Natuurbericht

Junikevers vliegen massaal uit

13 juli 2015

De voorbije weken liepen bij Natuurpunt talrijke vragen binnen over insecten die bij valavond massaal beginnen te zwermen. Hommels? Late meikevers? Nee, het zijn junikevers! Dit kleine broertje van de meikever is dit jaar in grote getale aanwezig.

Natuurbericht

Zitten er nog vuurvliegjes in jouw tuin?

26 juni 2015

Vroeger kon je de fabelachtige dwaallichtjes van vuurvliegjes geregeld door de bomen zien dansen. Maar de laatste jaren gaan de verschillende soorten glimwormen erop achteruit. Natuurpunt wil de verspreiding beter in kaart brengen en roept daarvoor de hulp in van tuineigenaars.

Natuurbericht

Nieuwe boktor voor Vlaanderen opgedoken in Nietelbroeken

23 juni 2015

Vlak bij natuurgebied Nietelbroeken, op de grens van Diepenbeek en Kortessem, werd een loofkortschildboktor ontdekt, een houtkever of boktor die nooit eerder gezien werd in Vlaanderen. Eerder werden in Nietelbroeken zelf, een gebied dat beheerd wordt door Natuurpunt, ook al bijzondere planten en paddenstoelen ontdekt. De nieuwe boktor richt geen schade aan.

Natuurbericht

Sierlijke witsnuitlibel na 100 jaar terug in Vlaanderen

02 juni 2015

Deze Europees beschermde soort verdween begin 20ste eeuw uit Vlaanderen en werd als ‘regionaal uitgestorven’ beschouwd. Vanaf 2013 zijn er opnieuw jaarlijks waarnemingen van de libellensoort in Vlaanderen. Intussen is er al sprake van 3 waarnemingen in Mol-Lommel en kunnen we ervan uitgaan dat daar een populatie voorkomt. De Libellenvereniging Vlaanderen en Natuurpunt roepen op om gericht uit te kijken naar deze soort.

Natuurbericht

Muggen dansen massaal aan de Dijle

04 mei 2015

Samen met de lente zijn ook de dansmuggen opnieuw in het land. In Leuven aan de Dijle kregen bewoners plots met miljoenen van deze muggen te maken. In tegenstelling tot steekmuggen, zijn dansmuggen niet verlekkerd op ons bloed en vormen ze geen gevaar.

Natuurbericht

Vrijwilligers tellen 115 slakkensoorten in Vlaamse duinen

20 april 2015

Vrijwilligers hebben in het kader van het project Slak-in-Du (Slakken Inventarisatie in de Duinen) 115 verschillende slakkensoorten geteld aan de kust, waaronder enkele zeldzame en nieuwe vondsten. De duinen langs de Belgische kust zijn hiermee duidelijk één van de belangrijkste slakkenhabitats van het land.

Verenigingsnieuws

Start kevermonitoring

12 april 2015

In de Uitkerkse Polder en de Stadswallen van Damme is een kevermonitoring opgestart.

Natuurbericht

Russisch elfje duikt op in Averbode

17 maart 2015

Welke dieren in België voorkomen, verandert voortdurend. Soorten breiden uit of hun areaal krimpt in. Meestal gaat zoiets stapje per stapje, maar sommige soorten hebben minder geduld. Vorig jaar berichtten we over de Oostelijke vos, die op een aantal jaren tijd van Rusland en oostelijk Europa tot bij ons doorstootte. Een nieuw voorbeeld is het Sachalin-elfje (Melangyna pavlovskyi), een tenger zweefvliegje dat vorige week voor het eerst gespot werd in Averbode Bos & Heide.

Natuurbericht

Egyptische treksprinkhaan strijkt neer in Antwerpen

05 december 2014

Begin november werd tijdens een markt op het Theaterplein in Antwerpen een Egyptische treksprinkhaan waargenomen. De sprinkhaan werd aangetroffen in een kist van een bessenkrans. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een exoot die hier via transport toevallig is beland.

Natuurbericht

Grote pijlinktvis spoelt aan in Nieuwpoort

14 november 2014

Dinsdag werd een Grote pijlinktvis aangetroffen op het strand van Nieuwpoort. Deze inktvissensoort leeft normaal op volle zee leeft en zoekt maar zelden kustwateren op.

