Natuurpunt foto

Actua

 • 19/08/2014: Natuurpunt brengt heide terug naar de Heiberg in Herentals
  Herentals, 19 augustus 2014 - Natuurpunt is gestart met grootschalige herstelwerken op de Heiberg in Herentals. Bedoeling is om de oorspronkelijke heide terug te laten keren naar het gebied. Daar zullen zeldzame soorten als de boomleeuwerik en nachtzwaluw beter van worden. Tijdens de werken blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Voor het heideherstel krijgt Natuurpunt steun van het Europese milieufonds LIFE.

 • 13/08/2014: Natuurfilm brengt 20.000 euro op voor Het Grote Netewoud
  MEERHOUT, woensdag 13 augustus 2014 - Vorig najaar bracht Natuurpunt de Nederlandse natuurfilm “De Nieuwe Wildernis” in de Vlaamse bioscoopzalen. Voor elk verkocht filmticket ging 1 euro naar Het Grote Netewoud, een natuurgebied tussen Balen, Mol, Meerhout en Geel. In totaal lokte de film 20.000 bezoekers en zo kan nu een bedrag van 20.000 euro geïnvesteerd worden in de uitbouw van het Kempens gebied. “We willen van het Grote Netewoud een pronkstuk van avontuurlijke natuur in Vlaanderen maken“, zegt Wim Pauels van het bezoekerscentrum van Natuurpunt.

 • 3/08/2014: Kleine vos meest geteld tijdens vlindertelweekend
  MECHELEN, 3 augustus 2014 - Natuurpunt heeft afgelopen weekend voor de achtste keer het vlindertelweekend georganiseerd. De gegevens stromen nog volop binnen, maar uit de eerste cijfers blijkt de meest getelde vlinder de kleine vos te zijn: een kleine, oranje dagvlinder met gele en zwarte vlekken op de vleugels. “Door het uitzonderlijk zachte voorjaar verschillen de telresultaten sterk van de voorbije jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

 • 31/07/2014: Goed nieuws voor de bruinvis in het nieuwe regeerakkoord
  “We pakken de problematiek van de bescherming van zeezoogdieren aan via het Soortenbesluit en voorzien in een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.” Die zin uit het gloednieuwe regeerakkoord is goed nieuws voor de Bruinvis en andere zeezoogdieren.

 • 31/07/2014: Uitzonderlijk weer maakt van vlindertelling een spannende strijd
  MECHELEN, 31 juli 2014 - Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus organiseert Natuurpunt voor de achtste keer Het Grote Vlinderweekend. De natuurvereniging roept iedereen op om gedurende een zonnig halfuur vlinders in z'n tuin te tellen en het resultaat door te geven via www.vlinderweekend.be. Op basis van die gegevens wil Natuurpunt de toestand van onze inheemse vlinders jaar na jaar opvolgen. “Als gevolg van het uitzonderlijk warme weer van dit voorjaar wordt het resultaat extra interessant. Mogelijk krijgen we zelfs verschuivingen in de top 10 ten opzichte van de voorbije jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

 • 25/07/2014: Natuurpunt en Provincie Limburg stellen eerste moerassoftrak voor
  BILZEN, 29 juli 2014 - Vandaag neemt Natuurpunt de eerste Vlaamse ‘Softrak 120’ in gebruik, een machine die op vraag van de vereniging ontwikkeld werd in Groot-Brittannië om uiterst natte graslanden en moerassen te kunnen maaien. Natuurpunt heeft in Vlaanderen al lange tijd ervaring met het herstellen en beheren van bloemrijke hooilanden in beekvalleien. Tot nu toe was het meestal zwaar handwerk omdat veel natte percelen niet kunnen bereikt worden met een tractor. Het herstellen en beheren van natte graslanden is cruciaal voor het overleven van honderden bedreigde planten- en diersoorten zoals wilde orchideeën en de zeggekorfslak.

 • 24/07/2014: Regeerakkoord zet in op Europese natuurdoelen, maar niet op natuur op wandelafstand
  MECHELEN, donderdag 24 juli 2014 - Natuurpunt is blij dat de nieuwe Vlaamse regering bijkomende middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen, maar merkt op dat engagementen rond nabije natuur haast volledig ontbreken.

 • 17/07/2014: Minder vlees en zuivel doet milieu- en gezondheidskosten dalen
  Als alle Europeanen de helft minder vlees- en zuivelproducten eten, dan kunnen de broeikasgasemissies en de stikstofvervuiling elk met 40% dalen, dat is de conclusie van nieuw onderzoek. Tegelijkertijd daalt het grondbeslag met 23,7 miljoen hectares, of meer dan 25%. En ook de gezondheid zou er wel bij varen, omdat het aantal gevallen van hartfalen en darmkanker ernstig zou afnemen.

 • 17/07/2014: VLAM-campagnes promoten te veel vlees en zuivel
  Terwijl alles erop wijst dat we beter de consumptie van vlees en zuivel zouden verminderen, voert de VLAM campagne voor het omgekeerde.

 • 17/07/2014: Boerenzwaluw en spreeuwen slachtoffer van neonicotinoïden
  Spreeuwen en Boerenzwaluwen gaan sterker achteruit in gebieden waar hoge concentraties van de superpesticiden neonicotinoïden in het oppervlaktewater worden gemeten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Radbound Universiteit en Sovon, die gepubliceerd werd in Nature.

Meer berichten