Natuurbericht

Wespendief zoekt bos om in rond te spoken

15 november 2013

Tot nog toe is de Wespendief geen algemene broedvogel in Vlaanderen. Toch kenden ze dit jaar een opvallend goed broedsucces. Stelen ze volgend jaar ook de show? We kunnen ze alleszins een handje helpen.

Natuurbericht

Wat heeft Jan met Gent te maken?

13 november 2013

Spaanse mus, Vlaamse gaai, Jan-van-Gent: allemaal vogels met een geografische verwijzing in de naam. Vaak is het echter niet (meer) duidelijk waar die referentie op slaat. Eerder probeerden we al te achterhalen hoe Vlaams de Vlaamse gaai wel is. Dit keer komt het Gentse karakter van de Jan-van-Gent aan bod.

Natuurbericht

Ongekende influx van Vale gierzwaluwen

30 oktober 2013

De Vale gierzwaluw werd tot vorige week slechts twee keer in België waargenomen. De voorbije week doken er plots vier à vijf exemplaren op. Een influx zonder voorgaande die vraagt om enige duiding.

Natuurbericht

Kleine torenvalk in Oostduinkerke: een nieuwe soort voor België

29 oktober 2013

Het zal je maar overkomen: je staat wat Vinken te fotograferen en terwijl je toch bezig bent, maak je ook enkele beelden van een naderende Torenvalk. Niks bijzonders. Tot je even later merkt dat wat je kiekte een Kleine torenvalk bleek te zijn: een nieuwe soort voor België.

Natuurbericht

Achterstand vogeltrek op één dag weggewerkt

22 oktober 2013

Vogeltellers klagen al enkele weken steen en been dat er zo weinig te zien is op de trektelposten. Soms was dat heel letterlijk te nemen en benam dichte mist de tellers ook maar het minste zicht. Er was altijd wel iets: slechte zichtbaarheid, regen, wind… de vogeltrek werd danig gestremd. Vroeg of laat moet dan toch die bom barsten. Maar wanneer? De weersvoorspellingen voor afgelopen zaterdag waren dermate gunstig dat alle hoop gevestigd was op die dag. Bingo!

Natuurbericht

Kauwen krijgen familiebezoek uit Scandinavië

17 oktober 2013

In het najaar troepen Kauwen dagelijks samen op grote slaapplaatsen. Dat blijven ze daarna doen tot de broedtijd zich weer aanmeldt. Zo’n slaapplaats biedt een waar spektakel en je zal wel geweten hebben wanneer er eentje in je buurt is: Kauwen zijn zeer sociale vogels en luidruchtige pratertjes. En al stoort een omwoner zich nu en dan wel aan hun kabaal: ter compensatie staat er dagelijks een gratis vliegshow op het programma. Eens je het fijne verhaal achter onze kleinste en meest sympathieke kraai kent, ben je er weg van. Maar waar komen al die Kauwen plots vandaan en vooral: waarom hokken ze zo samen?

Natuurbeleid

Trektellen

07 oktober 2013

Mechelen, 7 oktober 2013 - Duizenden vogeltellers hebben zaterdag meegeteld tijdens de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch. In ons land werden in totaal 65.524 vogels geteld, op 59 telposten. De vink was de talrijkste soort, gevolgd door de spreeuw, de witte kwikstaart en de kolgans. Opvallend was de invasie van kruisbekken. Vooral in de naaldbosrijke regio’s werden grote groepen opgetekend.

Natuurbericht

Invasie Kruisbekken tijdens Euro Birdwatch

07 oktober 2013

Duizenden vogeltellers hebben afgelopen zaterdag meegeteld tijdens de internationale vogelteldag van Euro Birdwatch. Het meest opvallend in ons land was de invasie van Kruisbekken.

Natuurbericht

De vogeltrek: niet voor mietjes

04 oktober 2013

Met miljoenen zijn ze en dezer dagen leveren ze Olympische prestaties: de trekvogels die koers zetten richting overwinteringsgebieden.

Natuurbericht

Hoe Vlaams is de Vlaamse gaai?

03 oktober 2013

Wat is er zo Vlaams aan de Vlaamse gaai eigenlijk? We zoeken het uit.

Natuurbeleid

Wilde dieren kruipen langzaam uit het dal

30 september 2013

Na eeuwen van achteruitgang gaat het voorzichtig de goede kant op met de wilde dieren in Europa. Hun aantallen zijn gedurende de afgelopen 50 jaar toegenomen en dat is te danken aan het jarenlange natuurbeschermingsbeleid.

Natuurbeleid

Wilde natuurpracht van bij ons op het witte doek

23 september 2013

Mechelen, 23 september 2013 - Vanaf woensdag 25 september komt "De Nieuwe Wildernis" in de zalen van Kinepolis. De bioscoopfilm is een spectaculaire ode aan wilde natuur uit de Lage Landen. Met de opbrengst van de film zal Natuurpunt een stukje wildernis ontwikkelen in Vlaanderen.

