Natuurbericht

Chinese vijvermossel duikt op in Kalken

20 februari 2017

Tijdens het onderzoek van de baggerspecie uit een gereinigde sloot in het natuurgebied de Kalkense Meersen is de Chinese vijvermossel ontdekt. Het gaat om de eerste waarneming van de exotische mossel in de provincie Oost-Vlaanderen. De soort profiteert van vermesting van het water en vormt een bedreiging voor inheemse riviermossels.

Natuurbericht

Verstedelijking leidt tot eenheidsworst bij insecten

08 februari 2017

Steden verdringen insectensoorten die weinig mobiel zijn en bevoordelen soorten die van warmte houden. Dat blijkt uit een uitvoerig veldonderzoek op tachtig plaatsen in ons land. "We zien voor het eerst hoe verstedelijking een bedreiging vormt voor de biodiversiteit", zegt Frederik Hendrickx van het KBIN.

Natuurbericht

Het dubbelleven van de Elzenoogbladroller

31 januari 2017

Afgezien van enkele winteractieve uiltjes en spanners lijkt het dezer dagen heel rustig in nachtvlinderland. Maar schijn bedriegt, want sommige soorten zijn druk in de weer om zich voor te bereiden op de nakende lente en zomer. Een daarvan is een vrij algemeen microvlindertje dat misschien ook bij jou in de buurt voorkomt: de Elzenoogbladroller.

Natuurbericht

Platte wielwebspin is Europese Spin van het Jaar 2017

21 december 2016

De Platte wielwelspin is verkozen tot Europese spin van het jaar. Dat hebben 81 spinnendeskundigen uit 26 Europese landen beslist, zo meldt de Belgische Arachnologische Vereniging ARABEL. De spin behoort tot de familie van de wielwebspinnen, die wereldwijd 3.096 soorten vertegenwoordigt. Ze is ook in België te vinden.

Natuurbericht

Na twintig jaar zoeken eerste vondst van Paarse oproller in België

24 november 2016

Leden van de pissebeddenwerkgroep ‘Spinicornis’ hebben de enigmatische pissebeddensoort dit jaar voor het eerst in België aangetroffen in het Zwin. De afgelopen twintig jaar waren verschillende vergeefse pogingen ondernomen om de soort aan te treffen op Belgische bodem.

Natuurbericht

Wespen blijven maar actief

09 november 2016

De afgelopen dagen waren er nog volop wespen te zien en werden er nog nesten vol larven waargenomen. Dat is uitzonderlijk voor eind oktober en begin november. Van onze inlandse wespen overwintert normaal alleen de koningin. Studies uit Nieuw-Zeeland laten zien dat de Duitse wesp en in mindere mate ook de Gewone wesp als kolonie kunnen overwinteren.

Natuurbericht

Spiegelmot wacht niet op de herfst voor kastanjefestijn

05 oktober 2016

Kraaien, gaaien, eekhoorns en muizen: een heel leger van liefhebbers houdt zich likkebaardend klaar voor de tonnen tamme kastanjes die uit de boomkruinen zullen vallen. Maar één opportunist heeft niet gewacht tot de herfst en is afgelopen zomer al aan de feestdis begonnen: de Gewone spiegelmot.

Natuurbericht

Nieuwe sprinkhaansoort voor Vlaanderen ontdekt

26 september 2016

In een voortuin in Diepenbeek is een Grote spitskop waargenomen, een sprinkhaansoort. Het gaat om de eerste melding ooit voor Vlaanderen. De van oorsprong zuidelijke sprinkhaan profiteert van de warme zomers om zich noordwaarts te verplaatsen.

Natuurbericht

CSI Arabel: Velde deze Belgische spin een pad?

18 augustus 2016

Een opmerkelijke waarneming en bijhorende foto bereikte ons op 1 augustus 2016: een pad die dood in het web van een Broeikasspin hangt. Onze Belgische spinnen houden het doorgaans op ongewervelde prooien van meer bescheiden omvang. Spinnenwerkgroep Arabel onderzocht de Crime scene.

Natuurbericht

Nieuwe libellensoort bereikt België dankzij klimaatopwarming

17 augustus 2016

Begin juli werd nabij het kasteel Lavaux-Sainte-Anne in Rochefort (provincie Namen) een Witpuntoeverlibel waargenomen. De van oorsprong zuidelijke soort werd nooit eerder in ons land gesignaleerd. De bijzondere waarneming brengt het totaal aantal libellensoorten in ons land op 72.

Natuurbericht

Staartblauwtje vindt weg terug naar Vlaanderen

16 augustus 2016

Eind juli werd in Riemst (Limburg) een mannelijk exemplaar van het Staartblauwtje gesignaleerd. De prachtige paarsblauwe vlinder met kenmerkende staartjes werd nog maar één keer eerder gezien in Vlaanderen, vlak bij de Nederlandse grens in 2012. Als gevolg van de klimaatverandering schuift de soort langzaam op naar het noorden.

