Natuurbericht

2014 absoluut topjaar voor broedende Velduilen

03 september 2014

Uit een eerder natuurbericht bleek al dat 2014 een heel goed jaar was voor broedende uilensoorten in Vlaanderen. Maar dat in een aantal gebieden ook Velduilen in nooit eerder geziene aantallen tot broeden zouden komen, had niemand verwacht.

Natuurbericht

Sterft de ‘Trekduif’ voor een tweede keer uit?

01 september 2014

Vandaag exact honderd jaar geleden stierf de Trekduif uit. Erger nog: datzelfde trieste lot lijkt ook voor onze Zomertortel niet meer zo ver af. Natuurpunt trekt samen met BirdLife International aan de alarmbel en vraagt extra aandacht voor trans-Saharatrekkers zoals de Zomertortel, opdat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Natuurbericht

Jacobus houdt er rare eetgewoontes op na

07 augustus 2014

Op 13 juli ontdekte Maarten Jacobs een Slangenarend in de Kalkense Meersen. De vogel verblijft intussen al 25 dagen in het gebied. Zo’n lang verblijf is best uitzonderlijk, net als het dieet van Jacobus.

Natuurbericht

Spreeuwen en Boerenzwaluwen slachtoffer van neonicotinoïden

11 juli 2014

Uit een studie blijkt dat spreeuwen en boerenzwaluwen sterker achteruit gaan in gebieden waar hoge concentraties van de superpesticiden neonicotinoïden in het oppervlaktewater worden gemeten.

Natuurbericht

Soortenrijke vloedmerken op het strand bedreigd

03 juli 2014

Wat aanspoelt op onze stranden hoopt zich op in vloedmerken. Algen vormen de belangrijkste component, naast allerlei zeedieren als kwallen en weekdieren en menselijk afval. Een hele gemeenschap van gespecialiseerde diertjes vindt hier alles om zijn levenscyclus te voltooien.

Verenigingsnieuws

Nachtzwaluw terug van weggeweest

19 juni 2014

De nachtzwaluw is terug. Deze karakteristieke vogel, die in Vlaanderen zeldzaam is geworden, werd opnieuw waargenomen in het natuurgebied Molenheide te Langdorp.

Natuurbericht

OPINIE: Nectarrestaurants sluiten deuren door achterhaalde wetgeving

18 juni 2014

De zomer is in het land, de bloemen in bermen en akkerranden staan volop in bloei en zoals ieder jaar is ook de klopjacht op distels ingezet. Anno 2014 is een heksenjacht op elke distel overdreven en onnodig, bovendien leidt het ertoe dat de beste nectarrestaurants voor bedreigde bijen en vlinders op slag verdwijnen.

Natuurbericht

Na gieren ook arenden bedreigd door Diclofenac

16 juni 2014

Naast gieren blijken ook arenden te sterven als gevolg van het medicijn Diclofenac dat ook vaak in de veeteelt toegepast wordt. Dat blijkt uit een onderzoek, dat verscheen in het gerenommeerde tijdschrift Bird Conservation International.

Natuurbericht

Opnieuw meer uilen na rampjaar 2013

06 juni 2014

2013 was een rampjaar voor de broedende uilen in Vlaanderen. Maar na een uitzonderlijk zachte winter, een goed notennajaar en een heuse boost van de muizenpopulatie, lijkt dit jaar de inhaalslag helemaal ingezet.

Natuurbericht

OPINIE: Strijd tegen jacht op trekvogels op Malta gaat door

02 juni 2014

Er lijkt een lichtpuntje te zijn in de strijd tegen de voorjaarsjacht op trekvogels op Malta. BirdLife Malta heeft voor elkaar gekregen dat er een referendum komt over het onderwerp.

Natuurbericht

Gieren in de zomerse avondlucht

27 mei 2014

Wie zich op een van de zwoele zomeravonden van de afgelopen week op een terras bevond, werd misschien wel getrakteerd op een fantastische vliegshow met bijhorend gejuich. Gierzwaluwen zijn het, die het zo uithangen.

Natuurbericht

Bedrijven in de bres voor Oeverzwaluw

21 mei 2014

Een minder bekende soort is de Oeverzwaluw, dit is de kleinste, zeldzaamste en minst gekende van het zwaluwentrio. Maar van zodra je de eisen van deze soort kent, weet je dat hij zonder hulp van de mens geen kant meer op kan in Vlaanderen.

Natuurbericht

Baltsende Kraanvogels in Het Hageven

05 mei 2014

Het natuurgebied 'Het Hageven-De Plateaux' bij Lommel en Neerpelt is sinds de grote LIFE-werken een almaar belangrijkere tussenstop voor trekvogels. Zo kwamen dit jaar doortrekkende Kraanvogels uitrusten, bijtanken en baltsen.

Natuurbericht

Opgepast, overstekende vogels

14 april 2014

Dit voorjaar alleen al zijn door Natuurpunt 815 overreden vogels geteld. Jaarlijks sterven duizenden vogels op onze wegen.

Natuurbericht

Lepelaars krijgen broedeiland op Blokkersdijk

31 maart 2014

De toekomst van de Lepelaars in Vlaanderen is onzeker, ze hebben dringend nood aan nieuwe nestplaatsen. In natuurgebied Blokkersdijk heeft Natuurpunt WAL er alvast werk van gemaakt.

Natuurbericht

Slechtvalk herschikt lijf en leden tijdens duikvlucht

17 maart 2014

Wanneer Slechtvalken een duikvlucht maken, herschikken ze in duikvlucht vleugels en komen er veren op de bovenkant van de vleugels tevoorschijn.

Natuurbericht

Eerste Boerenzwaluwen komen aan onder zomerse omstandigheden

10 maart 2014

De eerste Boerenzwaluw van het jaar 2014 werd zaterdagochtend om 08:45 gezien ten zuiden van Antwerpen. Gisteren volgden er meer: in Lier, Wilrijk, Maria-Aalter en Leefdaal.

Natuurbericht

Veeteeltmedicijn bedreigt Europees gierenbestand

03 maart 2014

Diclofenac, een krachtige ontstekingsremmer, wordt toegediend bij vee, maar heeft ernstige gevolgen voor de volgende schakel in de voedselketen: gieren.

Natuurbericht

Eerste jonge Kruisbek gesignaleerd, hoeveel zullen er volgen?

28 februari 2014

Vroege broedvogeltellers hebben de eerste jonge vogel ondertussen al gesignaleerd. Blijven de Kruisbekken allemaal hier om te broeden?

Natuurbericht

Verspreiding spreeuw maakt duikvlucht in Vlaamse tuinen

27 februari 2014

Het gaat niet goed met de Spreeuw in Vlaanderen. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van Het Grote Vogelweekend, de jaarlijkse tuinvogeltelling van Natuurpunt.

Pagina's

TOP