Natuurbericht

Hengelaars en wespvlinders

26 november 2015

Wie dacht dat de sportvisserij en vlinders niets gemeen hebben, heeft het bij het verkeerde eind. Het zou best kunnen dat de zelden waargenomen elzenwespvlinder profiteert van de onderhoudsbeurt die de oevers van visvijvers binnenkort weer te wachten staat.

In samenwerking met Natuurbericht.nl

Zoek nieuwsitems met een specifieke tag

Natuurbericht

Zijn trekvogels opgewassen tegen een opwarmend klimaat?

23 november 2015

Het is een hele prestatie om op eigen kracht verschillende landen al vliegend te doorkruisen. Trekvogels doen dat elk jaar, al wordt de uitdaging steeds groter. De oorzaken zijn het opwarmende klimaat en de teloorgang van de natuurgebieden die ze op hun weg vinden, de zogenaamde wetlands die fungeren als ‘tankstations’.

Natuurbericht

Eerste winterprik brengt winterslaap voor egels

20 november 2015

Dit weekend vielen de temperaturen sterk terug. Dat voelen ook de egels, die aan hun winterslaap beginnen. Maar slapen zij de hele winter door? En wat moet je doen als je nog een egel tegenkomt?

Verenigingsnieuws

Life+ Kleine Nete: Herstel wilgenvloedbos

20 november 2015

In het Zomerklokje startte de aannemer recent met het herstel van wilgenvloedbos. Dit bijzonder type broekbos zal een unicum zijn voor de Kleine Netevallei.

Vrijwilligers

Fiets- en Wandelgids 2016

19 november 2015

In maart 2016 verschijnt een nieuwe editie van de Fiets- en Wandelgids van Natuurpunt, een exclusief product voor leden. Nieuw is dat deze editie enkel wordt verspreid naar de nieuwe leden, de bestaande leden kunnen hem voor een kleine prijs aankopen.

Vrijwilligers

Verhoging plafond subsidies provincie Limburg

19 november 2015

Sinds jaar en dag steunt de provincie Limburg de aankoop van natuurterreinen door erkende terreinbeherende natuurverenigingen zoals Natuurpunt. Via het reglement kunnen aankopen een Provinciale subsidie ontvangen van 8% indien de aankoopprijs lager dan 1,40 euro/m² is en tot het budget is uitgeput.

Vrijwilligers

Unieke Limburgse filmvertoning ‘ Merchants of Doubt’

19 november 2015

Op woensdag 2 december om 20u, tijdens de klimaattop in Parijs, organiseert Provincie Limburg, Milieu en Natuur een unieke Limburgse filmvertoning ‘Merchants of Doubt’, in Kinepolis (Hasselt).

Natuurbericht

‘Kannibalisme’ en piraterij gesignaleerd in het rijk der spinnen

19 november 2015

Kannibalisme en piraterij worden bij mensen als crimineel bestempeld, maar in de spinnenwereld is dat allerminst zo. De zogenoemde ‘spinneneters’ kapen immers geregeld het web van een andere spin, maar niet voor ze ook hun achtpotige architect naar binnen gespeeld hebben.

Natuurbericht

Bever voor het eerst in 167 jaar in het Gentse

18 november 2015

De bever is vanuit het oosten van Vlaanderen bezig aan een veroveringstocht richting het westen. Duidelijke sporen in de Boven-Scheldevallei in Asper (tussen Gent en Oudenaarde), leidden tot de meest westelijke waarneming in ons land.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt opent nieuwe brug en kijkwand in Munsterbos

16 november 2015

Natuurpunt zorgt voor een beter uitzicht over de vijvers van het Munsterbos, en dat ook voor minder mobiele mensen. De officiële opening werd verzorgd door de Gedeputeerde van Leefmilieu van de Provincie Limburg en de burgemeester van Bilzen en kadert binnen het biodiversiteitsproject "Welkom Roerdomp" met de steun van de Provincie Limburg en LIFE Vochtig Haspengouw.

Natuurbericht

Ongezien topjaar voor Goudhaantjes

16 november 2015

Nooit eerder was een invasie van Goudhaantjes zo omvangrijk als dit najaar. Dat was te merken aan de aantallen vogels die ronddoolden, maar helaas ook aan het aantal raamslachtoffers. Ook als broedvogel zit het Goudhaantje in de lift, met dank aan het zachte weer. Alleen al in oktober werden dit jaar 4974 langstrekkende Goudhaantjes geteld. Extra uniek dit jaar: de vogels kregen versterking vanuit het Verre Oosten.

