Natuurbericht

Kunstlicht verstoort relaties tussen planten & insecten

30 november 2023

Vele soorten insecten hebben een nauwe, maar complexe band met planten. Sommige insectensoorten bezoeken bloemen en zijn belangrijke bestuivers, terwijl andere soorten net zaden en bladeren eten. Maar insecten staan onder druk. Steeds meer onderzoek toont aan dat die complexe interacties tussen insecten en planten verstoord worden door nachtelijk kunstlicht.

Natuurbericht

Bossen als stapsteen voor vliegend hert

29 november 2023

Natuurpunt werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Binnenlands Bestuur aan natuurherstel in de Vlaamse rand rond Brussel om zo vorm te geven aan het Nationaal Park “Brabantse Wouden”. In de omgeving van het Twaalfapostelenbos in Vossem (Tervuren) richtten we twee percelen in in functie van een natuurlijke bosstructuur. Beide percelen zijn ecologische stapstenen en vormen een verbinding tussen de natuurgebieden Twaalfapostelenbos en Plateau van Duisburg. Het project kadert ook in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel. De betrokken percelen kunnen bovendien een rol spelen in de uitwerking van het plan “Vliegend Hert” door het creëren van bijkomend leefgebied.

Natuurbericht

Meer dan 1.000 soorten nachtvlinders in Merelbeke!

26 november 2023

Merelbeke wil de biodiversiteit op haar grondgebied zo goed mogelijk in kaart brengen. Hiervoor worden vrijwilligers maximaal ondersteund door het gemeentebestuur. Alle inventarisatiewerk toonde aan dat in Merelbeke heel wat soorten voorkomen. Eerder werd al bericht over de hoge aantallen amfibieën. Recent werd ook de kaap van 1.000 soorten nachtvlinders overschreden.

Natuurbericht

Lichtvervuiling verblindt glimwormen

16 november 2023

Onze fel verlichte nachten schaden het dieren- en plantenleven, inclusief dat van de mens. En dat is zeker zo voor dieren die zelf licht geven om zich voort te planten en te overleven. LED- en straatlampen verhinderen dat mannelijke glimwormen een oplichtend vrouwtje vinden. Larven van glimwormen lijken dan weer te bevriezen bij koud wit en blauw licht en vrouwtjes stoppen met glimmen bij een overvloed aan licht. Dat blijkt uit de masterthesissen Biologische Wetenschappen aan de Antwerpse Universiteit van Koen Van Daele en Sander Vandormael.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' voor een keer 'Joeri Binnen'

14 november 2023

Joeri Cortens trekt deze keer op safari in zijn eigen kelder. In zo'n kelder kunnen heel wat dieren zitten die zich verschuilen voor de koude.

Natuurbericht

Biodiversiteit in laagveen: over veenpiraten en zompsprinkhanen

19 oktober 2023

Veengebieden zijn niet enkel belangrijk vanwege hun capaciteit om koolstof en water op te slaan. Ze herbergen ook een zeer specifieke en vaak bedreigde biodiversiteit. Recent onderzoek trachtte meer inzicht te krijgen in de bodembewonende ongewervelden – en dan met name vooral loopkevers, spinnen en sprinkhanen - die in deze gebieden gedijen.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over spinnen

13 oktober 2023

Joeri Cortens trok zijn eigen tuin in, op jacht naar... spinnen.

Natuurbericht

Insectenzomer Natuurpunt: massa’s insecten gespot, maar verontrustende resultaten

07 september 2023

De eerste Insectenzomer ‘Niet meppen, wel appen’ van Natuurpunt en mediapartner HLN zit erop. Tussen 1 juni en 31 augustus vingen bijna 40.000 waarnemers maar liefst 1.500.000 insecten. Een massa insecten? Ja. Maar toch komen er uit die massa waarnemingen heel wat verontrustende signalen naar voor: bij heel wat insectensoorten zien we een achteruitgang.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over insecten op de heide

06 september 2023

Joeri zoekt op een mooie nazomerdag naar de gevaarlijkste insecten op de heide bij hem in de buurt: de mierenleeuw, de bijenwolf en de zandloopkever.

Natuurbericht

Draagt fijn stof bij aan de achteruitgang van de insecten?

22 augustus 2023

Fijn stof wordt al langer als een serieus gezondheidsprobleem voor mensen beschouwd. De impact op fauna is minder duidelijk en vooral slecht onderzocht. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat insecten waarvan de ogen en antennes bezoedeld zijn met fijn stofdeeltjes minder goed in staat zijn om voedselbronnen en partners te vinden, ook buiten het stedelijk gebied. Mogelijk speelt luchtvervuiling ook een niet onbelangrijke rol in de achteruitgang van insecten.

Natuurbericht

Wespengemeenschappen op groendaken

17 augustus 2023

Voor het doctoraatsproject van Jeffrey Jacobs (Universiteit Hasselt) werden in 2020 en 2021 twintig groendaken bemonsterd op bekende locaties rond Antwerpen. Dit leidde tot de eerste systematische studie van bijen, wespen en mieren in deze biotoop, wereldwijd. Hiervoor werden 10.085 dieren geanalyseerd, resulterend in 119 soorten waarvan 6 nieuw voor België. Maar wat vertellen deze resultaten ons nu over het daar aanwezige ecosysteem?

