Natuurbericht

Taiwanese rattenslang plant zich voort dankzij microklimaat

07 juli 2016

Met de ontdekking van een nest met 6 eieren langs de spoorweg in Kuringen bij Hasselt staat het onomstotelijk vast: de Taiwanese rattenslang plant zich voort in ons land. Dankzij het opwarmende microklimaat langs de sporen en vlak bij steden lijkt het erop dat de populatie van de slangensoort in de toekomst alleen maar zal groeien.

Natuurbericht

Van turtle farm tot vriesdood in Belgische natuur: de lijdensweg van Amerikaanse waterschildpadden

19 mei 2016

Tussen 2010 en 2014 werden ruim 300.000 Noord-Amerikaanse waterschildpadden geïmporteerd in België. Dat blijkt uit cijfers van het federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV). De dieren worden in weerzinwekkende omstandigheden gekweekt en getransporteerd. Bovendien worden ze steeds vaker teruggevonden in de vrije natuur in West-Europa, een omgeving waaraan de tropische dieren niet aangepast zijn. Een importverbod voor de waterschildpadden kan nodeloos leed vermijden.

Natuurbericht

Meerkikkers heffen oorverdovend koor aan

13 mei 2016

Tijdens de zwoele avonden van de voorbije week was het weer zover: mannetjes van de exotische Meerkikker roepen tegen elkaar op om het vrouwvolk te imponeren. Allesbehalve aangenaam voor wie probeert te slapen in de buurt van zo’n paarkoor, maar veel valt er niet aan te doen.

Natuurbericht

Nieuwe uitbraak van salamanderdodende ziekte in Dinant

11 mei 2016

De vier dode Vuursalamanders die een wandelaar enkele weken geleden gevonden heeft in een bos bij Dinant blijken besmet met de agressieve schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans (Bs). Dat blijkt uit labo-onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Gent. Het gaat om het vierde geval in Wallonië, op een aanzienlijke afstand van eerdere meldingen.

Natuurbericht

Catastrofe dreigt voor Europese salamanders

09 februari 2016

Een agressieve schimmelziekte die volledige salamanderpopulaties dreigt uit te roeien, rukt via Nederland, Duitsland en België op in Europa. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen natuurorganisaties en wetenschappers aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in besmette salamanders stopgezet worden.

Natuurbericht

Kwakkelwinter brengt eerste padden op de been, grote trek blijft uit

28 januari 2016

Met de hoge dagmaxima en luchtvochtigheid zijn de eerste padden, kikkers en salamanders ontwaakt uit hun winterslaap. Toch blijft de grote jaarlijkse trek (die doorgaans piekt begin maart) voorlopig uit. Vrijwilligers van Natuurpunt staan paraat om de trekkende amfibieën van een platte dood te redden.

Natuurbericht

Live fast, love hard and die young: het nieuwe motto van de levendbarende hagedis?

30 november 2015

Met de klimaattop in Parijs op de achtergrond zoomt Natuurpunt deze week in op de gevolgen van de opwarming van de aarde in de komende decennia. Reptielen, en in het bijzonder de levendbarende hagedis, krijgen het erg moeilijk. Meer zelfs dan sommige andere diersoorten.

Natuurbericht

Amfibieën worstelen met ons klimaat

09 november 2015

Je hebt het misschien gemerkt: veel regen hebben we dit najaar nog niet gehad. Tenminste niet in de periode waarin water voor amfibieën cruciaal is om te overleven en zich succesvol te kunnen voortplanten.

Natuurbericht

Taiwanese rattenslang plant zich voort in Vlaanderen

25 juni 2015

Omwille van het relatief koude klimaat is België niet meteen een hotspot voor slangen. Ons land telt amper drie inheemse soorten: de Ringslang, Adder en Gladde slang. Met de succesvolle voortplanting van de exotische Taiwanese rattenslang in Hasselt lijkt het erop dat een vierde slangensoort zich hier zou kunnen vestigen.

