Natuurpunt foto

Types nestkasten

De grootte van de nestkast en de invliegopening is samen met het type landschap bepalend voor welke soorten je kan aantrekken. Voor een aantal soorten zetten we de kenmerken op een rijtje. Heb je zelf opmerkingen over het gebruik van nestkasten of zit je met een prangende vraag, mail naar webmaster@natuurpunt.be

 

 

boerenzwaluw
bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
bosuil
gekraagde roodstaart
gierzwaluw
grauwe vliegenvanger
holenduif 
huismus
huiszwaluw
kauw
koolmees
kuifmees
pimpelmees
ringmus
roodborst
spreeuw
steenuil
torenvalk
winterkoning
witte kwikstaart
zwarte mees
zwarte roodstaart

 

 

Boerenzwaluw

 

Invliegopening: plateau

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger, onder rand dak. 

Waar hangen? Broedt binnen in stal of garage.

Speciale omstandigheden: modder nodig in de buurt, moeilijk aan te trekken als er geen andere koppels zwaluwen broeden.

In welk landschap? Open of halfopen landschap.

Type kast? Opbouwplateau

Over de boerenzwaluw hebben we een technische fiche opgesteld.

 

foto Vivara

Foto: Vivara

 

 

Bonte Vliegenvanger

 
Invliegopening: 30 - 32 mm diameter (mag ovaal)

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

Speciale voorwaarden: Is een trekvogel die pas vanaf april terugkeert

In welk landschap? Loof - en naaldbos.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 foto: Patrick Palmen (Vivara)

 

 

Boomklever

 

Invliegopening: 32 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

Speciale eigenschappen: metselt de ingang gedeeltelijk toe dus de opening mag iets groter zijn.

In welk landschap? Oud loofbos, parken.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.

 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Boomkruiper

 
Invliegopening: opening van 4 tot 5 cm tegen de boom aan

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

In welk landschap? vooral in bosrijke omgeving en tuinen met veel struiken en bomen.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 Foto: Vivara

 

 

Bosuil

 

Invliegopening: 150 mm.

Hoogte bevestiging: 4 m of hoger.

Waar hangen? Tegen boom.

Speciale eigenschappen: nabijgelegen bos moet enkele ha groot zijn.

In welk landschap? Bos of halfopen landschap.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.

 foto: Vivara

 

 

Gekraagde roodstaart

 

Invliegopening: 32 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom, broedt soms bij tuinhuis of gebouw.

Speciale voorwaarden: is trekvogel die pas vanaf einde maart, begin april terugkeert.

In welk landschap? Bos of halfopen landschap.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.

 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Gierzwaluw

 Film gierzwaluw familie: met dank aan Kurt De Wispelaere

Waar hangen? Altijd tegen of in gebouw.

In welk landschap? Steden, dorpen en industriegebieden.

Speciale voorwaarden: is een trekvogel die pas vanaf april terugkeert.

Type nestkast: er zijn heel wat methodes om gierzwaluwen te helpen: ingemetselde neststeen, geïntegreerde nestgelegenheid, nestkasten en speciale dakpannen.
Voor alle nestgelegenheden (behalve speciale dakpannen) geldt: minimum bodemoppervlakte 15 x 25 cm en minimum hoogte 13 cm.
invliegopening maximaal 2 cm boven de bodem (van binnen gemeten).
invliegopening 7 cm breed x 3,5 cm hoog of rond 5 cm doormeter of vierkant 5x5 cm. De invliegopening moet asymmetrisch aangebracht zijn, zodat er een donkere hoek in de nestgelegenheid ontstaat.
Plaats nestgelegenheden in kleinere groepjes (vb. 4-5). Zo vinden de gierzwaluwen sneller hun eigen nest terug. Alle info vind je in deze pdf. 

 

Grauwe vliegenvanger

 
Invliegopening: halve ovaal of halfopen met opening van zo'n 5 cm.

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger.

Waar hangen? Onder afdak, ook in tuinhuis, in boom.

Speciale eigenschappen: halfopen kasten beschermen tegen kraaiachtigen en katten (zie foto witte kwikstaart). Is een trekvogel die pas laat in het voorjaar terugkeert.

In welk landschap? vooral in bosrijke omgeving, parken en tuinen met veel struiken en bomen.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast met ovale opening of halfopen kast.
 foto: Vivara

 

 

Holenduif

 
Invliegopening: 150 mm.

Hoogte bevestiging: 4 m of hoger.

Waar hangen? Tegen boom.

In welk landschap? Platteland, open of halfopen landschap.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.
 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Huismus

 
Invliegopening: 35 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen bebouwing, niet in volle namiddagzon.

Speciale voorwaarden: Koloniebroeder, enkelvoudige kastjes mogen 20- 30 cm naast elkaar gehangen worden of kies voor mussenappartement.

Pikt graag graantje mee in kippenren. Heeft graag beschutting in de vorm van klimop, bamboe of dichte haag.

In welk landschap? altijd bij mensen, dorp, platteland, steden (weinig).