Natuurbericht

Insectenzomer van Natuurpunt bereikt de kaap van 1 miljoen 'gevangen' insecten

03 augustus 2023

Halfweg de campagne ‘Niet meppen, wel appen’ staan er 1 miljoen waarnemingen op de teller. Op 1 juni lanceerde Natuurpunt samen met HLN de Insectenzomer. De campagne vraagt aandacht voor de enorme achteruitgang van insecten en wil mensen bewust maken van de wonderbaarlijke en supernuttige insectenwereld. Welke insecten staan nu in de top 10 en hoeveel mensen doen al mee?

Natuurbericht

Wat zullen we drinken? Ook vlinders hebben hun voorkeuren.

18 juli 2023

Bijna alle dagvlinders hebben nectar van bloemen nodig. Vroeger werd vaak aangenomen dat het niet zo veel uitmaakte wélke bloemen. Maar onderzoek bewijst dat vlinders kieskeuriger zijn dan gedacht. In een synthese van de wetenschappelijke literatuur én jarenlang onderzoek binnen zijn onderzoeksgroep, legt ‘vlinderprofessor’ Hans Van Dyck klaar en duidelijk uit hoe dagvlinders zich verhouden tot hun nectarplanten. En die relatie blijkt lang niet altijd even eenvoudig…

Natuurbericht

Tweede vindplaats voor grote spoorspin in België

14 juli 2023

De grote spoorspin, verkozen tot Europese spin van het jaar, blijkt nu ook op een tweede plaats voor te komen in ons land. Eerder werd aangenomen dat dit slechts op één plaats was nl. in het dorpje Torgny in de Gaume. Sinds deze week is er bevestiging dat er zich ook nog een populatie bevindt in Aubange. Dat kon worden vastgesteld dankzij genitaliënonderzoek. Zo is het behoud van deze erg zeldzame soort in ons land nu een stuk waarschijnlijker geworden.

Natuurbericht

Wie had dat gedacht: vuurvliegjes ontdekt in Laken

05 juli 2023

Zowel op de Donderberg als rond het Kasteel Belvédère in Laken werd in juni het vuurvliegje of kleine glimworm (Lamprohiza splendidula) gezien. Het is een verrassende waarneming in sterk verstedelijkt en door licht vervuild gebied.

Natuurbericht

500.000ste insect gevangen tijdens Insectenzomer van Natuurpunt

29 juni 2023

De campagne ‘Niet meppen, wel appen’ van Natuurpunt nam een vliegende start en heeft na een maand meer dan 500.000 waarnemingen op de teller. Op 1 juni lanceerde Natuurpunt de Insectenzomer. De campagne vraagt aandacht voor de enorme achteruitgang van insecten en wil mensen bewust maken van de wonderbaarlijke en supernuttige insectenwereld. Welke insecten staan in de top 10, wat zijn de opvallendste waarnemingen en waar vind je de meeste insectenspotters?

Natuurbericht

Tamariskwespvlinder duikt op aan Westkust

26 juni 2023

Eind 2021 werden aan de Belgische Westkust rupsen gevonden van de tamariskwespvlinder. Intensieve monitoring tijdens het daaropvolgende jaar toonde aan dat deze nieuwkomer voorlopig enkel daar lijkt voor te komen, maar er wel bijzonder talrijk is. Ondertussen staat de teller van Belgische wespvlindersoorten op 25. Opvallend daarbij is dat vijf soorten daarvan pas sinds 2015 uit ons land bekend zijn.

Natuurbericht

Recordaantallen bladrollers in erg matig nachtvlinderjaar

21 juni 2023

We schreven het eind mei al: 2023 gaat niet de boeken in als een goed vlinderjaar (en dat is een eufemisme). Dat geldt zowel voor dag- als nachtvlinders. Toch zijn er vlindersoorten die eruit springen in dit slechte jaar. De afgelopen weken zagen we ongeziene aantallen van enkele soorten micro-nachtvlinders: de groene eikenbladroller, de gevlamde bladroller en de zonnesproetbladroller.

Natuurbericht

Hoe redden we de lentevuurspin in Vlaanderen?

02 juni 2023

De afgelopen 13 jaar zijn er heel wat inspanningen geleverd om de sterk bedreigde lentevuurspin niet te laten uitsterven in Vlaanderen. Tot 2018 bevond de grootste Belgische kolonie zich in Lommel, maar de aanleg van het zonnepanelenpark op Kristalpark III zorgde, volgens een wetenschappelijke berekening, voor het verlies van tienduizenden exemplaren. Om uitsterven tegen te gaan, zijn er tussen 2009 en 2021 meer dan 2000 exemplaren verhuisd naar nieuwe locaties. Daarvan zijn er zeker nog een viertal bewoond. Of de verhuisoperaties ook op lange termijn geslaagd zijn, is nog niet te zeggen.

Natuurbericht

6 dingen die je nog niet wist over hommels

01 juni 2023

Vandaag lanceert Natuurpunt de Insectenzomer. Met de slogan 'Niet meppen, wel appen' vraagt de campagne aandacht voor de enorme achteruitgang van insecten. Bedoeling is om tussen 1 juni en 31 augustus zoveel mogelijk insecten in kaart brengen met de herkenningsapp ObsIdentify. Elke twee weken staat er een andere soortgroep in de kijker en de aftrap wordt gegeven door de wilde bijen en hommels. Wedden dat je dit nog niet wist over hommels.

Pagina's

TOP