Natuurpunt foto

Actua

 • 21/10/2014: 22.000 handtekeningen tegen dodelijke warrelnetten
  BRUSSEL, 21 oktober 2014 - “Neem de bescherming van de bruinvis ernstig en verbied het recreatief gebruik van warrelnetten aan onze kust onmiddellijk”: met die boodschap trekken de natuurverenigingen Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Bluehark en Sea First België op donderdag 23 oktober naar het kabinet van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

 • 16/10/2014: Natuurpunt betreurt schrapping energiesnoeiersproject
  MECHELEN, 16 oktober 2014 - Vlaanderen schrapt het project van de energiesnoeiers en gaat de vrijgekomen middelen heroriënteren. Daarmee verliezen 20.000 kwetsbare gezinnen gratis advies om hun energiekosten te drukken. Natuurpunt heeft 7 doelgroeparbeiders en 3 begeleiders in dienst bij het energiesnoeiersteam. “We gaan er alles aan doen om hen aan de slag te houden bij andere projecten“, zegt Thomas Pluymers, coördinator van het sociale tewerkstellingsproject van Natuurpunt in Mechelen.

 • 15/10/2014: Milieuorganisaties willen concrete engagementen van Juncker
  Het aanduiden van eurocommissarissen is ontaard in een politiek spel waarbij vb ‘oliebaron’ Canete zijn energiepost mag houden omdat in ruil ook de geplaagde Fransman Moscovici mag blijven. De enige voorzichtige vooruitgang is dat ‘supercommissaris’ Timmermans nu ook de bevoegdheid krijgt over duurzaamheid.

 • 15/10/2014: De nieuwe federale regering toont ambitie voor het mariene milieu
  De regering wil een ‘effectieve en ambitieuze bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van het mariene milieu’, door de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

 • 15/10/2014: Daling veestapel is uitweg uit de crisis
  De crisis in de veehouderij slaat ongemeen hard toe op dit moment. Varkensboeren krijgen hun producten niet kwijt en ondertussen stapelen de kilo’s vlees zich op in de koelkasten. Er dreigt een economisch en vooral sociaal bloedbad. Tegelijkertijd slaagt de veehouderij er onvoldoende in om haar milieu-impact op lucht- en waterkwaliteit te verminderen en blijven vermesting en verzuring een van de grootste bedreigingen voor de natuur. Een verdere stijging van de veestapel is dan ook absoluut onverantwoord.

 • 15/10/2014: “Vergroening” landbouwbeleid ramp voor de natuur
  Nederlandse natuurverenigingen vrezen dat de implementatie van het Europese landbouwbeleid op een ramp zal uitdraaien. Dit is vooral spijtig voor alle boeren die de laatste jaren wel inspanningen hebben gedaan voor natuur. Het aantal bedrijven dat serieus rekening houdt met veldleeuweriken, grutto’s en bloemrijke slootkanten is in Nederland de laatste tien jaar aanzienlijk toegenomen. Door het nieuwe beleid komen succesvolle natuurmaatregelen in verdrukking. Akkerbouwers haken af, want waarom zou je een akkerrand aanleggen, als tien weken bladrammenas ook volstaat om je premie te ontvangen?

 • 15/10/2014: Nederland vangt klimaat op met groen-blauwe netwerken
  Natte winters, droge zomers,... de klimaatsverandering laat zich voelen. Om onze toekomst te verzekeren moeten we onze ruimte slim aanpassen. Nederland heeft het alvast begrepen, en lanceerde vorige week een kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

 • 13/10/2014: Natuurpunt stelt tentoon 'Over Klimaatkanaries en Hittestress' in Gent
  Natuurpunt Gent, Natuurpunt Educatie en Stad Gent stellen de klimaattentoonstelling 'Over Klimaatkanaries en Hittestress' voor, aan het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilson Plein 1, 9000 Gent).

 • 10/10/2014: Kunstenaar Koen Vanmechelen bouwt houten reus voor Natuurminister Schauvliege
  MECHELEN, woensdag 17 september 2014 - Kunstenaar Koen Vanmechelen en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om een 4 meter hoge kastanjehouten reus te bouwen. Op woensdag 5 november zal die reus 10.000 opdrachten voor het natuurbeleid overhandigen aan Joke Schauvliege, de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Bedoeling is om de minister te inspireren. Om middelen in te zamelen voor de bouw van de reus doet de natuurvereniging een beroep op crowdfunding.

 • 6/10/2014: Recordaantal trekvogels in Belgisch luchtruim
  Mechelen, 6 oktober 2014 - Op zaterdag 4 oktober werd in ons land een recordaantal van 280.221 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 143 verschillende soorten. Nooit eerder werd zoveel vogels geteld tijdens EuroBirdwatch, een Europees initiatief dat in België gecoördineerd wordt door Natuurpunt en Natagora. Opvallend was het grote aantal overtrekkende lijsters.

Meer berichten