Natuurbeleid

Ook ruimtelijke planners vragen een betonstop

17 maart 2016

Met het congres 'Open ruimte, open blik'(17-18 maart), zet de Vereniging voor Ruimtelijke Planners (VRP) het belang van de onbebouwde ruimte in de kijker. Die is kostbaar, en dat moeten we koesteren, vindt de VRP. Hoe dit volgens de planners moet gebeuren leest u alvast in hun advies aan de minister over het toekomstige Beleidsplan Ruimte.

Natuurbeleid

Neemt minister Schauvliege betonstop ernstig?

11 februari 2016

De Tijd kopte: "bebouwde oppervlakte mag niet meer toenemen". Maar de aandachtige lezer merkte al vlug dat de titel de lading niet dekte. Zo gaf minister Schauvliege het voorbeeld dat bouwgronden die nu om (vergunnings)technische niet bebouwbaar zijn, verplaatsbaar moeten worden naar plekken waar dat wel kan.

Opinie

Vlaanderen verdroogt, ondanks de regen

05 februari 2016

De afgelopen weken kwamen verschillende berichten over wateroverlast in de pers. Gisteren (De Standaard, 1 februari 2016) trok Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers dan weer aan de alarmbel. Maar hij sprak plots over een watertekort. Deze schijnbare paradox toont de zwakke plek van het Vlaamse waterbeleid: de overheid doet te weinig om water vast te houden waar het valt.

Natuurbeleid

SARO vraagt om 'betonstop' ernstig te nemen

04 februari 2016

In haar advies windt de SARO er alvast geen doekjes rond: "Volgens de raad moet het begrip ruimtelijk rendement ambitieuzer worden ingevuld, ook voor de korte termijn, en dit om te vermijden dat met ongewijzigd beleid de ‘verstening’ van Vlaanderen verder wordt gezet.".

Opinie

Compenseer niet enkel bomen, maar alle open ruimte die verloren gaat

10 december 2015

Als er bos wordt gekapt, moet dat worden gecompenseerd. Door iedereen. Maar moeten we dat principe niet uitbreiden naar alle open ruimte die verdwijnt onder steen en beton?

Natuurbeleid

Regering zet licht op groen om Vlaanderen verder vol te bouwen

21 mei 2015

Op voorstel van minister Schauvliege , maakt de Vlaamse regering het voortaan makkelijker om woonuitbreidingsgebieden te verkavelen.

Natuurbericht

Natuurpunt ondervraagt 15.000 Vlamingen over de natuur

22 september 2014

De Vlaming verkiest een bezoek aan grootse, wilde natuur in Vlaanderen boven natuurgebieden in het buitenland. Dat blijkt uit een bevraging die Natuurpunt afnam bij ruim 15.000 Vlamingen, zowel leden als niet-leden van de vereniging.

Natuurbericht

OPINIE: Vernatuurlijken of verzuipen

20 maart 2014

“Water staat ons aan de lippen”, kopt De Morgen op 19/03/2014 naar aanleiding van het nieuwe VN-klimaatrapport dat eind deze maand in Japan wordt voorgesteld. Maar we weten wat ons te doen staat.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Natuurbeleid

Betonstop = minder waterproblemen

13 februari 2014

Kunnen zich in Vlaanderen ook overstromingen voordoen zoals recent in Engeland? Natuurpunt vreest van wel. Ook voor Vlaanderen voorspellen de klimaatmodellen extreme temperaturen, hevige regenbuien en meer overstromingen.

Pagina's

TOP