Natuurpunt foto

Dossier Energie

Tegen 2020 wil (moet) Vlaanderen 13% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. Het is een eerste kleine stap in de richting van een ‘koolstofarme’ economie.

In de grafiek hieronder zie je hoe we wereldwijd een aan een stijgende energievraag kunnen voldoen en tegelijkertijd onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kunnen verminderen.

Om die evolutie mogelijk te maken zullen we de komende jaren massaal moeten investeren in biomassa, windenergie en zonne-energie. En natuurlijk ook in energiebesparing. Want de meest duurzame energie, is degene die je niet gebruikt.

Het energiebeleid heeft een grote impact op onze natuur. Voor de productie van biomassa is zeer veel oppervlakte nodig. In de tropen wordt bijvoorbeeld oerwoud gekapt om plaats te maken voor palmplantages. Waterkrachtcentrales kunnen dan weer een probleem vormen voor de vrije vismigratie. Windmolens nemen open ruimte in beslag, en kunnen een gevaar vormen voor vogels en vleermuizen. Voldoende reden dus om het energiebeleid, en de concrete energieprojecten op de voet te volgen.

 


Nieuwsberichten: 49


 

Documenten: 15

2012/10 -- Brief aan Barroso over biobrandstof
The EU’s biofuels policy must be corrected, otherwise EU biofuels will continue to push up food prices and volatility in the midst of food crisis. Biofuels with hig...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, )

2012/09 -- Nieuwe biomassacentrale Langerlo niet ‘klimaatneutraal’ volgens milieubeweging
Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF dienen een bezwaarschrift in tegen de ombouw van de steenkoolcentrale van Langerlo tot een 100% biomassa centr...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, )

2012/09 -- Bezwaar tegen de milieuvergunningsaanvraag van nv E.ON Generation Belgium
Bezwaar van Bond Beter Leefmilieu vzw, Greenpeace Belgium vzw, Natuurpunt vzw en WWF België vzw tegen de milieuvergunningsaanvraag van nv E.ON Generation Belgium vo...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, )

2012/05 -- Indirecte veranderingen van landgebruik door biobrandstoffen moeten opgenomen worden in het Europees beleid
Dat biobrandstoffen niet CO2-neutraal zijn, kon je hier al lezen. Europa’s gebruik van biobrandstoffen voor auto’s zorgt voor indirecte veranderingen van landgebrui...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, )

2012/07 -- Kader Windmolens
Kader over windmolens als startpunt voor wie met windmolens bezig is. Met deze nota willen we tools aanreiken om te bepalen of windmolens kunnen in een bepaald geb...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, )

2012/01 -- Bezwaarschrift tegen 2e kerncentrale in Borssele
Natuurpunt, BBL, Greenpeace, WWF en GMF dienden een bezwaarschrift in tegen de plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele, Nederland....

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 306 Kb)

2011/11 -- Rapport Birdlife Europe "Meetings Europe’s Renewable Energy Targets in Harmony with Nature"
Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit in de hele wereld. Er moeten snel hernieuwbare energieoplossingen ontwikkelen worden om de C...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 1,1 Mb)

2010/06 -- Standpunt biomassa
Gezamenlijk NGO standpunt inzake de inzet van biomassa en biobrandstoffen - Op dit moment werkt de milieubeweging aan een standpunt over de inzet van biomassa en bi...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 32 Kb)

2009/10 -- Bezwaarschrift tegen EON Antwerpen
Bezwaarschrift tegen het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning aan E.ON voor het bouwen van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 80 Kb)

2009/ -- Windmolens in Vlaanderen te land en ter zee
Stand van zaken & wettelijke regeling voor de inplanting van grote, middelgrote en kleine windturbines....

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 213 Kb)

2007/10 -- Artikel uit Mo: 'Biobrandstof: lege magen, volle brandstoftanks'.
Over enkele maanden moet de Europese regelgeving inzake biobrandstoffen zijn definitieve beslag krijgen. Maar hoe ecologisch zijn biobrandstoffen en is het wel een...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 351 Kb)

2007/09 -- Artikel OESO: 'Biofuels: is the cure worse than the disease?'
Biofuels have been championed as an energy source that can increase security of supply, reduce vehicle emissions and provide a new income stream for farmers. These...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 604 Kb)

2007/03 -- NGO-standpunt omtrent bio-energie en biobrandstoffen (tot stand gekomen binnen de VODO-werkgroep klimaat en energie, en mee onderschreven door Natuurpunt)
Bio-energie is de hernieuwbare energie die vrijgemaakt wordt uit biomassa. Er bestaan verschillende bronnen van biomassa en technieken om deze om te zetten naar bi...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 213 Kb)

2006/05 -- Omzendbrief 'Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines'.
Deze omzendbrief is bestemd voor : - Colleges van Burgemeester en Schepenen - Gouverneurs en leden van de Bestendige Deputaties - Ambtenaren betrokken bij de vergun...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 379 Kb)

2005/12 -- Het standpunt van onze Europese koepel BirdLife over windenergie (Engelstalig).
Climate change is widely recognised as posing the most serious threat to people and global biodiversity. Renewable energy offers an important contribution to combat...

Klik hier om dit document te downloaden.  (.PDF-formaat, 173 Kb)


Links: 5