Natuurpunt foto

Lokale biodiversiteit

Overal is plaats voor biodiversiteit!

Klik op de foto voor een groter beeldKlik op de foto voor een groter beeld

Overal kan je acties ondernemen om de biodiversiteit te beschermen: in de stad, het park, de natuurgebieden of jouw tuin. Loop even mee door onze gemeente en laat je verwonderen door de rijke natuur die zich hier schuilhoudt en de acties die je zelf kan ondernemen om de biodiversiteit te beschermen. Helemaal enthousiast? Onderteken samen met jouw gemeente, bedrijf of organisatie een Charter voor Biodiversiteit en steek de handen uit de mouwen voor meer biodiversiteit!

Natuurgebied

Onze natuurgebieden zijn een laatste toevluchtsoord voor veel zeldzame soorten. Zij zijn als het ware de schatkamers van de Vlaamse biodiversiteit. Knotten, snoeien, plaggen, boompjes aanplanten, maaisel afvoeren, takken wegslepen. Lees meer.

Kerkuil

De kerkuil is van oorsprong een rotsbewoner, maar hij heeft zich wonderwel aangepast aan de menselijke omgeving. Al eeuwen vinden kerkuilen een onderdak in kerken, kastelen, schuren, ... Lees meer en ontdek hoe je de kerkuil kan helpen.

Tuinen

Alle privétuinen bij elkaar opgeteld beslaan een groter oppervlakte dan alle Vlaamse natuurgebieden samen. Door bewust in te spelen op natuurlijke processen en pesticiden te vermijden geef je de natuur in je tuin kansen.Lees meer en durf tuinieren zonder!

Poelen

Alle amfibieënsoorten doen het slecht in België: padden, kikkers, salamanders, ... Door de sterke versnippering van het landschap en de intensivering van de landbouw vinden deze dieren geen voortplantingsplaatsen meer. Door het herstellen en aanleggen van poelen kan je deze soorten al een goed eind vooruit helpen. Lees meer.

Huis- en boerenzwaluw

Met de lente in aantocht, kunnen we de eerste zwaluwen spotten. Honkvast als ze zijn trekken ze jaarlijks terug naar hun vertrouwde nestgelegenheid. Doordat zwaluwen hun nesten bouwen tegen gebouwen, zijn ze erg afhankelijk voor hun voortbestaan van de mens. Lees meer.

Vleermuizen op zolder

In Vlaanderen leven momenteel 16 soorten vleermuizen, daarvan worden 13 soorten ernstig bedreigd. Deze dieren kunnen dus beslist wat hulp gebruiken. Grote zolders van kerken en kastelen vormen een ideale verblijfplaats voor zeldzame soorten als grootoren en laatvliegers omdat ze ruim, hoog gelegen en vaak ongebruikt zijn. Lees meer.

Kleine landschapselementen

Knotbomen zijn net als heggen, hagen en poelen typische kleine landschapselementen. Het zijn natuureilandjes in een ‘cultuurlandschap. Ze hebben vaak een cultuurhistorische functie (veekering, brand- en hakhout) en zijn het leefgebied bij uitstek voor veel planten en dieren. Lees meer.

Ecologisch bermbeheer

In het sterk versnipperde Vlaanderen is er vaak geen “ongebruikte” plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende dieren te laten overleven. Bermen vormen voor deze populaties de laatste uitwijkplaats... Lees meer.

Trage wegen als verbindingsweg voor biodiversiteit

Trage wegen zijn wegels en paden die voornamelijk gebruikt worden door niet-gemotoriseerde voertuigen. Vaak zijn het ecologisch interessante linten die veel planten en dieren huisvesten. De kleine landschapselementen (hagen, knotwilgen) langs deze wegen zijn een ideale schuilplaats voor veel soorten. Lees meer.

Groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Een groendak vormt een ecologische stapsteen voor planten en dieren en kan een tijdelijk leefgebied of een vervangingshabitat zijn. Lees meer.

Straatgeveltuintjes

Gevelplanten brengen niet alleen kleur in de straat, ze zijn ook een ideale schuilplaats en bron van voedsel voor vogels en insecten.  Groen werkt bovendien rustgevend en stressverlagend. Lees meer.

Natuurvriendelijke waterlopen

De Vlaamse waterlopen vormen een heel apart leefgebied voor meer dan 5.000 dieren en planten. Ze bieden de schuil- en broedplaatsen voor heel wat fauna en flora en dienen als verbinding in het ecologisch netwerk. Lees meer.

Kleurrijke hagen

Hagen en houtkanten vervullen meerdere functies in het landschap: als markering van perceelsgrenzen, buffering tegen geluids- en zichtvervuiling, maar ook als schuilplaats en verbindingsnetwerk voor dieren. Lees meer.

Ecologisch bedrijventerrein

Wereldwijd ondernemen heel wat bedrijven concrete acties in de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit. Internationale wetenschappelijke rapporten tonen aan dat een sterke biodiversiteit van groot belang is voor een duurzame economische ontwikkeling.  Lees meer.

Speelnatuur

Speelnatuur zijn groene en avontuurlijke speelplekjes in de woon- en leefomgeving van kinderen. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling en beweging van kinderen, het brengt hen ook in contact met natuur. Lees meer.

Het groene dorp

Loop even mee door onze gemeente en laat je verwonderen door de rijke natuur die zich hier schuilhoudt en de acties die je zelf kan ondernemen om de biodiversiteit te beschermen. Loop door het groene dorp

Doorblader de folder met tips voor een kleurrijk natuurbeleid.

 

ContactShare |