Natuurpunt foto

Actua

 • 14/11/2014: Veestapel afbouwen cruciaal voor betere waterkwaliteit
  Brussel, 15 november 2014 - Ondanks inspanningen van industrie, huishoudens en landbouw heeft nog geen enkele Vlaamse waterloop een goede ecologische toestand bereikt, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water voorschrijft. Het overvloedige gebruik van mest en pesticiden in landbouwgebied, waardoor grote hoeveelheden stikstof en fosfaat in de waterlopen terechtkomen, is een bepalende factor voor die slechte algemene waterkwaliteit. Dat is de conclusie van het voortgangsrapport oppervlaktewaterkwaliteit van de VMM.

 • 12/11/2014: Natuurorganisaties tevreden met Vlaams verbod dodelijke warrelnetten
  BRUSSEL, 7 november 2014 - Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen bruinvissen verdrinken voor onze kust, zullen in de nabije toekomst niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft de regering vandaag beslist op voorstel van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Natuurpunt, Sea Shepherd België, Blue Shark en Sea First België zijn tevreden met die beslissing maar benadrukken dat strikte handhaving op de stranden cruciaal zal zijn om te vermijden dat het verbod een slag in het water wordt voor de bruinvis.

 • 7/11/2014: Natuurpunt opent ecologische loods in Gent voor sociale tewerkstelling en natuurbeheer
  GENT, vrijdag 7 november 2014 - Natuurpunt heeft een klimaatneutrale loods gebouwd aan de rand van de Gentbrugse Meersen in Gent. De loods is een schoolvoorbeeld van bijna energieneutrale industriebouw met massieve houtbouw, duurzame papierisolatie en zonne-energie. Vanuit de loods zullen vrijwilligers en sociale tewerkstellingsploegen de omliggende natuurgebieden in de Gentse rand beheren.

 • 5/11/2014: Houten reus inspireert Vlaamse politici met 10.000 opdrachten voor meer natuur
  De CosmoGolem, een houten reus die Natuurpunt en kunstenaar Koen Vanmechelen samen gebouwd hebben, heeft 10.000 opdrachten voor meer natuur overhandigd in het Vlaams Parlement.

 • 27/10/2014: Art Barrel: een kunstproject ten voordele van Natuurpunt
  Kunstcollectief Banaan uit Dendermonde organiseert een uniek kunstproject. Met Art Barrel hebben ze kunstenaars uitgedaagd om met een olievat een kunstwerk te maken. De 'art barrels' worden tentoongesteld vanaf zaterdag 15 november tot en met zaterdag 22 november in de Art Gallery van het Casino in Middelkerke. Op 23 november worden ze geveild. Een belangrijk deel van die opbrengst gaat naar Natuurpunt. De vereniging kan daarmee nieuwe natuurgebieden aankopen en beschermen.

 • 21/10/2014: 22.000 handtekeningen tegen dodelijke warrelnetten
  BRUSSEL, 21 oktober 2014 - “Neem de bescherming van de bruinvis ernstig en verbied het recreatief gebruik van warrelnetten aan onze kust onmiddellijk”: met die boodschap trekken de natuurverenigingen Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Bluehark en Sea First België op donderdag 23 oktober naar het kabinet van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

 • 16/10/2014: Natuurpunt betreurt schrapping energiesnoeiersproject
  MECHELEN, 16 oktober 2014 - Vlaanderen schrapt het project van de energiesnoeiers en gaat de vrijgekomen middelen heroriënteren. Daarmee verliezen 20.000 kwetsbare gezinnen gratis advies om hun energiekosten te drukken. Natuurpunt heeft 7 doelgroeparbeiders en 3 begeleiders in dienst bij het energiesnoeiersteam. “We gaan er alles aan doen om hen aan de slag te houden bij andere projecten“, zegt Thomas Pluymers, coördinator van het sociale tewerkstellingsproject van Natuurpunt in Mechelen.

 • 15/10/2014: Milieuorganisaties willen concrete engagementen van Juncker
  Het aanduiden van eurocommissarissen is ontaard in een politiek spel waarbij vb ‘oliebaron’ Canete zijn energiepost mag houden omdat in ruil ook de geplaagde Fransman Moscovici mag blijven. De enige voorzichtige vooruitgang is dat ‘supercommissaris’ Timmermans nu ook de bevoegdheid krijgt over duurzaamheid.

 • 15/10/2014: De nieuwe federale regering toont ambitie voor het mariene milieu
  De regering wil een ‘effectieve en ambitieuze bijdrage leveren aan het behoud en de bescherming van het mariene milieu’, door de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

 • 15/10/2014: Daling veestapel is uitweg uit de crisis
  De crisis in de veehouderij slaat ongemeen hard toe op dit moment. Varkensboeren krijgen hun producten niet kwijt en ondertussen stapelen de kilo’s vlees zich op in de koelkasten. Er dreigt een economisch en vooral sociaal bloedbad. Tegelijkertijd slaagt de veehouderij er onvoldoende in om haar milieu-impact op lucht- en waterkwaliteit te verminderen en blijven vermesting en verzuring een van de grootste bedreigingen voor de natuur. Een verdere stijging van de veestapel is dan ook absoluut onverantwoord.

Meer berichten