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast of appartement.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn in enkelvoudige kast, 16 tot 20 cm ongeveer.

 foto Vivara

foto Marc Herremans

 

 

Huiszwaluw

 

Invliegopening: halfopen. 

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger.

Waar hangen? Tegen gebouw, onder dakrand.

In welk landschap? in dorpen, aan bruggen, alleenstaande gebouwen.

Type kast? halfopen nestkast.

Huiszwaluwen aantrekken is niet eenvoudig, lees alles in de technische fiche.

 Foto: Veerle Christiaens

 

 

Kauw

 
Invliegopening: 150 mm.

Hoogte bevestiging: 4 m of hoger.

Waar hangen? Tegen boom of gebouw. 

In welk landschap? Alle landschapstypen.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.
 

 

 

Koolmees

 
Invliegopening: 30-32 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom of eventueel gebouw of schutting

In welk landschap? Zeer algemeen in bosrijke omgeving.

Type kast? Gesloten enkelvoudige kast.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 

 

 

Kuifmees

 

Invliegopening: 30 - 32 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

Speciale eigenschap: bouwt graag eigen nest, een vermolmd blok berkenhout met voorgeboorde opening werken ze soms verder af. 

In welk landschap? Naaldbos.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.

 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Pimpelmees

 
Invliegopening: 26-28 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

In welk landschap? vooral in bosrijke omgeving en tuinen met veel struiken en bomen.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 foto: Vivara

 

 

Ringmus

 
Invliegopening: 30 - 40 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

Speciale voorwaarden: Pikt graag graantje mee in kippenren. Heeft graag beschutting in de vorm van klimop, bamboe of dichte haag.

In welk landschap? platteland of halfopen landschap.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Roodborst

 

Invliegopening: halve ovaal of halfopen met opening van zo'n 5 cm.

Hoogte bevestiging: broedt graag laag 0 tot 2 m.

Waar hangen? Tegen boom, struik of onder afdak, ook in tuinhuis.

Speciale eigenschappen: halfopen kasten beschermen tegen kraaiachtigen en katten.

In welk landschap? vooral in bosrijke omgeving en tuinen met veel struiken en bomen.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast met ovale opening of halfopen kast.

 

 

 

Spreeuw

 
Invliegopening: 45 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom of tegen gebouw.

In welk landschap? Platteland, open of halfopen landschap, zeldzaam in steden.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast of aarden spreeuwenpot.

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn bij de enkelvoudige kast, 30 cm ongeveer (groter dan mezenkast)!

 foto: Wim Van den Bossche

foto: Vivara

 

 

Steenuil

 
Lees alles over de nestkasten voor de steenuil op deze projectpagina's. Foto: Vivara

 

 

Torenvalk

 
Invliegopening: halfopen nestkast.

Hoogte bevestiging: 4 m of hoger.

Waar hangen? Tegen boom.

In welk landschap? Open of halfopen landschap.

Type kast? Halfopen nestkast.
 

foto: Vivara

 

 

Winterkoning

 

Invliegopening: halve ovaal of halfopen, minimaal 5-tal cm diameter

Hoogte bevestiging: 1 m of hoger

Waar hangen? In struik of tegen gebouw.

Speciale voorwaarden: hangen in begroeiing, struiken of onder afdak. 

In welk landschap? zowel in bosrijke omgeving, tuinen met veel struiken en bomen, soms in takkenhoop.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast met ovale opening of halfopen nestkast.

Opmerking: maakt vaak "speelnesten"

 foto: Vivara

 

 

Witte kwikstaart

 
Invliegopening: ongeveer 8 tot 10 cm hoog en 16 cm breed.

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen gebouw.

Speciale voorwaarden: nest proberen te beschermen tegen kraaiachtigen en katten! Is trekvogels die pas in maart en april terugkeert.

In welk landschap? platteland of halfopen landschap.

Type kast? Halfopen nestkast.
 foto: Stefan Rousseau

 

 

Zwarte mees

 
Invliegopening: 30 - 32 mm diameter

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen boom.

In welk landschap? Naaldbos.

Type kast? Gesloten, enkelvoudige kast

Opgelet: afstand bodem tot vliegopening moet groot genoeg zijn, 16 tot 20 cm ongeveer.
 Foto: Wim Van den Bossche

 

 

Zwarte roodstaart

 
Invliegopening: ongeveer 8 tot 10 cm hoog en 16 cm breed.

Hoogte bevestiging: 2 m of hoger

Waar hangen? Tegen gebouw.

Speciale voorwaarden: nest proberen te beschermen tegen kraaiachtigen en katten! Is trekvogel die pas in maart en april terugkeert.

In welk landschap? platteland of halfopen landschap.

Type kast? Halfopen nestkast.
 foto: Vivara

 

 

  • Waar moet ik op letten bij nestkasten, doe ik het goed?
  • Zelf een nestkast maken  
  • Lees hier alles over het voeren en herkennen van je tuinvogels. 
  • Zoogdierkasten
  •