Natuurpunt foto

Vereniging

Wat is Natuurpunt?

Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 90.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de staat van de natuur in kaart en treden we in dialoog met beleidsmakers. We brengen mensen in contact met de schoonheid en kennis over de natuur via vorming en publieksacties. Jaarlijkse verwelkomen we meer dan 2 miljoen bezoekers in onze natuurgebieden.


  Wie is wie
   • Natuurpunt Afdelingen
De afdeling is de basis van onze vereniging. Er is ook een afdeling actief in jouw buurt. Zoek hier de info van alle afdelingen.
  • Natuurpunt Werkgroepen
Een werkgroep houdt zich bezig met de studie (verspreiding, ecologie, fenologie, …) van een bepaalde soortengroep (vogels, zoogdieren …)
  • Regionale koepels
Bekijk het overzicht en de info van de regionale koepels van Natuurpunt.
  • Werken bij Natuurpunt
Natuurpunt logo
Download hier het Natuurpuntlogo en lees meer over het design ervan.
Voor de pers
Missie en visie
Natuurpunt komt als middenveldorganisatie op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving.
Jaarverslag 2013
Meer dan 91.300 leden, 293.000 bezoekers aan bezoekerscentrum, 174.944 amfibieën overgezet,...
Statuten en huishoudelijk reglement
Download het reglement, de deontologische code en meer.
Geschiedenis van Natuurpunt
Lees meer over de onstaansgeschiedenis van onze vereniging.
Film over Natuurpunt
De film belicht 5 belangrijke pijlers van de vereniging.


Natagora is de Franstalige zustervereniging van Natuurpunt, actief in Wallonië en Brussel. Ze is ook lid van het wereldwijd netwerk BirdLife. Natagora verwerft natuurreservaten (meer dan 4.300 hectare), herstelt zeldzame milieus, bestudeert dieren- en plantensoorten en organiseert bezoeken, ontdekkingswandelingen en opleidingen… Natagora telt vandaag 12.500 aangesloten leden en 1.600 vrijwilligers. www.natagora.be