Natuurbericht

Vlaamse lieveheersbeestjes in vrije val

07 november 2014

Hoewel ze heel populair zijn bij het bredere publiek, heeft het Vlaamse lieveheersbeestjesbestand de laatste jaren een flinke knauw gekregen.

Natuurbericht

Verkoop bijenhotels neemt een hoge vlucht

20 augustus 2014

Dat het met de bijen de laatste jaren niet goed gaat, is voor de meeste mensen geen geheim meer. Om de bijencrisis terug te dringen, worden er steeds vaker bijenhotels in de tuin geplaatst. Maar naast de hotels zijn er ook andere inspanningen nodig om de bijen te helpen.

Natuurbericht

Libellen gaan erop vooruit na venherstel in de Zuiderkempen

19 augustus 2014

Natuurpunt zorgde voor venherstel in vier natuurgebieden in de Zuiderkempen, en daar profiteert ook de libellenpopulatie van. Uit onderzoek blijkt dat zeldzame libellensoorten die tot voor kort enkel in de Kempen voorkwamen nu ook in de Zuiderkempen en het Hageland opduiken.

Natuurbericht

Kijk uit voor Kolibries in je tuin

01 augustus 2014

De Kolibrievlinder is een trekvlinder uit het zuiden die ’s zomers prominent aanwezig is in Vlaanderen. Na twee mindere jaren is de Kolibrievlinder dit jaar weer in grotere getale van de partij.

Natuurbericht

Spinnen & kuisheidsgordels

25 juli 2014

Wie dacht dat de kuisheidsgordel een middeleeuwse uitvinding was, zit ernaast. In de dierenwereld bestaan ze al veel langer. Mannetjes van dwergspinnetjes brengen er na de paring namelijk één aan bij het vrouwtje.

Natuurbericht

Soortenrijke vloedmerken op het strand bedreigd

03 juli 2014

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken. Algen vormen de belangrijkste component, naast allerlei zeedieren als kwallen en weekdieren en menselijk afval. Een hele gemeenschap van gespecialiseerde diertjes vindt hier alles om zijn levenscyclus te voltooien.

Natuurbeleid

Nieuwe rode lijst voor 'pimpampoentjes'

03 juli 2014

Pimpampoentjes of lieveheersbeestjes zijn, net als bv. vlinders, belangrijke indicatorsoorten voor de kwaliteit van natuurgebieden. Gegevens over de laatste twintig jaar van het lieveheersbeestjesproject en van waarnemingen.be werden verwerkt in een Rode Lijst. Daaruit blijkt dat 2 van de 36 soorten lieveheersbeestjes in Vlaanderen uitgestorven zijn en 16 soorten in mindere of meerdere mate bedreigd.

Natuurbericht

Zuidelijke heidelibel krijgt voet aan grond in Vlaanderen

02 juli 2014

In 2013 kende Vlaanderen de grootste gedocumenteerde invasie ooit van de Zuidelijke heidelibel. Nooit eerder werd deze zeldzame soort zo vaak waargenomen. Ook 2014 belooft een succesjaar te worden: vanuit de kustregio stromen de eerste waarnemingen al binnen.

Natuurbericht

Nieuw naaldkreeftje voor de wetenschap beschreven uit Nederland

25 juni 2014

Recent is een compleet nieuw soort naaldkreeftje ontdekt in Nederland. De soort werd voor het eerst gevonden in 2006. In eerste instantie dacht men dat het om het exotische, maar al bekende naaldkreeftje Sinelobus stanfordi ging.

Natuurbericht

OPINIE: Nectarrestaurants sluiten deuren door achterhaalde wetgeving

18 juni 2014

De zomer is in het land, de bloemen in bermen en akkerranden staan volop in bloei en zoals ieder jaar is ook de klopjacht op distels ingezet. Anno 2014 is een heksenjacht op elke distel overdreven en onnodig, bovendien leidt het ertoe dat de beste nectarrestaurants voor bedreigde bijen en vlinders op slag verdwijnen.

Pagina's

TOP