Natuurpunt foto

Natuurbeheer

Wat kan ik doen?

Help je favoriete natuurgebied te onderhouden en beschermen met een gift. Lees alles over giften, schenkingen en legaten aan Natuurpunt.
Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed. Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht. Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke, educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden. Natuurpunt wil deze onder meer vrijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Nieuws

Projecten

Natuurpunt heeft in haar natuurgebieden verschillende projecten lopen

Diverse aspecten Natuurbeheer

 
 Wim Dirckx

Educatief natuurbeheer

Educatief natuurbeheer is een gratis project van Natuurpunt, gesteund door de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, dat kinderen en jongeren ‘warm’ wil maken voor natuur en milieu. Lees meer over het project, doe mee met het Natuurbeheerspel of neem deel aan de Natuurdag Deluxe!


Beheerteamdagen

De beheerteamdagen zijn hét topmoment voor de beheerteams van Natuurpunt. Een beheerteam is een groep die gezamenlijk het beheer van een gebied organiseert, zowel het wetenschappelijke luik, als het praktische werk op het terrein. Op de beheerteamdagen maken de verschillende groepen kennis met elkaar, kunnen zij ervaringen uitwisselen, leren zij de nieuwste methoden van het natuurbeheer kennen. Uiteraard is er altijd plaats voor een gezellige babbel tussendoor. Telkens staat er een bepaald thema centraal, waarover zowel vrijwillige en professionele medewerkers hun expertise naar voor brengen. Sleutelwoorden zijn: interactief, vernieuwend, persoonlijk, inspirerend...   Ook nieuwe mensen die graag willen meewerken en -denken over natuurbeheer zijn hartelijk welkom!

Sociaal bedrijf

In december 1999 werd het sociaal bedrijf Natuur en Landschapszorg vzw opgericht. Dit sociaal bedrijf is verbonden aan Natuurpunt en werkt er zéér nauw met samen. Natuurpunt beheert met duizenden enthousiaste vrijwilligers overal in Vlaanderen honderden natuurgebieden. Toen duidelijk werd dat de vrijwilligers het werk niet meer alleen aankonden werd de sociale werkplaats ingericht. Lees meer.