Natuurpunt foto

Actua

 • 20/12/2014: Rivierherstel Leie: schrapping natuur zet infrastructuurwerken Leie op losse schroeven
  BRUSSEL, 20 december 2014 - "Niets minder dan woordbreuk." Zo reageert Natuurpunt op de beslissing van de Vlaamse regering om 40% van de voorziene nieuwe natuur in het project rivierherstel Leie op de lange baan te schuiven. Die natuur is nodig om de schade door de infrastructuurwerken aan de Leie in Oost- en West-Vlaanderen te herstellen. De vereniging overweegt dan ook om een Europese klacht in te dienen.

 • 18/12/2014: CosmoGolem verhuist van Vlaams parlement naar Oud-Turnhout
  OUD-TURNHOUT, 18 december 2014 - De CosmoGolem, een kunstwerk van Koen Vanmechelen en Natuurpunt, heeft een permanente stek gevonden in de Kempen. Hij zal een boodschap van hoop op meer natuur uitdragen vlak bij het speelbos van het Landschap De Liereman in Oud-Turnhout.

 • 18/12/2014: 53 nieuwe jobs in sociale tewerkstelling bij Natuurpunt vanaf 2015
  MECHELEN, 18 december 2014 - Vanaf 1 januari 2015 krijgt Natuurpunt van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de financiële ruimte om 3 jaar lang 53 groenjobs te creëren. Groenjobs zijn sociale tewerkstellingsplaatsen in de natuur.

 • 12/12/2014: 1600 bezwaarschriften om de poldergraslanden te redden
  BRUSSEL, 12 december 2014 - Het openbaar onderzoek naar de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden is afgelopen. De voorbije 60 dagen hebben meer dan 1600 burgers een bezwaarschrift ingediend. Natuurpunt, S.O.S. Kustpolders (Vogelbescherming Vlaanderen) en de West-Vlaamse Milieufederatie hadden daartoe opgeroepen. Op die manier willen de verenigingen ervoor zorgen dat elk poldergrasland wettelijk beschermd wordt.

 • 10/12/2014: Erfpacht tussen Natuurpunt en bpost over Oude Landen
  EKEREN, LIER 10 december 2014 - Natuurpunt en bpost hebben een overeenkomst gesloten waardoor Natuurpunt de erfpacht verwerft van vier hectare in de “Oude landen”, een waardevol natuurgebied in Ekeren bij Antwerpen.

 • 8/12/2014: 4 voetbalvelden nieuw bos dankzij Bos voor Iedereen
  KAMPENHOUT, LIER 8 december - Enkele honderden mensen trotseerden gisteren de regen en de kou om 4000 jonge boompjes te komen planten in Kampenhout en Lier. De plantactie kadert in de campagne Bos voor Iedereen, een grote spaaractie van Natuurpunt om meer bos aan te planten in de buurt van steden.

 • 8/12/2014: ELIA en natuurverenigingen willen minder vogels tegen lijnen
  MECHELEN - maandag 8 december, Het netwerk aan hoogspanningsleidingen dat ons land doorkruist, is levensgevaarlijk voor vogels. Sommige leidingen zijn voor vliegende vogels nagenoeg onzichtbaar. Zeker bij mist, schemerduister of ’s nachts. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 à 500.000 draadslachtoffers. Netwerkbeheerder Elia vroeg aan Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om alle ‘zwarte lijnen’ in kaart brengen. Op basis van deze studie zal Elia aanpassingen aan haar hoogspanningsnetwerk voorzien in een poging om het aantal draadslachtoffers drastisch te verlagen.

 • 3/12/2014: Overlijden Luc De Vos
  Met groot verdriet hebben we het veel te vroege overlijden van Luc De Vos vernomen. Luc was al jarenlang begaan met de natuur rond Gent. Steevast was hij aanwezig op debatten en benefieten voor de Gentse natuur. The Big Jump, een actie voor proper water in de binnenstad, is groot geworden dankzij zijn sprongen, humor en inzet.

 • 25/11/2014: Industriële pluimveehouderij broeihaard voor vogelgriepvirus
  Dinsdag 25 november - Natuurpunt steunt de oproep van het FAVV om pluimvee op te hokken en andere maatregelen te nemen zodat besmet pluimvee het vogelgriepvirus niet kan doorgeven. De vereniging wijst er wel op dat niet de vermeende verspreiding door trekvogels, maar de grootschalige industriële pluimveehouderij de basis vormt van het probleem met vogelgriep. Uit een recente Nederlandse studie blijkt bovendien dat wilde vogels bij ons besmet geraken door ziek pluimvee, en niet omgekeerd.

 • 24/11/2014: De kans dat trekvogels vogelgriep verspreiden is bijzonder klein
  Bij de recente uitbraak van vogelgriep van het type H5N8 in Nederland en Yorkshire wezen sommigen met een beschuldigende vinger naar trekvogels. Die beschuldiging is onterecht.

Meer berichten