gaan we op zoek naar nachtvlinders op de grens van Mal

Wanneer: Vrijdag 5 april 2019

Wie: Natuurpunt Voorkempen

Waar: Zoersel, de kluis Blommerschot

Natuurbeheer in natuurgebied De Mosterdpot

In elk natuurgebied zijn er altijd wel werkjes op te knappen: onderhoud wande

Wanneer: Zaterdag 6 april 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, JNM Pallieterland

Waar: Duffel, aan het Mosterdpotje

Lente - Vogeltelling in Rivierenhof

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Antwerpen Stad, Vogelwerkgroep De Stadsmus van Natuurpunt Antwerpen Stad

Waar: Antwerpen, Kasteel Rivierenhof

Bomenwandeling

Van wie zijn die Stam, Knoppen, Bladeren?

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Ertbrugge

Opennatuurdag

Opennatuurdag Zevenbergenbos

De Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos zet zijn natuurdeuren wijd open ==> opennatuurdag.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos

Waar: Ranst, Drogenhofschuur

Voorjaarswandeling Uilenbos

Het voorjaar is opengeknald en zo ook de voorjaarsflora in
het Uilenbos. Terwijl de flora in het droge eikenbeukenbos
nog vredig slaapt is het broekbos naast de Lauwerijksebeek in

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Hove, Uilenbos

Voorjaarsbloemen in Schildehof in Schilde (2970)

“Overleven in de winter: op zoek naar bewondering en verwondering over en in de natuur ook in de winter. De natuur als een nooit eindigend en fascinerend verhaal!

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof

Kruid of onkruid?

Gratis wandeling onder begeleiding van Barbiergidsen.

meer info www.barbiergidsen.be

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Barbiergidsen vzw, De Polders van Kruibeke

Waar: Kruibeke, Nog niet gekend

Historische wandeling op Fort 7

April is de maand waarin we terug omschakelen van winter
– naar zomerwandeling op fort 7. Indien de vleermuizen nog
niet beginnen uit te vliegen wordt dit opnieuw een wintertoer.

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, historische gidsenploeg Forten

Waar: Wilrijk, ingang Fort 7

Geleide wandeling natuurgidsen Schilde

Geleide wandelingen van de Natuurgidsen Schilde (afdeling VMPA) in het Schildehof.

 Zondag 7 april 2019: Voorjaarsbloemen

Info: Karl Hellemans

 

Wanneer: Zondag 7 april 2019

Wie: Natuurpunt Schijnbeemden, natuurpunt Schijnbeemden kern Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof

Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Het opvangcentrum (VOC) heeft als opdracht de opvang en verzorging van wilde inheemse dieren. Het is de bedoeling ze achteraf terug in de natuur vrij te laten.

Wanneer: Woensdag 10 april 2019

Wie: Natuurpunt Aartselaar, Gezinsbond Aartselaar

Waar: Aartselaar, parking Cultureel Centrum

Voorjaarsbloeiers

de trots van Boekenberg: bloeiende planten die genieten van de prille zonnestralen in het bos!

Wanneer: Zaterdag 13 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Deurne, Boekenbergpark parkingang

Run for Nature: Ontdek al lopend de natuurgebieden van Kontich en Waarloos

Doe mee: Een recreatieve loop van ongeveer 6 of 10km.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Oude Spoorweg, sportdienst gemeente Kontich

Waar: Kontich, vertrek aan Schapenhagen

LENTEWANDELING SILSOMBOS

 

 

Zaterdag 29 december - 9 u

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Zemst

Waar: Weerde, Kerkplein Weerde (autodelend naar het Silsombos)

(Bedreigde) bijen

over honingbijen en wilde bijen en over bijenplanten

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: VMPA Antwerpen Centrum - Mortsel

Waar: Antwerpen, Hof van Leysen Provinciaal Groendomein

Amfibieën in Hazelbos, Edegem

Onder het motto ‘onbekend is onbemind’ gaan wij vandaag op
verplaatsing in Edegem.
Buurtbewoners en liefhebbers van amfibieën kunnen aan de

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Waar: Edegem, HAZELBOS WADI

Lentekriebels in Schildehof in Schilde (geleide wandeling door natuurgids)

Wandelingen voorjaarsbloemen en lentekriebels: De lente is gekomen en de natuur is terug ontwaakt uit zijn winterslaap.

Wanneer: Zondag 14 april 2019

Wie: VMPA Schilde

Waar: Schilde, Einde van de Bellevuedreef in Schilde, ingang Schildehof om 14:30

Afdelingen en werkgroepen in de buurt

TOP