Natuurbeleid

Eerste stap naar transparantie in jachtplannen gezet

18 juni 2015

De commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement steunt het voorstel van de Vlaamse Regering om in bepaalde gevallen een schriftelijk bewijs te vragen van het jachtrecht, zo bleek uit de stemming dinsdag. Open VLD onthield zich - nochtans hebben hun ministers in de Vlaamse Regering dit voorstel wel mee goedgekeurd. Minister Schauvliege engageerde zich bovendien om het Agentschap voor Natuur en Bos te vragen om de gebieden waar gejaagd wordt, te publiceren op een website.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt transparantie jachtplannen

11 juni 2015

Op een hoorzitting in het Vlaams parlement over het jachtdecreet, bleken grote meningsverschillen inzake zowel transparantie over de jachtplannen, als inzake de bepaling dat in bepaalde gevallen het voorleggen van een schriftelijk akkoord kan gevraagd worden.

Natuurbeleid

Bijzondere jacht (tijdelijk?) onwettig

29 april 2015

Vogelbescherming Vlaanderen vocht de juridische rechtsgrond voor bijzondere bejaging aan: een vorm van jacht die buiten de normale openingstijden en onder bepaalde voorwaarden (zoals bij dreigende schade aan landbouwgewassen, of ter bescherming van natuur) mag worden uitgevoerd.

Natuurbeleid

Teksten en presentatie nieuwe jachtbesluiten beschikbaar

03 juli 2014

De nieuwe uitvoeringsbesluiten bij het jachtdecreet zijn in het staatsblad gepubliceerd en dus van kracht.

Natuurbeleid

Nieuwe jachtwetgeving goedgekeurd

30 april 2014

Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voordracht van minister Schauvliege de aanpassingen aan de jachtwetgeving goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

Natuurbeleid

Jacht blijkt hogere beleidsprioriteit dan bescherming bedreigde soorten

26 februari 2014

Vorige week keurde de Vlaamse Regering de ontwerpen voor het jachtopeningsbesluit, het jachtadministratiebesluit en het soortenschadebesluit definitief goed. Natuurpunt stelt vast dat wél werk wordt gemaakt van de vereenvoudiging en versoepeling van de jachtwetgeving, maar dat er ondertussen op het terrein niets gebeurt voor de bescherming van bedreigde soorten.

Natuurbericht

Massamoord langs Egyptische kust - 1

30 mei 2013

Trekvogels, waaronder vele Europese broedvogels, worden massaal afgeslacht langs de Egyptische mediterrane kust. Dat blijkt uit ontstellend bewijsmateriaal waar de Duitse radio-omroep Bayerischer Rundfunk zo pas mee naar buiten kwam. Met 700 kilometer netten worden vogels gevangen om ze daarna als snacks te presenteren op markten en in restaurants. Een felle kaakslag voor de wereldwijde vogelbeschermingsorganisaties en alweer een bijkomende verklaring voor de achteruitgang van soorten als Tapuit, Kwartel, Zomertortel en zovele andere.

Natuurbeleid

Waarom de ongebreidelde jacht op everzwijnen zijn doel zal missen

20 april 2013

De Vlaamse regering heeft een nieuw jachtopeningsbesluit gepresenteerd. Dat moet de periodes vastleggen wanneer op een bepaalde wildsoort wel of niet kan gejaagd worden. Eén van de opvallendste voorstellen is om de jacht op het everzwijn uit te breiden. Het dier zou in de toekomst het hele jaar rond bejaagd kunnen worden, dag en nacht, door iedereen met jachtrecht en via een waaier aan jachttechnieken – tot drijfjacht toe.

Pagina's

TOP