Natuurbeleid

Natuurpunt verheugd dat redding van Zeeparkduinen nabij is

07 februari 2024

De Vlaamse regering gaf groen licht om de Zeeparkduinen, een gebied van tien hectare op de grens van De Panne en Sint-Idesbald, te herbestemmen naar natuur. Natuurpunt Westkust, de Kustwerkgroep en de West-Vlaamse Milieufederatie juichen deze beslissing toe. Er is nog een hele weg te gaan eer de bescherming van de Zeeparkduinen effectief een feit zal zijn, maar het toont aan dat met goede samenwerking veel mogelijk is.

Natuurbeleid

Uitdagingen voor 2024

15 januari 2024

Het verkiezingsjaar 2024 is gestart. In juni trekken we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Daarmee zijn ook de laatste maanden aangebroken voor de huidige regeringspartijen om hun beloftes waar te maken. De laatste maanden om nog enkele grote uitdagingen op te lossen. Dit verwachten we vanuit Natuurpunt van de regering in de komende maanden.

Natuurbericht

Paddenstoelen tot op het strand?

23 november 2022

De herfst staat bekend als paddenstoelentijd. Veel mensen trekken naar de bossen om prachtig gekleurde zwammen te bewonderen. Maar wist je dat er ook in de duinen unieke zwammen voorkomen? Al moet je daarvoor wachten tot in de late herfst!

Natuurbeleid

Herstel de Zeeparkduinen in De Panne

02 november 2022

Zonevreemde duinen. Met de stijgende zeespiegel moeten we ze inzetten ter bescherming van het achterland. Fauna en flora raken daarenboven niet aan -al nipt berekende- instandhoudingsdoelen. In het Zeepark, oude strandcamping in De Panne, plant men nu vakantiehuisjes en een hotel. De Zeeparkduinen werden eerder niet beschermd in kader van het Duinendecreet, omdat er zich toen een in gebruik zijnde camping op bevond. Door de stopzetting van de camping-activiteit is de situatie nu veranderd en beantwoordt dit duingebied van ruim 6 hectare, dat zich uitstrekt tussen het Noordzeestrand en het natuurreservaat "de Houtsaegerduinen", aan de criteria voor bescherming in kader van het Duinendecreet (en ook van de Europese Habitatrichtlijn, omwille van habitattype 2120 "Witte duinen"). Tijd om ‘zonevreemde duinen’ niet langer vogelvrij te maken.

Natuurbericht

De duingroefbij herontdekt aan de Belgische kust

27 oktober 2022

De duingroefbij (Lasioglossum tarsatum) is een kleine, zwarte, solitaire bij die terug te vinden is in zandgebieden, vooral stuifzanden en duingebieden in zowel het binnenland als aan de kust. De laatste 100 jaar is deze soort nog maar 5 keer met zekerheid waargenomen in België, maar vorig jaar is ze herontdekt in Het Zwin.

Natuurbericht

LIFE DUNIAS herstelt kustduinen

02 juni 2022

De komende 5 jaar worden woekerplanten aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen langs de volledige kust voor en verdringen er de lokale duinnatuur. De werken worden gecoördineerd door Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE DUNIAS project. Ook andere partners, waaronder Natuurpunt en de lokale besturen, zitten mee aan boord. Het project kan rekenen op financiële steun uit Europa en Vlaanderen.

TOP