Natuurpunt foto

22 mei: Dag van de Biodiversiteit - Tel mee tot 2010!
Zoals u zeker weet hebben de Verenigde naties 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit en 22 mei tot de Dag van de Biodiversiteit.
De vrijwilligers van Natuurpunt, de Belgische Arachnologische Vereniging (ARABEL), Libellenvereniging Vlaanderen, Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), Vlaamse Werkgroep voor Bryologie en Lichenologie (VWBL) en de Vlaamse Vereniging voor Entomologie (VVE) gooien tijdens ‘Tel mee tot 2010’ al hun expertise in de strijd om de toestand van onze biodiversiteit in kaart te brengen. Samen brengen zij de boodschap dat biodiversiteit belangrijk is maar bedreigd én dat we dringend meer zorg moeten dragen voor de biodiversiteit in onze leefomgeving.

Ondanks alle afspraken en beleidsverklaringen om tegen dit jaar de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, hebben overheden hun beloften om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen niet kunnen waar maken. Vorige week nog kreeg België op de Environmental Performance Index (EPI) van de prestigieuze universiteiten van Yale en Columbia  een lage score op het vlak van biodiversiteit. Dat is bijzonder zorgwekkend, want biodiversiteit is levensnoodzakelijk voor ieder van ons. Ook in Vlaanderen zijn wij als mens afhankelijk van de interacties tussen soorten en hun leefomgeving voor de meest essentiële diensten zoals zuiver water, leefbaar klimaat, bestuiving, gezondheid, enz… Bovendien sterven er in Vlaanderen veel soorten uit en staan de levensnoodzakelijke interacties tussen soorten en dus ook de mens onder druk.

Natuurpunt is bezorgd om deze evolutie en volgt dankzij de inzet van honderden vrijwilligers de toestand van de biodiversiteit op. Samen hebben deze een enorme expertise hebben op het vlak van natuurstudie. Dit weekend gaan deze vrijwilligers samen met het grote publiek massaal op pad, om samen minstens 2010 verschillende soorten waar te nemen tijdens de actie ‘Tel mee tot 2010’

Tel mee tot 2010!
Iedereen kan aansluiten bij een van de publieksactiviteiten (overzicht op www.natuurpunt.be/telmeetot2010) of zelf op pad gaan en waarnemingen melden.
De stand van zaken van het telweekend kan worden opgevolgd via de website www.waarnemingen.be. Op maandag 24 mei maken we rond 17u de resultaten van de telling via een persbericht bekend.
   
Voor meer informatie
Tania Laridon - Persverantwoordelijke Natuurpunt vzw -  GSM: 0491 15 42 33
Krien Hansen - Projectverantwoordelijke ‘Tel mee tot 2010’ - GSM: 0492 72 30 47


Extra informatie: www.natuurpunt.be/telmeetot2010