Natuurbericht

Kiezelsprinkhaan nam de trein naar Brugge

12 augustus 2016

De Kiezelsprinkhaan is aan een opmars bezig vanuit het zuiden. In 1998 is ze voor het eerst in België gezien, in Wallonië, en in 2009 in Vlaanderen. De soort lijkt volop gebruik te maken van de spoorwegen bij haar uitbreiding. Halverwege juli 2016 ontdekten vrijwilligers van Saltabel, de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, een mooie populatie Kiezelsprinkhanen langs de spoorweg in Brugge.

Natuurbericht

Kijk uit voor deze zeldzame tomatenspecialist

09 augustus 2016

Misschien maak jij ook wel deel uit van het toenemend aantal moestuiniers? In dat geval is de kans groot dat er ergens in je perkjes een plekje voorzien is voor tomatenplanten. Op dit ogenblik zijn de eerste tomaten aan het rijpen. En wie ze plukt, komt misschien wel een zeldzaam motje tegen: de Tomatenmineermot.

Natuurbericht

Drie nieuwe locaties ontdekt van extreem zeldzame hommelsoort

04 augustus 2016

De Zandhommel is een extreem zeldzame hommelsoort waarvan aangenomen wordt dat die op de rand van uitsterven staat in België. De voorbije decennia was de soort slechts van een handvol locaties bekend. Recent ontdekten vrijwilligers van Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, de Zandhommel op drie nieuwe plaatsen in de westelijke Ardennen.

Natuurbericht

Vrijwilligers brengen voortplanting zeldzame Rivierrombout langs Albertkanaal in kaart (video)

29 juli 2016

In 2000 werd de eerste Rivierrombout voor België gezien langs de Grensmaas. In 2012 werd een populatie van de zeldzame libel ontdekt op het drukke Albertkanaal. De voorbije maand werden langs dat kanaal meer pas uitgevlogen exemplaren gezien dan alle afgelopen jaren samen: 160 larvenhuidjes en 20 uitsluipende dieren. De waarnemingen kaderen in de meetnettenmonitoring door vrijwilligers van Natuurpunt en Libellenvereniging Vlaanderen.

Natuurbericht

Geruchten helpen om vuurvliegjes in kaart te brengen

26 juli 2016

De Kleine glimworm, beter bekend als het vuurvliegje, is vooral bekend van oude getuigenissen en verhalen. De voorbije decennia boerde de keversoort sterk achteruit in onze contreien, maar kennis over de precieze verspreiding ontbrak. De Glimwormenwerkgroep van Natuurpunt besloot oude en minder oude geruchten van de zwevende lichtjes te verifiëren. Met succes: deze zomer werden populaties ontdekt in Tervuren, Bertem, Tienen en Tongeren.

Natuurbericht

Zouden we beter af zijn in een wereld zonder muggen?

13 juli 2016

Er zijn maar weinig mensen die een goed woord te vertellen hebben over muggen. Ze houden je ‘s avonds wakker, bezorgen je gigantische jeuk en zijn dragers van Zika en malaria. Vooral nu ze talrijk aanwezig zijn door de overvloedige regenbuien wordt er al wel eens gevraagd waarom die dieren überhaupt bestaan. En of we niet beter af zouden zijn in een wereld zonder muggen.

Natuurbericht

Veldkrekel tjirpt na meer dan 35 jaar opnieuw in West-Vlaanderen

23 juni 2016

Voor het eerst in meer dan 35 jaar werden West-Vlaamse Veldkrekels ontdekt, in natuurgebied de Schobbejakshoogte nabij Sint-Kruis. Het ‘getjirp’ van de in België zeldzame krekel brengt wandelaars meteen in zuiderse sferen. De ontdekking doet de hoop stijgen dat zich in de toekomst populaties zullen vestigen in de kustprovincie.

Natuurbericht

Kleine beestjes geven geheimen Demerwater prijs

22 juni 2016

Wie aan waterkwaliteit en zoetwaterleven denkt, ziet vaak gewervelde dieren zoals vissen en amfibieën voor zich. Toch is er meer: 1.000 soorten macro-invertebraten geven heel wat prijs over het water waarin ze leven. In de Demervallei onderzochten vrijwilligers 43 waterpartijen en ontdekten er 333 verschillende soorten organismen.

Natuurbericht

De ochtendstond heeft goud in de mond

21 juni 2016

Nachtpauwogen doen het in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden liefst overdag. Pijlstaarten hebben een voorkeur voor de nacht. Maar om een parend koppeltje hoornaarvlinders te zien, moet je een vroege vogel zijn. Ze beginnen er soms al aan vanaf 7u00 in de ochtend.

Pagina's

TOP