Natuurbericht

Tuinvogels: 5 tips om je voor te bereiden op Het Grote Vogelweekend

06 januari 2017

De winter is voor veel mensen het startsein om de vogels in de tuin te voederen. Wie al vroeg begint met het bijvoederen mag er zeker van zijn dat zijn tuin tegen Het Grote Vogelweekend druk bezocht wordt, en dat levert dan weer een spectaculair tellijstje op. Maar bovenal: je geniet de hele winter van vrolijk gefladder en een gevarieerd aanbod aan bezoekers in je tuin.

Natuurbeleid

Zorgt Nederlandse klacht over weidevogels voor precedent?

27 december 2016

De afgelopen decennia heeft Nederland te weinig gedaan om weidevogels te redden van de ondergang, zo stelt Vogelbescherming Nederland (VBN).

Natuurbericht

Elia plaatst vogelkrullen op hoogspanningslijn in Brugge op advies van Natuurpunt

16 december 2016

Elia is gestart met het aanbrengen van vogelkrullen op de nieuwe hoogspanningslijn van het Stevin project. Tussen Zeebrugge en Dudzele (Brugge, West-Vlaanderen) wordt over een afstand van 9 kilometer bebakening aangebracht op de aardingskabel. De dunne draad die boven de hoogspanningsgeleiders hangt, wordt zo beter zichtbaar waardoor het risico op aanvliegingen afneemt. Het project gebeurt in samenwerking met Natuurpunt dat Elia ook adviseert in andere vogelbeschermingsprojecten.

Natuurbericht

Tuinvogels: 5x wie eet wat? En waar?

16 december 2016

In de herfst en de winter voederen heel wat mensen de vogels in hun tuin. Is jouw voedertafel goed gevuld? Dan is het essentieel om de vogelsoorten te leren kennen. Zo kan je het juiste voer aanbieden en de plaats van je voederaanbod afstemmen op de soorten die je tuin bezoeken (of die je wil aantrekken). Maak kennis met 5 groepjes tuinvogels met verschillende eetgewoonten.

Verenigingsnieuws

Living on the Edge - Red mee onze trekvogels in de Sahel

12 december 2016

In de Sahel overwintert een belangrijk deel van de broedvogels die we hier in Vlaanderen beschermen. Ander continent, zelfde wezens, zelfde levens. We kunnen het belang van onze financiële steun aan het project Living on the Edge daarom maar moeilijk overschatten. Onze fondsenwervingscampagne voor dit grootschalige maar vooral sympathieke project draait nu op volle toeren. Maar hoe staan de zaken er op dit moment voor in de Sahel? Dat vroegen we aan Idrissa Zeba, directeur van onze zustervereniging en BirdLife parter NATURAMA in Burkina Faso.

Verenigingsnieuws

Nieuwe broedplaats voor Bruine Kiekendief

12 december 2016

Om voor de bruine kiekendief extra geschikte nestgelegenheid te creëren, is er in het LIFE+ project Oostkustpolders voorzien om een 3-tal nieuwe broedplaatsen te maken. Het eerste nieuwe rietmoeras is nu gegraven in de Uitkerkse Polder: aansluitend op een reeds bestaand rietveld is een grote laagte van meer dan een halve hectare uitgegraven waar nu riet kan groeien.

Verenigingsnieuws

Natuurherstel voor zilte planten afgerond in de Uitkerkse Polder

05 december 2016

Natuurpunt voerde grootschalige natuurinrichtingswerken uit om de zeldzame zilte vegetaties opnieuw uit te breiden in de Uitkerkse Polder. Er werden 7000 m³ grond afgegraven over een oppervlakte van 6400 m².

Natuurbericht

Kletsnat 2016 is barslecht uilenjaar

17 november 2016

Het natte voorjaar leidde tot massale sterfte bij muizen, die het voornaamste voedsel vormen voor uilen. Vooral voor de Bosuil werd het een rampzalig slecht broedjaar, maar ook voor Steenuilen en Kerkuilen was het broedsucces opvallend mager.

Natuurbericht

Daarom blijven de vogels weg uit je tuin

16 november 2016

Een rijkelijk gevulde voederplank, de eerste vriesnachten maar toch nog geen of nauwelijks vogels in je tuin te bespeuren. Bijna dagelijks ontvangt Natuurpunt berichten van bezorgde mensen. Wat is er aan de hand?

