Natuurbericht

Zwarte specht in opmars in Vlaanderen

20 maart 2012

Het is nu spechtentijd: alle spechtensoorten zijn actief en dat geldt zeker ook voor de majestueuze Zwarte specht. Zoek hem in de grote boscomplexen van ons land en let op de luide roffel en de opvallende roep.

Natuurbericht

Ze zijn er!

15 maart 2012

De eerste Boerenzwaluwen van het jaar werden gezien in de Pollaremeersen (Ninove) op 10 maart. Maar enkele dagen verder zitten we al een versnelling hoger, met meldingen op 12 maart in Ieper en Drongen en op 13 en 14 op verschillende plaatsen in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De komende dagen zal de instroom almaar toenemen. De lente kan nu echt beginnen

Natuurbericht

Poolse Amerikaan op zoek naar nieuwe nationaliteit

14 maart 2012

Nu en dan verdwaalt er wel eens eentje. En de ene doet dat al wat opvallender dan de andere. Het moet gezegd: de Ringsnavelmeeuw die op 23 februari 2012 door Jeroen Nagtegaal werd opgemerkt in Maasgouw (Nederlands Limburg) heeft er een boeiende tocht opzitten. Het relaas.

Natuurbericht

Slagveld op de oever

13 maart 2012

In de laatste week van februari werden op de oevers van de oude Leie-arm in natuurgebied de Bourgoyen-Ossemeersen op verschillende plaatsen lege schelpen van Brede zwanemossels aangetroffen. De zwanemossels waren duidelijk aangevreten. Maar wie zat er achter dit slagveld?

Natuurbericht

Citroenvlinders ontwaken door eerste lentezon

09 maart 2012

Wanneer de zon er in deze periode van het jaar doorkomt, stijgt de temperatuur al gauw boven de 10 °C. Voor een aantal vlinders die hier overwinteren, is dat voldoende om te ontwaken uit hun winterslaap. De Citroenvlinder is steevast één van onze eerste lentevlinders. Er werden al enkele Citroenvlinders gemeld en de komende weken is deze opvallende, felgele dagvlinder nog veel meer te verwachten.

Natuurbericht

Twee nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt in Knokke

07 maart 2012

Regelmatig worden nieuwe diersoorten ontdekt, vaak in ontoegankelijk tropisch regenwoud of in de diepzee. Maar nu en dan duiken er ook nieuwe soorten in eigen land op. In Knokke werden de voorbije jaren twee nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt. Deze badstad beschermt haar inwoners tegen woeste zeestormen door herhaaldelijk het strand op te spuiten met grof zand en dat brengt al eens bijzondere vondsten met zich mee.

Natuurbericht

Undercover in het bos

06 maart 2012

Hoewel de lente in aantocht is, blijft een paddenstoelwandeling in dit seizoen voor de gemiddelde natuurliefhebber een saaie bedoening. Op de occasionele tonderzwam na, valt er op het eerste zicht niet veel te beleven. Behalve voor wie zijn loep mee heeft en niet vies is van afgevallen takken om te draaien. Op dood hout zijn zowat het hele jaar, undercover, juweeltjes van zwammen te vinden. Daar hoort de steeds meer gemelde Blauwe korstzwam zeker bij.

Natuurbericht

Meidoornspanners met mondjesmaat

05 maart 2012

De Meidoornspanner is een buitenbeentje onder de nachtvlinders. Hij vliegt bijzonder vroeg op het jaar: januari-maart is zijn klassieke vliegperiode, waarbij de piek eerder in januari-februari valt. Dat is een periode waarin vlinderliefhebbers vaak nog in hun winterslaap zijn. Als je dan weet dat de Meidoornspanner zelden grote afstanden vliegt, dan is het niet verwonderlijk dat de soort bijzonder weinig wordt opgemerkt. Het handjevol meldingen van de voorbije jaren doet echter vermoeden dat de soort wijder verspreid is dan we tot voor kort aannamen.

Natuurbericht

Royaliteit in Zandig Vlaanderen

02 maart 2012

Kent u onze grootste varen al? Hij luistert naar de naam Koningsvaren en floreert met een bloeiwijze die doet denken aan de skyline van een grote stad. Deze majestueuze topper van formaat is, afgezien van onze kempen, een heel zeldzame verschijning in Vlaanderen. Door gericht natuurherstel is de soort tegenwoordig echter opnieuw te vinden in Zandig Vlaanderen.

Natuurbericht

Het gaat padden regenen!

01 maart 2012

Amfibieën brengen de winter meestal door aan land, verstopt onder bladeren, een houtmijt of ingegraven in een ondergrondse holte. In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op pad naar hun voortplantingspoel. Doel: een partner zoeken, paren en eitjes afzetten. Door het dichte Vlaamse wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken. Vaak eindigt zo’n tocht ‘op weg naar nieuw leven’ in een platte dood.

