Natuurpunt foto

Natuurpunt laakt kaalkap Europese budgetten voor natuur en milieu

Mechelen, 8 februari 2013 -  Natuurpunt reageert ontgoocheld op de gelekte budgetvoorstellen van de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Daarin worden alle eerder gemaakte plannen voor een groener Europees landbouwbeleid op de helling gezet en wordt het mes gezet in het budget voor de bescherming van natuur.

“Snijden in de budgetten voor natuurbescherming en vergroening van de landbouw is een valse besparing,” zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. “De natuur levert diensten die veel geld waard zijn en de basis vormen voor een gezonde economie. De kosten om de natuur te herstellen zullen later veel hoger oplopen.”

“Europa is bezig haar eigen bescherming tegen de klimaatverandering te ondergraven, net nu alles erop wijst dat de gevolgen nog ernstiger zijn dan eerst gedacht,” gaat Steenwegen verder. “Ook besparen op de bescherming van de andere functies van de natuur - proper water, zuivere lucht, bescherming tegen erosie - getuigt een gebrek aan langetermijnvisie.”

Negatieve punten uit het budgetvoorstel:

Het plattelandsontwikkelingsfonds: volledig uitgekleed
Terwijl het budget voor inkomenssteun aan de landbouwsector overeind blijft (30% van de totale EU-begroting), wordt er onder zware druk van enkele lidstaten om te besparen, diep gesneden in de budgetten voor plattelandsontwikkeling. Nochtans vormt de plattelandsontwikkeling de groene ruggengraat van het landbouwbeleid. Het budget voor plattelandsontwikkeling is 9% gedaald ten opzichte van het initiële voorstel van de Europese Commissie. Daarbovenop kunnen verschillende lidstaten tot 25% van dit budget verschuiven naar inkomenssteun voor landbouwers met weinig of geen meerwaarde voor de samenleving.

Vergroening van de inkomenssteun aan de landbouwers: afgevoerd
In plaats van een vast pakket van vergroeningsmaatregelen die alle Europese landbouwers moeten uitvoeren om in aanmerking te komen voor inkomenssteun, kunnen lidstaten nu een eigen pakket voorstellen van zogenaamde gelijkwaardige maatregelen. De kans is zeer groot dat lidstaten zullen kiezen voor maatregelen die de minste inspanningen vragen. Bovendien is de maatregel om een deel van het landbouwgebied in te richten met hagen, houtkanten en bloemenweides de facto afgevoerd.

LIFE-fonds: diep gesneden
Er wordt opnieuw gesneden in de budgetlijn waar het LIFE-fonds (natuur- en milieufonds) deel vanuit maakt. Ondanks het feit dat dit budget al zwaar ondergefinancierd wordt. Zo is er slechts 250 miljoen euro per jaar voorzien voor het natuurluik van het LIFE-fonds, dat financiering voorziet voor natuur- en milieubeleid. Dat is nog minder dan een halve euro per Europeaan. Alleen al om het netwerk van Europees beschermde gebieden veilig te stellen is volgens de Europese Commissie zelf jaarlijks 5,8 miljard euro nodig.