Natuurbericht

Drama dreigt voor Vlaamse salamanders

03 juni 2015

Voor het eerst werd in Vlaanderen bij salamanders de dodelijke schimmelziekte chytridiomycose aangetroffen. De schimmel werd vastgesteld bij twee Alpenwatersalamanders. Als de schimmel er in zou slagen om zich verder te verspreiden, zou dit dramatische gevolgen kunnen hebben voor alle Europese salamandersoorten. Volgens hepetologen zou de dramatische impact van deze schimmel enorm kunnen zijn.

Natuurbericht

Zemstse Kamsalamander zwemt tegen dalende trend in

21 april 2015

Het gaat niet best met de Kamsalamander. De soort wordt almaar zeldzamer in Vlaanderen en staat al sinds 1996 op de Rode Lijst. Maar resultaten van Natuurpuntvrijwilligers uit Zemst wekken hoopvolle verwachtingen. Hier is de Kamsalamander al twee jaar op rij fors gestegen in aantallen.

Natuurbericht

Grote paddentrek is begonnen

26 februari 2015

Donderdagavond was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek is begonnen.

Natuurbericht

Kelderbeesten gesignaleerd

27 januari 2015

Amfibieën zoeken in het najaar vochtige, beschaduwde plaatsen op om er de winter door te brengen. Ook kelders kunnen een geschikte schuilplaats vormen. Maar wat moet je met kikkers, padden of salamanders in je kelder aanvangen?

Natuurbericht

Europese salamanders bedreigd door Aziatische schimmelziekte

31 oktober 2014

In 2013 werd in Nederland een salamanderetende schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans) ontdekt. Bijkomend onderzoek heeft intussen aangetoond dat de ziekte niet enkel voor de Vuursalamander maar ook voor een groot aantal andere Europese salamandersoorten een grote bedreiging vormt.

Natuurbericht

De Getedraak heeft het graag anders

22 juli 2014

De Getedraak is de koosnaam voor de Kamsalamander in de Grote en de Kleine Getevallei in het oosten van Vlaams-Brabant. Maar de Vlaamse populaties van de soort doen het al geruime tijd slecht. In Vlaams-Brabant kregen de populaties recent het etiket ‘in ongunstige staat van instandhouding’ opgekleefd.

Natuurbericht

Ringslang verovert Vlaanderen via composthopen

07 juli 2014

In Vlaanderen en Zuid-Nederland is de Ringslang een uiterst zeldzame verschijning. Daar lijkt nu verandering in te komen: sinds begin 2014 werden er maar liefst 27 exemplaren gezien, verspreid over de hele breedte van Vlaanderen.

Natuurbericht

Natuurverenigingen waarschuwen voor Vuursalamanderschimmel

07 mei 2014

Natuurverenigingen vragen verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van Batrochytrium salamandrivorans, een ernstige schimmel, te voorkomen. Deze schimmel is erg schadelijk voor vuursalamanders.

Natuurbericht

Alpenwatersalamander kan wat niemand kan

22 april 2014

De Alpenwatersalamander is bijzonder flexibel als het op jagen aankomt. De 'landvorm' van deze soort kan zowel op het land als in het water larven opzuigen. Dat is opmerkelijk, de vakliteratuur heeft het dan ook over ’s werelds vaardigste roofdier.

Natuurbericht

Heen en weer: het einde van de grote paddentrek

24 maart 2014

Dit jaar werden de eerste trekkende padden waargenomen op 4 februari. Sinds 14 maart werd de eerste terugtrek vastgesteld. Een verhaal van heen en weer.

Natuurbericht

Wat doet de uitzonderlijk zachte winter met de natuur?

11 maart 2014

In 2013-2014 beleefden we de op een na warmste winter sinds het begin van de waarnemingen in 1833. De gemiddelde temperatuur in het KMI-meetstation van Ukkel bedroeg 6,3 °C, flink hoger dan het normale gemiddelde van 3,6 °C.

Pagina's

TOP