Natuurbeleid

Hoera voor onze ijsvogels, otters en vissen: EU-waterwetgeving wordt niet afgezwakt

23 juni 2020

Wat een buitengewoner week voor onze Europese rivieren, meren en moerassen. De Europese Commissie heeft maandag aangekondigd dat een van de meest ambitieuze stukken milieuwetgeving, de Europese kaderrichtlijn Water (KRW), niet zal worden gewijzigd of aangepast.

Natuurbeleid

Extremer klimaat, extreme uitdagingen voor de Europese landbouwsector

18 september 2019

De productiviteit van de Europese landbouw en veeteelt zal in de toekomst drastisch afnemen door de klimaatverandering. In delen van Zuid-Europa en het Middellandse Zeegebied zal landbouw zelfs niet langer mogelijk zijn. Dat stelt een in september gepubliceerde studie van het Europees Milieuagentschap. Directeur Hans Bruyninckx pleit voor een snelle transitie van de sector. In Vlaanderen zou het Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) met een jaarlijkse toelage van bijna 70 miljoen euro een cruciale speler kunnen zijn om deze omslag te bewerkstelligen.

Natuurbeleid

Nieuwe Europese Commissie start beloftevol

12 september 2019

De nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen heeft het slim moeten spelen in het zoeken naar evenwichten tussen de Europese fracties, en in het beantwoorden van zowel de klimaatjongeren als de populistische en nationalistische stroming in Europa. Het resultaat is zowel een ambitieuze Green Deal als een eurocommissaris voor “het behouden van de Europese identiteit”. Voor iedereen wat wils dus.

Natuurbeleid

Wat doen Europese (en Belgische) beleidsmakers met de massale steun voor klimaat en duurzaamheid?

19 juni 2019

Het bleef onderbelicht: maar in het Europees Parlement gingen afgelopen verkiezingen de groenen er opvooruit, en de pro-Europese partijen hebben een comfortabele meerderheid. Het zou dus fout zijn enkel te focussen op migratie en populisme.

Natuurbeleid

Europese Vogelrichtlijn viert 40ste verjaardag

10 april 2019

2 april is de officiële verjaardag van deze oudste Europese natuurrichtlijn, een natuurwet die in 1979 door de Europese Commissie werd opgesteld om de bescherming van wilde vogels en hun leefgebied te verzekeren en de vogelhandel en -jacht te reguleren. En dat in alle Europese lidstaten. In Vlaanderen vieren we deze belangrijke verjaardag op 21 mei 2019 in Wetteren.

Natuurbericht

Hoe Europa de bestuivers kan redden

30 maart 2018

Een kwart van de Europese hommelsoorten is met uitsterven bedreigd en recent onderzoek wees uit dat de voorbije decennia 75% van de insecten verdwenen zijn. Daardoor komt de bestuiving van gewassen in het gedrang. Europees beleid kan de hefboom zijn die bestuivers dringend nodig hebben. Via een bevraging geeft de Europese Commissie burgers de kans om hun stem te laten horen.

Natuurbeleid

Ambitieus natuurbudget nodig in nieuwe EU-begroting

27 februari 2018

Op een informele top in Brussel vergaderen de Europese regeringsleiders, onder wie premier Michel, vandaag (23/02/2018) over het toekomstige EU-budget post 2020. 133 Europese ngo’s willen aandacht vragen voor de natuur. Elke regeringsleider wordt daarom persoonlijk aangesproken, met dezelfde boodschap: maak ruimte voor natuur in het volgende EU-budget.

Natuurbeleid

‘Green week’ zet groene jobs in de kijker

31 mei 2017

Dit jaar gaat de Green Week, ofwel de Europese milieubeleidsweek, over groene jobs. 1 op 6 jobs in Europa hangt af van de natuur. En de sector kent de sterkste groei, ondanks de crisis. Het gaat hier over jobs in o.a. duurzame energie, afvalverwerking en recyclage, bio-landbouw, eco-toerisme, en milieusector.

Natuurbeleid

Europarlementariërs vieren 25 jaar Natura 2000 met Natuurpunt

24 mei 2017

Afgelopen vrijdag organiseerde Natuurpunt een event n.a.v het 25-jarig bestaan van Natura 2000. Na een informele gedachtewisseling met de Vlaamse europarlementariërs Kathleen Van Brempt (sp.a), Bart Staes (Groen), en Mark Demesmaeker (N-VA) doken we het bos in van het Life-project Averbode Bos en Heide. Na 25 jaar kunnen we trots vaststellen dat we dankzij deze Europese boost heel wat bedreigde soorten en habitats hersteld hebben.

Natuurbericht

Birdlife interviewt Frans Timmermans

11 mei 2017

In een exclusief interview met BirdLife beantwoordt Frans Timmermans, eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, de vragen van Birdlife, een zusterorganisatie van Natuurpunt, over de toekomst van Europa en de rol van de Europese Unie als verdediger van onze fundamentele vrijheden.