Natuurbericht

Vlaanderen wil meer koningen

29 augustus 2013

Niet om op een troon te zitten en wat te wuiven. Wel om in vochtige hooilanden te ‘crexen’. Voor de Belgische monarchie was 2013 top, maar voor de Vlaamse Kwartelkoning werd het een flop.

Natuurbericht

Pamela Anderson verjaagt kraaien uit Limburgse boomgaarden

27 augustus 2013

Augustus: de vogeltrek vangt aan, appels rijpen aan de bomen en heel wat groenten zijn klaar voor de oogst. Na enkele dagen prijkt de verse pluk op volle winkelrekken. Of tenminste: wat voor verkoop in aanmerking komt. Sommige vogels proberen in de zomerdroogte een sappig stukje fruit mee te pikken. Een boomgaard vormt dan een gedekte tafel voor fruitetende vogels, alle kanonschoten, vogelverschrikkers en tjingelende aluminiumbakjes ten spijt. Tegen beter weten in grijpt mening landbouwer nog steeds naar middeleeuwse praktijken: dode kraaien ophangen. Maar dergelijke horror brengen weinig zoden aan de dijk.

Natuurbericht

Babyborrel in de Blankaart

26 augustus 2013

In de hoogste en meest verscholen kruinen van het wilgenbroekbos langs de Blankaartvijver bouwen Blauwe reigers jaarlijks hun nesten. Dit jaar kregen ze er bevallige buren bij: Lepelaars, een nieuwe broedvogel voor het gebied. Storten op de pamperrekening hoeft niet, maar een verderzetting van het gevoerde natuurbeheer wordt wel erg gewaardeerd.

Natuurbericht

2013: topjaar voor de Wespendief

20 augustus 2013

Hoe zwak de broedresultaten in 2013 zijn voor de Kerkuil, de Bosuil, de Torenvalk en de Buizerd, zo goed is dit jaar het broedsucces voor de Wespendief. De ringgroep Demervallei van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen onderzoekt al meer dan een kwarteeuw de broedbiologie van dagroofvogels en uilen in de Zuiderkempen en het Hageland. De Wespendief zorgde dit jaar voor verrassingen.

Natuurbericht

Batumi Raptor Count ambieert BirdLife-partnership

16 augustus 2013

In 2008 startte een groep Belgische jongeren de Batumi Raptor Count, een project dat van meet af aan op de steun van Natuurpunt Studie mocht rekenen. Batumi is een plaatsje aan de Zwarte Zeekust waar elk najaar enorme aantallen trekkende roofvogels verzamelen, een vogelparadijs dus. Met hun project wilden de initiatiefnemers dit fenomeen cijfermatig in kaart brengen. Batumi was volledig onbekend, maar de Belgen plaatsten het met de Batumi Raptor Count (BRC) als een vette stip op de vogelkaart. De tellingen trekken ondertussen zelfs internationale aandacht. Geen wonder, jaarlijks worden hier tot 1 miljoen roofvogels gespot. Georgië, een bergachtig land in de Kaukasus, heeft met zijn ongekende natuurrijkdom nog veel meer te bieden en de BRC heeft dan ook uitbreidingsplannen in het land.

Natuurbericht

Van de toendra naar Vlaamse akkers

15 augustus 2013

Hun bezoek is kort, ze zijn nooit echt talrijk en ze lijken wel op te gaan in de Vlaamse leem: Morinelplevieren. Na het broedseizoen op de toendra’s in het hoge noorden, trekken deze vogels rond deze tijd van het jaar opnieuw zuidwaarts. Ze vereren Vlaanderen jaarlijks met een korte tussenstop. Een moment waar akkervogelliefhebbers ieder jaar weer naar uitkijken.

Natuurbericht

Broedseizoen uilen verloopt in mineur

07 augustus 2013

In de natuur is er een constante wisselwerking tussen roofdieren en hun prooi. Neemt het aanbod aan prooidieren af, dan zal ook de roofdierpopulatie dalen: ook bij uilen is dat zo. Voor de meeste van onze inheemse uilensoorten vormen muizen het stapelvoedsel. Om te overleven heeft een volwassen Kerkuil zo’n vijf muizen per nacht nodig. Maar dit jaar zijn er te weinig muizen en dat heeft zo zijn gevolgen: de meeste uilen laten het broedseizoen aan zich voorbijgaan. De lage vruchtzetting van bomen in het najaar van 2012, gevolgd door een strenge winter deed de muizenpopulatie instorten en dat is ook nefast voor het broedsucces van de meeste Vlaamse uilensoorten.

Natuurbericht

Diamanten natuur

02 augustus 2013

Precies 60 jaar geleden is het, dat de eerste Vlaamse beschermde natuurgebieden tot stand kwamen. Dat was veel later dan in onze buurlanden en bovendien gebeurde het op een nogal ongewoon moment: kort na de Tweede Wereldoorlog. De reservaten kwamen er op initiatief van particuliere verenigingen, die toen weinig vertrouwen hadden in de overheid als natuurbeschermer.

Pagina's

TOP