Natuurbericht

Kunstlicht verstoort relaties tussen planten & insecten

30 november 2023

Vele soorten insecten hebben een nauwe, maar complexe band met planten. Sommige insectensoorten bezoeken bloemen en zijn belangrijke bestuivers, terwijl andere soorten net zaden en bladeren eten. Maar insecten staan onder druk. Steeds meer onderzoek toont aan dat die complexe interacties tussen insecten en planten verstoord worden door nachtelijk kunstlicht.

Natuurbericht

Lichtvervuiling verblindt glimwormen

16 november 2023

Onze fel verlichte nachten schaden het dieren- en plantenleven, inclusief dat van de mens. En dat is zeker zo voor dieren die zelf licht geven om zich voort te planten en te overleven. LED- en straatlampen verhinderen dat mannelijke glimwormen een oplichtend vrouwtje vinden. Larven van glimwormen lijken dan weer te bevriezen bij koud wit en blauw licht en vrouwtjes stoppen met glimmen bij een overvloed aan licht. Dat blijkt uit de masterthesissen Biologische Wetenschappen aan de Antwerpse Universiteit van Koen Van Daele en Sander Vandormael.

Natuurbericht

Nachtverlichting hindert dieren bij hun verplaatsingen doorheen het landschap

09 november 2023

Dieren moeten zich voortbewegen doorheen het landschap, om van hun verblijfplaatsen naar plekken te raken waar ze voedsel kunnen vinden, of om te migreren van hun zomer- naar winterleefgebieden en terug. Recent onderzoek toont aan dat verlichting dit gedrag kan hinderen, zowel op kleine schaal als over hele continenten.

Natuurbericht

Nachtelijke verlichting kan zorgen voor gezondheidsproblemen bij dier en mens

02 november 2023

Nachtelijke verlichting is een onderschat milieuprobleem. Uit twee literatuurstudies gefinancierd door de vijf Vlaamse provincies werd duidelijk dat onze drang om buitenverlichting een hele nacht aan te laten staan een enorme negatieve impact heeft op de biodiversiteit. In het tweede bericht in de reeks over nachtelijke verlichting gaan we dieper in op de effecten op gezondheid, naast die van dieren ook die van mensen.

Natuurbericht

Focus op lichthinder

25 oktober 2023

In vergelijking met klimaatverandering of vermesting lijkt lichtpollutie misschien een mineur milieuprobleem. Maar de effecten van lichtvervuiling zijn sterk onderschat. Steeds meer onderzoeken tonen aan hoe het gebrek aan nachtelijke duisternis door een overdaad aan kunstlicht verstorend werkt voor mens én natuur.

Natuurbericht

Duurzame visserij met licht? LED there be light

28 november 2022

Eind 2021 liep het EFMZV-project ‘Combituig’ af. EFMZV staat voor Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en ondersteunt initiatieven om de visserij te verduurzamen, met oog voor het mariene milieu. Het project focuste op het uittesten en combineren van innovaties die de selectiviteit en/of de overleving in de boomkorvisserij konden verbeteren. Vooral het gebruik van licht bewees duidelijk zijn potentieel.

Natuurbericht

Licht uit, biodiversiteit aan

07 oktober 2022

Om stevig te besparen op de elektriciteitsfactuur, bood netbeheerder Fluvius alle Vlaamse steden en gemeenten aan om de straatverlichting te doven op weekdagen tussen 23u en 5u. Heel wat dier- en plantensoorten ondervinden hinder van nachtelijk kunstlicht. Hoewel het uitschakelen van straatverlichting voor een deel van de nacht niet alle negatieve effecten wegneemt, zal het toch een pak voordelen voor de biodiversiteit opleveren. Hopelijk biedt deze uitzonderlijke situatie ons inzicht in hoe we in de toekomst duurzamer met verlichting kunnen omspringen.

Natuurbericht

Vergunning voor schadelijke verlichting naar prullenbak

20 september 2022

De effecten van nachtelijk kunstlicht kunnen schadelijk zijn voor heel wat nacht- (en zelfs dag)actieve soorten. Zo kan nachtelijk kunstlicht bv. het levensritme van soorten sterk verstoren wat kan leiden tot een sterke achteruitgang, of zelfs tot plaatselijk uitsterven van een soort. Daarom is het belangrijk om het gebruik van kunstlicht zoveel mogelijk te beperken. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde hier recent zo over. Ze weigerde een vergunning te geven voor de geplande verlichting op een fiets- en wandelpad door een natuurgebied in Lokeren.

Natuurbericht

De ene (led)lamp is de andere niet

09 juli 2021

Kunstlicht kan het nachtelijk gedrag van dieren verstoren. Sommige insecten worden aangetrokken door licht, maar ook als dat niet het geval is, kunnen ze een negatieve impact ondervinden. Zo toont nieuw onderzoek met ledlampen in Engeland aan dat ook het zicht van vlinders en vogels wordt beïnvloed.

Natuurbericht

Licht uit voor de glimworm

08 april 2021

De impact van nachtelijk kunstlicht op dieren en planten krijgt groeiende aandacht en wordt meer en meer erkend als ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben onderzocht wat de effecten van witte LEDs zijn op het paarsucces van de grote glimworm (Lampyris noctiluca). Ze ontdekten dat de mannetjes sterk beïnvloed worden door wit licht en dat dit al het geval is bij verrassend lage lichtintensiteiten. Wanneer de vrouwtjes in een verlichte zone zitten, zijn de mannetjes niet meer in staat om ze te vinden en kunnen ze zich dus niet voortplanten.

Natuurbericht

Lichtvervuiling beïnvloedt bestuivers zelfs overdag

23 maart 2021

Lichtvervuiling is wereldwijd een toenemend milieuprobleem. Dat de impact daarvan erg divers en complex is, wordt door wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker. Uit een nieuwe Zwitserse studie blijkt dat de invloed van lampen zelfs overdag doorwerkt.

Natuurbericht

Waar brandt de lamp? Lichtvervuiling als oorzaak van de achteruitgang van insecten.

14 februari 2020

Recent duiken steeds meer alarmerende signalen op dat de diversiteit en de biomassa aan insecten wereldwijd sterk daalt. Verlies aan habitat, pesticidengebruik, invasieve soorten en klimaatopwarming zijn factoren die hierin een rol spelen. Een recent grootschalig onderzoek benadrukt dat ook nachtelijk kunstlicht een belangrijke factor is die tot nu toe over het hoofd werd gezien. Door slimmer en minder te verlichten kan men zowel energie- als biodiversiteitswinst boeken én het levert meestal ook een flinke financiële besparing op.

Opinie

Laat het gras maar groeien

12 maart 2014

Het wordt tijd dat overheidsinstellingen en bedrijven hun arbeidsintensieve en natuurarme gazons inruilen voor meer natuurlijke bloemenweides of hooilanden.

Natuurbericht

Lichtvervuiling maakt Merels minder vruchtbaar

31 januari 2014

Chronische blootstelling van dieren aan kunstlicht heeft onverwachte effecten. Stadsmerels hebben minder testosteron en wisselen hun verenkleed onregelmatiger dan soortgenoten met een normaler dag- en nachtritme.

Natuurbericht

Vleermuizen houden het graag donker

27 maart 2013

Zaterdag 23 maart 2013: Earth Hour. Overal ter wereld deden mensen het licht uit. De actie is een initiatief van o.a. het Wereld Natuurfonds en vraagt aandacht voor de effecten van energieverspilling en lichtvervuiling. Ook in Vlaanderen zijn de effecten van nachtelijk kunstlicht niet te onderschatten.

TOP