Natuurpunt foto

Natuurpunt vraagt ban op neonicotinoïden

Mechelen, 25 februari 2013 - Natuurpunt vraagt een volledige ban op neonicotinoïden tot er duidelijkheid is over de schadelijkheid van deze pesticiden voor bijen. Uit een uitgebreide studie van het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) blijkt dat het gebruik ervan mee aan de basis kan liggen van de zorgwekkende sterfte van bijen in Europa. Als reactie op het EFSA-rapport lanceerde Europees Commissaris voor Gezondheid Tonio Borg eind januari het voorstel om vanaf 1 juli 2013 gedurende twee jaar het gebruik van de nieuwe generatie neonicotinoïden Clothianidine, Thiametoxam en Imidacloprid te verbieden voor de teelten die het meest bezocht worden door bijen: maïs, koolzaad, zonnebloemen en katoen. Dit voorstel ligt nu ter discussie en zal vermoedelijk op 14 maart gestemd worden door de Europese landbouwministers. Het voorstel van commissaris Borg is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg, concludeert Natuurpunt in een overzichtsrapport over de relatie tussen het gebruik van neonicotinoïden en bijensterfte. Bijen komen op veel manieren in aanraking met de pesticiden, en ook bij lage blootstelling ondervinden ze er ernstige schade van.

Effecten van neonicotinoïden op bijen
Neonicotinoïden zijn een zeer krachtig en lang werkend zenuwgif, dat de overdracht van zenuwimpulsen naar het centraal zenuwstelsel van insecten blokkeert. Eén maïskorrel die behandeld wordt met neonicotinoïden bevat een dosis die 200.000 keer zo hoog is dan de dosis nodig om 1 honingbij te doden. Neonicotenoïden zijn daarmee tot 7.000 keer dodelijker dan het beruchte DDT. In de vrije natuur komen zulke hoge dosissen weinig voor. Maar een langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden kan bijen en hommels verzwakken en vatbaarder maken voor ziektes. Bovendien verstoort een permanente blootstelling aan neonicotinoïden het oriëntatievermogen van bijen. Ze vinden de weg naar de kolonie niet meer terug en sterven aan uitdroging en ondervoeding. Daarnaast blijken er ook versterkende effecten te ontstaan bij gecombineerd gebruik met andere pesticiden.

Contact: Annelore Nys, landbouwexpert Natuurpunt, 0491 - 34 68 28, annelore.nys@natuurpunt.be

Lees meer