Natuurpunt foto

Actua

 • 17/07/2014: Minder vlees en zuivel doet milieu- en gezondheidskosten dalen
  Als alle Europeanen de helft minder vlees- en zuivelproducten eten, dan kunnen de broeikasgasemissies en de stikstofvervuiling elk met 40% dalen, dat is de conclusie van nieuw onderzoek. Tegelijkertijd daalt het grondbeslag met 23,7 miljoen hectares, of meer dan 25%. En ook de gezondheid zou er wel bij varen, omdat het aantal gevallen van hartfalen en darmkanker ernstig zou afnemen.

 • 17/07/2014: VLAM-campagnes promoten te veel vlees en zuivel
  Terwijl alles erop wijst dat we beter de consumptie van vlees en zuivel zouden verminderen, voert de VLAM campagne voor het omgekeerde.

 • 17/07/2014: Boerenzwaluw en spreeuwen slachtoffer van neonicotinoïden
  Spreeuwen en Boerenzwaluwen gaan sterker achteruit in gebieden waar hoge concentraties van de superpesticiden neonicotinoïden in het oppervlaktewater worden gemeten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Radbound Universiteit en Sovon, die gepubliceerd werd in Nature.

 • 13/07/2014: Ruim 2100 mensen trotseren de regen en springen voor schoon water tijdens Big Jump 2014
  Op 13 juli 2014 sprongen meer dan 2100 mensen in rivieren en waterlopen om te pleiten voor proper water tijdens de Big Jump.

 • 10/07/2014: Vuilste beken van Vlaanderen monden uit in de Leie
  MECHELEN - donderdag 10 juli 2014 - Op zondag 13 juli springen duizenden mensen in heel Europa tegelijkertijd het water in om aandacht te eisen voor de slechte waterkwaliteit van onze rivieren en beken. Ook in Vlaanderen is dat nodig en hebben de beleidsmakers nog werk aan de waterwinkel: dit zijn de 10 meest vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Natuurpunt stelde deze lijst samen op basis van meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij, die gebaseerd zijn op de hoeveelheid levende organismes die in het water aangetroffen werd.

 • 10/07/2014: Gebrekkige handhaving bedreigen “permanente” graslanden
  De Vlaamse regering heeft vrijdag het huidig systeem voor het behoud van blijvende of permanente grasland onderschreven. Zo blijft elke landbouwer verantwoordelijk voor het behoud van de oppervlakte permanent grasland in zijn gebied.

 • 10/07/2014: Bloemenstroken langs akkers verdienen zichzelf terug
  Bijvriendelijke bloemenstroken langs akkers leveren al na vier jaar economische winst op voor landbouwers: dat is de conclusie van nieuw Amerikaans onderzoek.

 • 10/07/2014: Handhaving in landbouw & visserij: 'non bis in idem'
  Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit inzake handhaving van het landbouw- en visserijbeleid definitief goed.

 • 10/07/2014: EU-rapport wijst op stijgende overbevissing
  Eind juni publiceerde de Europese Commissie haar jaarlijks rapport over de Europese visbestanden.

 • 10/07/2014: Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleidsplan
  oor de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, voorziet het grond- en pandendecreet een belangrijke rol voor het grond- en pandenbeleidsplan.

Meer berichten