Natuurpunt foto

Actua

 • 31/07/2014: Goed nieuws voor de bruinvis in het nieuwe regeerakkoord
  “We pakken de problematiek van de bescherming van zeezoogdieren aan via het Soortenbesluit en voorzien in een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.” Die zin uit het gloednieuwe regeerakkoord is goed nieuws voor de Bruinvis en andere zeezoogdieren.

 • 31/07/2014: Uitzonderlijk weer maakt van vlindertelling een spannende strijd
  MECHELEN, 31 juli 2014 - Op zaterdag 2 en zondag 3 augustus organiseert Natuurpunt voor de achtste keer Het Grote Vlinderweekend. De natuurvereniging roept iedereen op om gedurende een zonnig halfuur vlinders in z'n tuin te tellen en het resultaat door te geven via www.vlinderweekend.be. Op basis van die gegevens wil Natuurpunt de toestand van onze inheemse vlinders jaar na jaar opvolgen. “Als gevolg van het uitzonderlijk warme weer van dit voorjaar wordt het resultaat extra interessant. Mogelijk krijgen we zelfs verschuivingen in de top 10 ten opzichte van de voorbije jaren”, zegt Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt.

 • 25/07/2014: Natuurpunt en Provincie Limburg stellen eerste moerassoftrak voor
  BILZEN, 29 juli 2014 - Vandaag neemt Natuurpunt de eerste Vlaamse ‘Softrak 120’ in gebruik, een machine die op vraag van de vereniging ontwikkeld werd in Groot-Brittannië om uiterst natte graslanden en moerassen te kunnen maaien. Natuurpunt heeft in Vlaanderen al lange tijd ervaring met het herstellen en beheren van bloemrijke hooilanden in beekvalleien. Tot nu toe was het meestal zwaar handwerk omdat veel natte percelen niet kunnen bereikt worden met een tractor. Het herstellen en beheren van natte graslanden is cruciaal voor het overleven van honderden bedreigde planten- en diersoorten zoals wilde orchideeën en de zeggekorfslak.

 • 24/07/2014: Regeerakkoord zet in op Europese natuurdoelen, maar niet op natuur op wandelafstand
  MECHELEN, donderdag 24 juli 2014 - Natuurpunt is blij dat de nieuwe Vlaamse regering bijkomende middelen vrijmaakt voor het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen, maar merkt op dat engagementen rond nabije natuur haast volledig ontbreken.

 • 17/07/2014: Minder vlees en zuivel doet milieu- en gezondheidskosten dalen
  Als alle Europeanen de helft minder vlees- en zuivelproducten eten, dan kunnen de broeikasgasemissies en de stikstofvervuiling elk met 40% dalen, dat is de conclusie van nieuw onderzoek. Tegelijkertijd daalt het grondbeslag met 23,7 miljoen hectares, of meer dan 25%. En ook de gezondheid zou er wel bij varen, omdat het aantal gevallen van hartfalen en darmkanker ernstig zou afnemen.

 • 17/07/2014: VLAM-campagnes promoten te veel vlees en zuivel
  Terwijl alles erop wijst dat we beter de consumptie van vlees en zuivel zouden verminderen, voert de VLAM campagne voor het omgekeerde.

 • 17/07/2014: Boerenzwaluw en spreeuwen slachtoffer van neonicotinoïden
  Spreeuwen en Boerenzwaluwen gaan sterker achteruit in gebieden waar hoge concentraties van de superpesticiden neonicotinoïden in het oppervlaktewater worden gemeten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Radbound Universiteit en Sovon, die gepubliceerd werd in Nature.

 • 13/07/2014: Ruim 2100 mensen trotseren de regen en springen voor schoon water tijdens Big Jump 2014
  Op 13 juli 2014 sprongen meer dan 2100 mensen in rivieren en waterlopen om te pleiten voor proper water tijdens de Big Jump.

 • 10/07/2014: Vuilste beken van Vlaanderen monden uit in de Leie
  MECHELEN - donderdag 10 juli 2014 - Op zondag 13 juli springen duizenden mensen in heel Europa tegelijkertijd het water in om aandacht te eisen voor de slechte waterkwaliteit van onze rivieren en beken. Ook in Vlaanderen is dat nodig en hebben de beleidsmakers nog werk aan de waterwinkel: dit zijn de 10 meest vervuilde waterlopen van Vlaanderen. Natuurpunt stelde deze lijst samen op basis van meetgegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij, die gebaseerd zijn op de hoeveelheid levende organismes die in het water aangetroffen werd.

 • 10/07/2014: Gebrekkige handhaving bedreigen “permanente” graslanden
  De Vlaamse regering heeft vrijdag het huidig systeem voor het behoud van blijvende of permanente grasland onderschreven. Zo blijft elke landbouwer verantwoordelijk voor het behoud van de oppervlakte permanent grasland in zijn gebied.

Meer berichten