Natuurbericht

Vlaanderen laat eigen walvissen stikken

27 februari 2012

Zondag werd een Bruinvis dood aangetroffen op het strand van De Haan-Wenduine. Op basis van onmiskenbare tekenen aan de staartvin, beide borstvinnen, op de rugvin en aan de snuit was duidelijk dat deze kleine walvisachtige was gestorven door verstrikking in een visnet. Alle tekenen wijzen erop dat dit dier een gruwelijke dood is gestorven in een kieuw- of warrelnet van recreatieve strandvissers. Het ging om een zeer vers jong vrouwtje van ca. 25 kg.

Natuurbericht

Van Colanoot tot Tepelgal

24 februari 2012

Profiteurs kom je overal tegen. Ook in het plantenrijk krijgt vrijwel iedere plant er vroeg of laat één op bezoek. Ze dragen klinkende namen als Russenbrand, Hondsdrafsnoepje of Colanoot. We hebben het hier over de gallen. Maar hoe ontstaan deze gallen eigenlijk en wie veroorzaakt ze? En wat hebben gallen te maken met bankbriefjes?

Natuurbericht

Blaasjesmos verspreidt zich in tuinen en akkers

22 februari 2012

De blaasjesmossen vormen een opvallend groepje van levermossen waarvan twee soorten bekend zijn in ons land. Het Gerand blaasjesmos wordt steeds vaker in tuinen en akkers gemeld. Blaasjesmossen lijken toe te nemen, maar dat kan ook te wijten zijn aan een waarnemerseffect. Wie zoekt mee naar nieuwe vindplaatsen van dit fotogenieke geslacht?

Natuurbericht

Achteruitgang bestuivers beïnvloedt planten

21 februari 2012

De laatste jaren verschijnen steeds meer studies die wijzen op een opmerkelijke achteruitgang van een groot aantal bestuivende insecten. Hierdoor kan men verwachten dat planten die voor een succesvolle bestuiving afhankelijk zijn van deze bestuivers, problemen zullen ondervinden bij de zaadzetting en de uitwisseling van genen. De ecologische gevolgen zijn al vaker onderzocht, maar er is weinig bekend over de evolutionaire consequenties.

Natuurbericht

Dooi brengt dode Bruine kikkers aan de oppervlakte

20 februari 2012

Na een stevige vorstperiode - met op alle wateren een dikke laag ijs - is de dooi ingetreden. Bijna alle ijs is intussen verdwenen. Op een aantal plaatsen werden de voorbije dagen in (vooral) kleine poelen en vijvertjes dode, opgezwollen Bruine kikkers aangetroffen. Hoe komt dit?

Natuurbericht

Zeldzame planten duiken op na venherstel

17 februari 2012

Moerassmele en Waterlobelia, twee met uitsterven bedreigde soorten in Vlaanderen, reageren positief op de genomen maatregelen in het Turnhouts vennengebied. Van beide soorten waren slechts enkele exemplaren overgebleven die stilaan wegkwijnden door hoge toevoer van stikstof en fosfaat uit de omgeving. Na een uitgebreide studie werden gerichte herstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van het Natuurinrichtingsproject Turnhouts vennengebied West en het LIFE natuurproject. En met resultaat.

Natuurbericht

Applaus voor de Klapekster!

16 februari 2012

Het gaat goed met de Klapekster. Niet als broedvogel, wel als overwinteraar. De voorbije jaren werden op steeds meer plaatsen overwinterende Klapeksters gemeld. Om deze toename exact in kaart te kunnen brengen, organiseerde Natuurpunt in december en januari twee simultaantellingen.

Natuurbericht

Onderzoek naar waterbiodiversiteit in stroomversnelling

15 februari 2012

Het onderzoek naar waterorganismen zou er in de nabije toekomst wel eens heel anders kunnen gaan uitzien. Tot voor kort werden vissen onderzocht via verschillende vangsttechnieken, amfibieën werden gevangen met fuiken en voor ongewervelden en planten werden schepnetten ingezet. Watergebonden zoogdieren konden dan weer best worden bestudeerd aan de hand van vangsten of door heel veel observaties. Om de biodiversiteit van poelen en waterlopen te bepalen, was veel veldwerk vereist. Maar mogelijk wordt dat in de toekomst anders, nu DNA-technieken krachtiger én goedkoper worden.

Natuurbericht

Koudegolf herschudt de vogelkaarten…

14 februari 2012

Deze winter is er één van markante uitersten. Boterzacht tot ver na de jaarwisseling om dan opeens extreem toe te slaan met bijtende kou en sneeuw. Een koudegolf hield ons van 30 januari tot 13 februari in zijn greep.

Natuurbericht

Stekelige pootjes krijgen voet aan de grond

13 februari 2012

Na meer dan 40 jaar afwezigheid werd de zeer zeldzame Stekelpootroofvlieg recent opnieuw in België aangetroffen. Tot 1970 was de soort slechts bekend van drie vondsten. In 2010 werd een enkel exemplaar waargenomen in de provincie Limburg. In 2011 volgden meer waarnemingen, zowel in Limburg als Antwerpen. Een interessante ontwikkeling die natuurliefhebbers op de voet volgen.

Pagina's

TOP