Natuurpunt foto

Studiedag De kust van nature: 1500 tot 2100

Lessen uit de geschiedenisDinsdag 13 november vond de studiedag ‘De kust van nature’ plaats. Historici, ingenieurs, wetenschappers en geografen bogen zich over het verleden. Zo leerden we dat we al dijken bouwen sinds de Middeleeuwen, maar niet vanuit het oogpunt kustverdediging, maar in functie van de intensivering van de landbouw. De negatieve effecten van inpolderingen op waterhuishouding en (kust)erosie, zijn ook al eeuwenlang gekend. Dat duinen zorgen voor een goede kustbescherming, daar was men zich van bewust. Helaas nam economisch gewin het over en werden de duinen langzaamaan ingepalmd.

Uit het - toekomstgerichte - debat werd snel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. De kust kan een storm zoals in 1953 vandaag niet weerstaan. Er wordt gestudeerd en gepland: de voorstellen uit het plan ‘Vlaamse baaien’ worden onderzocht, de visie rond het 'metropolitaan kustlandschap' wordt uitgewerkt etc. In 2014 moet dat uitmonden in één, geïntegreerd plan, met een tijdshorizon 2100. Zoals in de rest van Vlaanderen, is de ruimte aan de kust schaars. We moeten functies waar mogelijk gaan combineren en kijken hoe we veerkrachtige ruimte of klimaatbuffers kunnen creëren.

Het is duidelijk dat we nog niet uitgepraat zijn over de kust en hoe we ze moeten aanpassen aan de klimaatverandering. Natuurpunt vraagt al enige tijd om één geïntegreerd plan op te maken voor de kust in overleg met alle stakeholders. Een systematisch overleg is er echter nog steeds niet. Om het debat te voeden stelde Natuurpunt als slot het ‘Kappaplan in beeld’ voor. Natuurpunt schuift hierin maatregelen en beelden naar voren om onze kust voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Het volledige programma vind je hier.

Presentaties

Referatenbundel

 

Download de referatenbundel 'De Kust van Nature. 1500 tot 2100' door Bart Slabbinck, Ans Dewolf, Nathalie Desnijder, Jasmin Lauwaert (Eds).

Meer informatie bij Jasmin Lauwaert – jasmin.lauwaert@natuurpunt.be – 015 29 72 25