Natuurbeleid

Interview met Timmermans

11 mei 2017

In een exclusief interview met Birdlife, de zusterorganisatie van Natuurpunt, beantwoordt Frans Timmermans, eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, vragen over de toekomst van Europa en de rol van de Europese Unie als verdediger van fundamentele vrijheden.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

30 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project. In deze onzekere tijden willen Europese burgers een sterkere focus op Europese kernwaarden zoals economisch-, sociaal- en ecologische welzijn. Wij roepen de Europese leiders dan ook op om meer daadkracht te tonen en zo de EU op het spoor te zetten naar een duurzame toekomst waarin de rechten van iedereen gerealiseerd en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

22 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project.

Natuurbeleid

Europees burgermanifest voor ander landbouwbeleid

07 maart 2017

Maandag staken de ministers van Landbouw in Brussel de koppen bij mekaar over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Samen met 150 organisaties uit zowel milieu- als landbouwsector, fair trade-, consumenten- en gezondheidssector riep Natuurpunt hen op om het GLB grondig te hervormen. Het burgermanifest ‘Good food, good farming – Now’ maakt duidelijk dat het huidig landbouwbeleid niet langer werkt. Samen vragen we een beleid dat de overgang maakt naar een voedsel- en landbouwsysteem dat eerlijk is voor boeren, gezond voor burgers en respectvol voor leefmilieu en landschap. Ook op Vlaams niveau groeit de coalitie. Op www.voedselanders.be laten bekende Vlamingen er hun stem over horen en roepen de burger op om hetzelfde te doen.

Natuurbeleid

European Landowners vragen ander landbouwbeleid

09 januari 2017

Op initiatief van de Europese koepel van landeigenaars (ELO) vond deze week een ‘out of the box’ denksessie plaats over de toekomst van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Conclusie: het GLB blijft een prima instrument om landbouw te helpen bij de vele uitdagingen waar ze voor staan, maar moet stilaan eens tonen dat het ook zijn doelen kan waar maken. Het onbegrip over een mislukte vergroening en halfslachtig risico-management leeft duidelijk niet alleen bij enkele ngo’s. Natuurpunt waardeert het positieve denkwerk en de concrete voorstellen waarmee ELO het inhoudelijk debat wil voeden. Ook de oproep om het toekomstig landbouwbeleid uit te tekenen in nauwe samenwerking met het milieu- en klimaatbeleid krijgt onze steun. Lees hier het persbericht van ELO.

Natuurbeleid

Radicale hervorming EU landbouwbeleid levert op voor boer én natuur

16 november 2016

Onze Duitse collega’s van NABU lieten onderzoeken of een herverdeling van de Europese landbouwsubsidies goed kan zijn voor zowel boer, burger als natuur. Dat is vandaag alvast niet zo. Ondanks de jaarlijkse investering van 60 miljard euro per jaar (zo’n 112 euro per burger) leiden leefmilieu én boerenstiel ernstige schade onder het huidig landbouwbeleid. Het nieuwe voorstel gaat uit van ‘Public money for public goods’. Dat impliceert dat milieubelastende landbouw het moet stellen zonder subsidies en dat inkomenssteun aan landbouwers voortaan gekoppeld wordt aan meetbare duurzaamheidscriteria. Hoogwaardige natuur- en milieumaatregelen krijgen hogere premies dan vandaag. De conclusie van het Duitse hervormingsvoorstel luidt dat boeren hierdoor eindelijk een (financiële) stimulans krijgen om naar een bedrijfsvoering te evolueren die werkelijk duurzamer is en meer oplevert voor natuur en maatschappij.

Natuurbeleid

Upgrade nodig voor Europees natuurbudget

10 november 2016

Onder het Slovaaks EU-voorzitterschap organiseerden enkele Birdlife-partners deze week een workshop over het huidige en toekomstige Europese natuurbudget.

Natuurbeleid

Hete herfst voor Europese Commissie?

20 oktober 2016

Op afgelopen vergadering van Europese natuurministers ter voorbereiding van de COP13 in Cancun (dec 2016) had onder andere Luxemburg vragen bij de geloofwaardigheid van Europa op deze COP.

Natuurbeleid

Europese voshaai krijgt voortaan CITES bescherming

06 oktober 2016

Dinsdag besloot de CITES-top in Zuid-Afrika de internationale handel in bedreigde haaien verder aan banden te leggen. Dat geldt ook voor de voshaai, een Europese soort. De voshaai is vooral te vinden op volle zee, op zoek naar sardines. Hij wordt er sterk bedreigd door de Franse en Spaanse vloot. In de Noordzee is hij eerder zeldzaam. De bescherming werd voorgedragen door de EU, met de gewaardeerde steun van de Belgische delegatie. Eerder vielen ook de reuzenhaai en haringhaai die ‘eer’ te beurt .

Natuurbeleid

Middenveld schetst een nieuw Europa

15 september 2016

In aanloop naar de top in Bratislava over de toekomst van de EU, onder schreven 177 middenveldorganisaties (waaronder Natuurpunt) een verklaring over de toekomst van ons continent.

Pagina's

TOP