Natuurbericht

Schuilenswijer (Dommelvallei) is paradijs voor vlinders, libellen en vogels dankzij natuurherstel

03 september 2015

76 soorten vogels, 32 soorten libellen en 29 soorten dagvlinders: de lijst met waarnemingen in natuurgebied Schuilenswijer in Hechtel-Eksel oogt indrukwekkend voor een stukje natuur van amper 12 ha. Bovendien bevat de lijst opvallend veel zeldzaamheden. Een beloning voor 5 jaar natuurherstel in het kader van het Europese LIFE-project Dommeldal.

Natuurbericht

Ruim 10.000 halsbandparkieten in ons land

25 augustus 2015

Met minstens 10.000 zijn ze, de halsbandparkieten in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de simultaantelling die ervaren tellers van Natuurpunt en Natagora afgelopen weekend op 11 locaties hebben uitgevoerd . Met 7671 exemplaren blijft Brussel de favoriete slaapplaats van de vogels.

Natuurbericht

Jaarlijks 25 miljoen trekvogels gestroopt in het Middellandse Zeegebied

21 augustus 2015

Illegaal geschoten, gevangen in netten of vastgelijmd aan takken: op die manier eindigen naar schatting 25 miljoen vogels hun jaarlijkse trektocht in het Middellandse Zeegebied. Ook in EU-landen als Italië, Griekenland, Kroatië en zelfs in Frankrijk blijkt vogelstroperij nog steeds dagelijkse kost te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de internationale organisatie voor vogelbescherming Birdlife.

Natuurbericht

Staartmezen helpen handje in Koolmezenhuishouden

20 augustus 2015

In mei zagen Marita van der Gucht en Nick Schryvers hoe Staartmezen een koppeltje Koolmezen hielp met het voederen van hun jongen. Hoewel Staartmezen bekend staan als behulpzame vogeltjes, vooral dan bij familie, blijft het uitzonderlijk dat vogels een andere soort helpen in het huishouden. Hoe komt dit dan?

Natuurbericht

Zeldzame Bijeneters broeden jongen uit op bouwwerf in Harelbeke

12 augustus 2015

Bijeneters broeden in regel in Zuid-Europa en met minder dan 20 broedgevallen of –pogingen zijn Belgische broedgevallen van deze tropisch ogende vogelsoort zeldzaam. Dankzij goed overleg met de verkavelaar die aan het werk was op de bouwwerf, konden de Bijeneters ongestoord hun gang gaan.

Natuurbericht

Klimaatverandering dreigt trekvogels te nekken

06 augustus 2015

In 2011 streek de Grauwe klauwier uitzonderlijk laat neer in Europa. Dankzij de EuroBirdPortal-applicatie wordt dit fenomeen voor het eerst visueel weergegeven. Verwacht wordt dat de klimaatverandering trekkende vogels meer en meer onder druk zal zetten.

Natuurbericht

20 jaar natuurbeheer beloond met Grauwe klauwier

28 juli 2015

In 1999 werd de Grauwe klauwier in Vlaanderen als broedvogel officieel uitgestorven verklaard. Kort nadien broedde de soort weer in Limburg, maar het was wachten tot 2013 voor er opnieuw een geslaagd broedgeval van Grauwe klauwier vastgesteld werd in de provincie Vlaams-Brabant. Dit jaar kwam de soort voor de tweede keer tot broeden in de provincie. Een mooie beloning voor 20 jaar natuurbeheer in het natuurgebied Mene- en Jordaan.

Natuurbericht

Halsbandparkieten blijven Brussel verkiezen als favoriete slaapplaats

26 juli 2015

Met minstens 8000 zijn ze al, de halsbandparkieten in ons land. Meer dan de helft ervan gaat slapen in slechts vier bomen in het Park van Koekelberg in Brussel.

Natuurbericht

Eerste Belgische telling van tropische Halsbandparkieten

24 juli 2015

Natuurpunt en Natagora organiseren de eerste telling om het aantal Halsbandparkieten in België in kaart te brengen. Dat is een tropische vogel die sinds 1966 aan een opmars bezig is. Vrijwilligers gaan gericht op zoek naar nieuwe slaapplaatsen.

Natuurbericht

Eerste Belgische vogelkrullen groot succes om draadslachtoffers te doen dalen

17 juli 2015

België wordt doorkruist door een dicht netwerk van hoogspanningsleidingen. Voor vogels vormt dit netwerk vaak een levensgevaarlijke hindernis. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 tot 500.000 ‘draadslachtoffers’: vogels die tegen de aardings- en/of geleidingskabels aanvliegen en hierdoor levensgevaarlijk gewond geraken. Een trieste balans, maar een casestudie langsheen de Doornikse Heirweg in Oudenaarde toont aan dat dit probleem op een zeer efficiënte manier kan worden verholpen.