Natuurbericht

Pestvogels zakken massaal af naar Vlaanderen

08 november 2016

De voorbije dagen werd Nederland en in mindere mate ook Vlaanderen overspoeld door groepjes Pestvogels. Een laag bessenaanbod en ijskoude temperaturen in Scandinavië kunnen binnenkort nog veel meer groepjes van deze prachtige vogel in onze richting duwen.

Natuurbericht

Extreem late broedgevallen van Koolmezen

03 november 2016

Op 24 oktober werd in het Vlaams-Brabantse Wolfsdonk een nestkast met kleine koolmezenjongen aangetroffen. Dat is heel uitzonderlijk. Sindsdien kwamen er nog verschillende andere broedgevallen aan het licht. Dat is geen toeval meer.

Natuurbericht

Wie vindt de eerste Bergheggenmus voor België?

18 oktober 2016

De Bergheggenmus is een Siberische zangvogel die normaal gezien overwintert in Noord-China en Korea. Maar als gevolg van de weersomstandigheden wordt momenteel een ongekende toevloed van de soort gemeld in Noord- en West-Europa. Een eerste waarneming voor België hangt in de lucht.

Natuurbericht

Veldleeuweriken doorkruisen massaal het Belgisch luchtruim

17 oktober 2016

Op zondag 16 oktober 2016 werd een fenomenaal aantal van 871.700 overtrekkende vogels geteld. Voor de Veldleeuwerik werden op verschillende telposten de dagrecords verbroken. In totaal werd op 73 telposten meegeteld.

Natuurbericht

Recordaantal Bladkoningen overspoelt België vanuit het oosten

13 oktober 2016

Nooit eerder werden zoveel waarnemingen van de Bladkoning gemeld in ons land. De kleine zangvogel uit het oosten gold tot de jaren 80 als een zeldzame dwaalgast, maar heeft intussen een gestage opmars ingezet. Dat was de afgelopen dagen volop te merken.

Natuurbericht

137.000 vogels in Belgisch luchtruim tijdens EuroBirdwatch

03 oktober 2016

Op zaterdag 1 oktober werden in ons land 137.000 overtrekkende vogels geteld van 132 verschillende soorten. De teldag paste in EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende Graspiepers en een late golf Boerenzwaluwen.

Natuurbericht

Vogeltrek bereikt zaterdag orgelpunt

29 september 2016

Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen die we in Vlaanderen kunnen zien, nadert z’n hoogtepunt: de najaarstrek van vogels. Ons luchtruim wordt momenteel doorkruist door miljoenen trekvogels en ook zeldzame soorten kunnen opduiken. Op 1 oktober wordt het fenomeen in kaart gebracht. Vrijwilligers tellen dan overtrekkende vogels in minstens 36 landen in Europa en Centraal-Azië tijdens de 16de editie van EuroBirdwatch.

Natuurbeleid

Geen beheerregeling meeuwen zonder broedgebied

29 september 2016

Uit cijfers van het INBO blijkt dat het aantal meeuwen daalt, omdat de beschikbare broedplaatsen ingepalmd worden.

Natuurbericht

Zeldzame Dwergaalscholver te gast in de Blankaart

27 september 2016

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een Dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan het recente natuurherstelwerken.

Natuurbericht

Usutuvirus bedreigt Belgische Merels

21 september 2016

Sinds augustus dit jaar wordt op verschillende plaatsen in Duitsland en Nederland melding gemaakt van vogels die lijden aan het Usutuvirus. Heel recent is het virus ook in België opgedoken, vooral in Limburg en de Voerstreek. Het virus is ongevaarlijk voor de mens, maar vormt wel een groot gevaar voor Merels. Natuurpunt roept op om zieke dieren over te brengen naar een vogelopvangcentrum en zieke of dode dieren te melden via waarnemingen.be.

Verenigingsnieuws

Spannend broedseizoen in de Uitkerkse Polder

20 september 2016

Het was even spannend in de Uitkerkse Polder. Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar bleven de aantallen bij de waadvogels eerder aan de lage kant, maar vanaf mei groeiden er veel jongen op. Alleen bij de kievit was de achteruitgang zorgwekkend, wat overigens ook in andere weidevogelgebieden het geval was. De eenden deden het dan weer goed, ongetwijfeld door de hoge waterstand. Vooral het grote aantal zomertalingen is goed nieuws. Voor de zangvogels geldt hetzelfde: alle soorten deden het goed, de bedreigde veldleeuwerik hield stand, graspiepers en roodborsttapuiten namen in aantal toe. En voor het eerst in jaren was er weer een broedgeval van een velduil.

Pagina's

TOP