Natuurpunt foto

Natuurbehoud

Wat kan ik doen?

Toon je engagement! Word vrijwilliger bij Natuurpunt, doe een gift of maak jezelf lid van onze vereniging! Lees meer.

Natuurwandeling

Maak de mooiste natuurwandeling!
Natuurbehoud omvat alles wat te maken heeft met het behouden van de natuurwaarden om ons heen. Daar zetten de vrijwilligers en het professioneel kader van Natuurpunt zich elke dag opnieuw weer voor in.

Natuurpunt plant nieuwe bossen. Doe mee!

Wereldwijd gaan bossen er op achteruit. Ook in Vlaanderen vermindert nog steeds zowel de oppervlakte als de kwaliteit van de bossen. Natuurpunt wil daarom meewerken aan het creëren van meer hoogwaardig bos in Vlaanderen. In 2011 gaat Natuurpunt op zoek naar bedrijven en leden die ons willen steunen voor de aankoop en het bebossen van gronden. Lees meer over de campagne ‘Bos voor Iedereen' en plant zelf je boom!

Natuurgebieden aankopen

Door natuurgebieden aan te kopen en te beheren en door de natuur te bestuderen werken we actief mee aan een duurzaam behoud van de natuur. Natuurpunt heeft meer dan 500 natuurgebieden in beheer. Daarnaast werken we ook actief mee aan de Europese Natura 2000 en Life projecten. Lees meer.
Foto: Marc Slootmaekers

Beleid

Via de beleidswerking oefent Natuurpunt invloed uit op het natuurbeleid, zowel bij de lokale, regionale, nationale als de internationale overheid. Door het publiek en de overheden te informeren werken we actief mee aan een duurzaam behoud van de natuur. Lees meer.
Foto: Marc Slootmaekers

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor de hele verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen op onze planeet. Met natuurbehoud proberen we zo veel mogelijk van deze diversiteit veilig te stellen, want helaas verdwijnen er vandaag te veel en te snel allerlei soorten die van cruciaal belang zijn. Lees meer.
Foto: Marc Slootmaekers

Klimaatverandering

Niet alleen de achteruitgang van de biodiversiteit is een prangend probleem. Ook hebben we vandaag ook te maken met de impact van de klimaatverandering. Lees alles over de bewijzen van de klimaatverandering en ontdek wat jij zelf kan doen om je CO2-uitstoot te beperken. Lees meer.
Foto: Marc Slootmaekers