Natuurbericht

Slangenarend op bedevaart in Groot Schietveld

14 juli 2015

Wie dezer dagen het Groot Schietveld in Brecht gaat bezoeken, haalt beter zijn arendsblik boven. Het natuurgebied heeft sinds begin deze maand een nieuwe bezoeker: een jonge Slangenarend. Als je dit zeldzame dier nog wil spotten wacht je best niet te lang, want binnenkort trekt de roofvogel waarschijnlijk weer zuidwaarts.

Natuurbericht

Muggenjagers geven vliegshow

02 juli 2015

Wie zich op zwoele avonden als deze in de stad bevindt, wordt getrakteerd op een adembenemende vliegshow met bijhorend gejuich. Gierzwaluwen zijn het, die op zoek gaan naar een nestplaats en voedsel. De laatste decennia verloopt die zoektocht almaar moeilijker.

Natuurbericht

Gieren op verkenning in België

30 juni 2015

In onze contreien duiken het laatste decennium af en toe gieren op. Meestal zijn dat Vale Gieren, de meest algemene soort in het Middellandse Zeegebied. Maar ook andere gierensoorten wagen zich wel eens tot bij ons. Dit jaar werden de vier soorten die in Europa broeden in ons land waargenomen, een primeur.

Natuurbericht

Zwartkoprietzanger bezoekt België voor het eerst

17 juni 2015

Op 7 juni werd door Edwig Vanhassel, lid van de Belgische ringwerkgroep Halle, een Zwartkoprietzanger geringd in Pepingen (Vlaams-Brabant). Een klein bruin vogeltje in eerste opzicht. Maar een heel bijzonder vangst en een eerste vaststelling van deze soort op Belgische grondgebied. De dichtste waarnemingen de afgelopen decennia werden verricht in het Groothertogdom Luxemburg.

Natuurbericht

Europese vogelpuzzel samengelegd

05 juni 2015

Wat krijg je als 100.000 mensen over heel Europa naar vogels kijken en 30 miljoen waarnemingen per jaar samenbrengen ? Het resultaat geeft inzicht in het voorkomen en de verplaatsingen van vogels over heel Europa. De demo van dit werk wordt vandaag in Brussel in het kader van de Green Week van de Europese Commissie voorgesteld.

Natuurbeleid

Natuurrapporten tonen noodzaak betere uitvoering Natura 2000

04 juni 2015

Zowel de recente State of nature van de Europese Commissie, de recente Europese rode lijst voor vogels, als de halftijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 door Birdlife geven de Europese beleidsmakers vandaag, tijdens de Green Week, dezelfde boodschap

Natuurbericht

Slechtvalken vliegen uit… of crashen nu en dan

28 mei 2015

Op de meeste plaatsen zijn de jonge Slechtvalken nu volgroeid. Dat is meteen het moment dat de ouders hen aanporren om de grote sprong te wagen: de eerste vlucht. Meestal toch, want soms loopt het iets beangstigender af.

Natuurbericht

Scheer de haag, niet de vogels!

22 mei 2015

IJverige snoeiers zijn dezer dagen druk in de weer om hagen en bomen binnen de perken te houden. Gelijktijdig met dat jaarlijks weerkerend fenomeen komt een piek van het aantal hulpeloze en uit het nest gevallen vogeltjes. Enkele tips.

Natuurbericht

Veelkleurige rietnachtegaal in concert

11 mei 2015

Wie de zangvogel met het mooiste zangrepertoire zoekt, komt ongetwijfeld bij de schuchtere en eerder onopvallende Nachtegaal terecht. Minder bekend is dat hier rond deze tijd van het jaar nog een broertje van de Nachtegaal ronddoolt, met een indrukwekkende zang én een verenpak om u tegen te zeggen: de Blauwborst, onze “rietnachtegaal”.

Natuurbericht

Koolmezen zingen anders dan hun buren

30 april 2015

Het gezang van koolmezen verschilt significant van dat van hun naburige soortgenoten, zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Wageningen. Vooral de hoeveelheid gezang per minuut zou sterk verschillen. Volgens de onderzoekers is dit een tactiek die de vogels toepassen om af te rekenen met de concurrentie.

Pagina's

TOP