Natuurbericht

Amfibieën worstelen met ons klimaat

09 november 2015

Je hebt het misschien gemerkt: veel regen hebben we dit najaar nog niet gehad. Tenminste niet in de periode waarin water voor amfibieën cruciaal is om te overleven en zich succesvol te kunnen voortplanten.

Natuurbericht

Taiwanese rattenslang plant zich voort in Vlaanderen

25 juni 2015

Omwille van het relatief koude klimaat is België niet meteen een hotspot voor slangen. Ons land telt amper drie inheemse soorten: de Ringslang, Adder en Gladde slang. Met de succesvolle voortplanting van de exotische Taiwanese rattenslang in Hasselt lijkt het erop dat een vierde slangensoort zich hier zou kunnen vestigen.

Natuurbericht

Drama dreigt voor Vlaamse salamanders

03 juni 2015

Voor het eerst werd in Vlaanderen bij salamanders de dodelijke schimmelziekte chytridiomycose aangetroffen. De schimmel werd vastgesteld bij twee Alpenwatersalamanders. Als de schimmel er in zou slagen om zich verder te verspreiden, zou dit dramatische gevolgen kunnen hebben voor alle Europese salamandersoorten. Volgens hepetologen zou de dramatische impact van deze schimmel enorm kunnen zijn.

Natuurbericht

Zemstse Kamsalamander zwemt tegen dalende trend in

21 april 2015

Het gaat niet best met de Kamsalamander. De soort wordt almaar zeldzamer in Vlaanderen en staat al sinds 1996 op de Rode Lijst. Maar resultaten van Natuurpuntvrijwilligers uit Zemst wekken hoopvolle verwachtingen. Hier is de Kamsalamander al twee jaar op rij fors gestegen in aantallen.

Verenigingsnieuws

Minister Schauvliege erkent 64 hectare natuurgebied in Arendonk en Retie

16 maart 2015

ARENDONK, RETIE - Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft 64 hectare natuur erkend in het natuurgebied Tussen Wamp en Neten. Dankzij de erkenning komen er extra middelen vrij om van het gebied opnieuw een paradijs voor vogels als de grutto te maken.

Natuurbericht

Grote paddentrek is begonnen

26 februari 2015

Donderdagavond was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaken massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek is begonnen.

Natuurbericht

Kelderbeesten gesignaleerd

27 januari 2015

Amfibieën zoeken in het najaar vochtige, beschaduwde plaatsen op om er de winter door te brengen. Ook kelders kunnen een geschikte schuilplaats vormen. Maar wat moet je met kikkers, padden of salamanders in je kelder aanvangen?

Natuurbericht

Europese salamanders bedreigd door Aziatische schimmelziekte

31 oktober 2014

In 2013 werd in Nederland een salamanderetende schimmel (Batrachochytrium salamandrivorans) ontdekt. Bijkomend onderzoek heeft intussen aangetoond dat de ziekte niet enkel voor de Vuursalamander maar ook voor een groot aantal andere Europese salamandersoorten een grote bedreiging vormt.

Natuurbericht

De Getedraak heeft het graag anders

22 juli 2014

De Getedraak is de koosnaam voor de Kamsalamander in de Grote en de Kleine Getevallei in het oosten van Vlaams-Brabant. Maar de Vlaamse populaties van de soort doen het al geruime tijd slecht. In Vlaams-Brabant kregen de populaties recent het etiket ‘in ongunstige staat van instandhouding’ opgekleefd.

Natuurbericht

Ringslang verovert Vlaanderen via composthopen

07 juli 2014

In Vlaanderen en Zuid-Nederland is de Ringslang een uiterst zeldzame verschijning. Daar lijkt nu verandering in te komen: sinds begin 2014 werden er maar liefst 27 exemplaren gezien, verspreid over de hele breedte van Vlaanderen.

Natuurbericht

Natuurverenigingen waarschuwen voor Vuursalamanderschimmel

07 mei 2014

Natuurverenigingen vragen verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van Batrochytrium salamandrivorans, een ernstige schimmel, te voorkomen. Deze schimmel is erg schadelijk voor vuursalamanders.

Natuurbericht

Alpenwatersalamander kan wat niemand kan

22 april 2014

De Alpenwatersalamander is bijzonder flexibel als het op jagen aankomt. De 'landvorm' van deze soort kan zowel op het land als in het water larven opzuigen. Dat is opmerkelijk, de vakliteratuur heeft het dan ook over ’s werelds vaardigste roofdier.

Natuurbericht

Heen en weer: het einde van de grote paddentrek

24 maart 2014

Dit jaar werden de eerste trekkende padden waargenomen op 4 februari. Sinds 14 maart werd de eerste terugtrek vastgesteld. Een verhaal van heen en weer.

Natuurbericht

Wat doet de uitzonderlijk zachte winter met de natuur?

11 maart 2014

In 2013-2014 beleefden we de op een na warmste winter sinds het begin van de waarnemingen in 1833. De gemiddelde temperatuur in het KMI-meetstation van Ukkel bedroeg 6,3 °C, flink hoger dan het normale gemiddelde van 3,6 °C.

Natuurbericht

Scholieren in de bres voor West-Vlaamse Vinpootsalamander

07 maart 2014

Scholieren van het 6de jaar natuur- en groentechnische wetenschappen van het LTI Oedelem onderzoeken voor hun eindwerk welke poelen geschikt zijn voor de Vinpootsalamander.

Natuurbericht

Start grote paddentrek 2014

21 februari 2014

Donderdagavond 20/2/2014 was het zover: met miezerregen op heel wat plaatsen en avondtemperaturen rond de 8 °C, waren de trekomstandigheden gunstig. Padden, kikkers en salamanders ontwaakten massaal uit hun winterslaap en de grote paddentrek is begonnen.

Natuurbericht

Salamanderkiller nu ook in België gesignaleerd

17 januari 2014

Een schimmel die dodelijk is voor de Vuursalamander en die in Nederland bijna de volledige populatie van de kaart geveegd heeft, is nu ook in België gesignaleerd.

Natuurbericht

Zacht winterweer heeft nog geen grote effecten

19 december 2013

Een rondfladderende Dagpauwoog, een actieve Egel, een energieke Meikever: de voorbije dagen bereikten ons diverse natuurwaarnemingen die een mens doen afvragen of dit zachte winterweer een impact heeft op de natuur. Op enkele individuen is dat effect er klaarblijkelijk wel, maar laat één ding duidelijk zijn: de meerderheid van de soorten zit gewoon op schema. Al kan dat wel veranderen als het zachte winterweer wekenlang aanhoudt.

Natuurbericht

Een pad met een geurtje aan

17 september 2013

De Knoflookpad: mystiek, knap zeldzaam, stinkt. Het aantal populaties nam de laatste 30 jaar in ijltempo af.

Natuurbericht

In de toekomst meer fluitconcerten van Vroedmeesterpad?

12 september 2013

Als er moet 'gevroed' worden, laten de mannen het doorgaans over aan de vrouwen. Niet zo bij de Vroedmeesterpad, waar de mannetjes wel hun zorgplicht opnemen. Maar voor hoe lang nog?

Pagina's

TOP