Natuurbeleid

Fitness check rapport: “de Europese natuurwetten raken doel”

13 november 2015

De Europese natuurwetten bieden veel meer voordeel dan dat ze geld kosten. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door internationale experts in naam van de Europese Commissie.

Verenigingsnieuws

Natuurpunt ruilt oude gsm of laptop voor bomen

13 november 2015

Naar schatting wordt slechts 1 à 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Voor IT-materiaal is dat 48%. Daarom organiseert Natuurpunt in samenwerking met Umicore en Out of Use een grootschalige inzamelactie bij bedrijven. Met de opbrengst zullen dit najaar al duizenden nieuwe bomen aangeplant worden tijdens de actie Bos voor iedereen.

Natuurbericht

100 Baardvleermuizen en Oost-Vlaams erfgoed gered

13 november 2015

De Oost-Vlaamse Zwalmstreek herbergt vele pareltjes. Eén daarvan is de zolder van het sympathieke Sint-Gangulphuskerkje in Paulatem. In dit kleinste dorpje van Oost-Vlaanderen huist de grootste gekende Oost-Vlaamse kolonie Baardvleermuizen. Een houtwormprobleem vormde een risico voor het antieke kerkje én voor de vleermuizen. Dankzij een samenwerking tussen de Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en de aannemer liep het goed af.

Natuurbericht

Nederlandse ‘Vogelakker’ blijkt succesrecept voor Grauwe kiekendief

12 november 2015

In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Ibis is beschreven hoe Grauwe kiekendieven vogelakkers gebruiken om voedsel te vinden. Het concept ‘Vogelakker’ is speciaal ontworpen als foerageergebied voor Grauwe kiekendieven. Tegelijk is een vogelakker goedkoper dan gangbare maatregelen van natuurbeheer in akkerbouwgebieden. Vogelakkers zijn in Nederland inmiddels toegelaten als 1e pijler vergroeningsmaatregel en als beheerovereenkomst agrarisch natuurbeheer (2e pijler). Natuurpunt rekent erop dat met de nakende goedkeuring van het ‘soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief' de succesvolle vogelakkers straks ook in Vlaanderen kunnen aangelegd worden. Dat is nodig, want zonder precisiemaatregelen blijven de broedvogels achterwege.

Natuurbericht

Gewone vinvis vaart de Gentse haven binnen

10 november 2015

Maandag voer een Gewone vinvis de Gentse haven binnen op de bulb van de ‘Premium Do Brasil’, een schip dat met sinaasappelsap en sinaasappelconcentraat uit Brazilië aanmeerde in het Sifferdok. Het gaat pas om de vijfde waarneming van deze soort in ons land sinds 1800.

Natuurbericht

Amfibieën worstelen met ons klimaat

09 november 2015

Je hebt het misschien gemerkt: veel regen hebben we dit najaar nog niet gehad. Tenminste niet in de periode waarin water voor amfibieën cruciaal is om te overleven en zich succesvol te kunnen voortplanten.

Natuurbericht

Vleermuizen dragen miljarden bij aan de landbouw

05 november 2015

Het is een noemenswaardige conclusie die de wetenschap naar voren schuift: vleermuizen zijn een miljardenbusiness voor de landbouw en veeteelt. Dankzij hun dieet kunnen boeren over de hele wereld veel geld uitsparen aan insectenbestrijding. En dat is niet alles: ook de consument en het milieu hebben er baat bij.

Natuurbericht

Minder broedsucces dan verwacht voor Vlaamse uilen in 2015

04 november 2015

Na een opvallend succesvol broedseizoen in 2014, met opmerkelijk meer jongen per nest dan gemiddeld, lagen de verwachtingen zeer hoog voor dit jaar. Maar als gevolg van het lagere muizenaanbod in het voorjaar, zwerfgedrag tot ver buiten Vlaanderen en de enorme verkeersimpact werd het een slecht jaar voor de Bosuil en een eerder matig jaar voor de andere uilensoorten.

Vrijwilligers

Verdien tot 2500 euro met duurzaamheidsideeën

03 november 2015

Hebben jullie een goed idee om materialen te hergebruiken? Of ligt er een plan klaar om efficiënter om te gaan met energie? Kleine, lokale initiatieven kunnen wel degelijk een wereld van verschil maken! Misschien kan jullie idee een inspiratiebron vormen voor anderen of kan het uitgroeien tot een initiatief met een grote impact. Daarom voorziet het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer een financiële duwtje in de rug om het idee te realiseren.

Pagina's

TOP
}