everbeekse bossen
Vilda

Everbeekse Bossen

Brakel, Geraardsbergen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, ligt het natuurgebied Everbeekse Bossen. De restanten van een prachtig bossencomplex tussen Brakel en Ronse herbergen een schat aan natuur. Trek je stevige stapschoenen aan en ontdek de parel van de Vlaamse Ardennen!

 

Toegankelijkheid

De wandelpaden zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Stevige stapschoenen of laarzen zijn noodzakelijk in de winterjaarhelft. Honden welkom aan de leiband.

Top

Steenbergbos Everbeek

Beschrijving van het natuurgebied

De Everbeekse bossen bestaan uit het Hayesbos, het Trimpontbos, het Steenbergbos en Keelenberg. Het zijn oude bossen, die gekenmerkt worden door een weelderige voorjaarsflora met tapijten van wilde hyacint en bosanemoon. Het reliëf is er grillig. Er zijn talrijke bronnen en kronkelende bronbeken. Vooral majesteuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en zwarte elzen. Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele kleinere maar waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen restanten van het uitgestrekte Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en Everbeek.

Top

Eikelmuis

Dieren en planten

Het Everbeekse landschap oogt afwisselend en verrast telkens weer. De bossen baden in een kleinschalig landschap met weiden, akkers en grazige valleitjes, talrijke bomenrijen, kronkelende en soms holle wegen. Geen wonder dat hier nog zoveel planten- en diersoorten standhouden die elders in Vlaanderen sterk achteruitgaan of reeds verdwenen zijn. Typische dieren voor de streek zijn o.m. bosvogels zoals bosuil, wespendief, havik, houtsnip en verschillende soorten spechten. Sinds kort is ook het ree terug in het gebied. Minder opvallend, maar evengoed aanwezig, zijn de eikelmuis en de eekhoorn. Vooral de schitterende bronbeekjes herbergen een verrassende fauna. Twee zeldzame vissoorten komen hier nog voor: de beekprik en de rivierdonderpad. De beekjes zijn ook de woonplaats van andere typische en in Vlaanderen zeldzame diersoorten zoals de waterspitsmuis, de vuursalamander en de bronlibel.

 Top

Beheer

De werkgroep Everbeekse Bossen zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze prachtige stukjes natuur. In de bossen wordt nog maar sporadisch gekapt (om bv. populierenbos om te zetten naar meer natuurlijk bos met es, zomereik of beuk). De bestaande bossen mogen ook uitbreiden en de scherpe grenzen vervagen tot geleidelijke overgangen tussen bos en grasland. Op een aantal plaatsen wordt hiervoor gewerkt met extensief graasbeheer. Door het selectieve graasgedrag van runderen ontstaat een verrassend en fijnmazig landschap met korte vegetaties, ruigtes, struwelen en bos. Voor het hooi- en graasbeheer wordt onder meer samengewerkt met lokale landbouwers.

Top

Verder wandelen in de buurt

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.50km

Everbeekse Bossen - blauwe wandeling

2.20km

Everbeekse bossen - groene wandeling

4.60km

Everbeekse Bossen - rode wandeling

22.80km

Dagtocht Vlaamse Ardennen langs Burreken, Bovenlopen Zwalm en Everbeekse bossen - Volg de knooppunten 83–99–6–8–7-15–21–4–3–2–27–26–33–31–34–29–85–84–28–1–98–24–83

33.00km

Zwalmvallei - fietstocht - Volg de knooppuntnummers 20-28-24-89-85-92-96-98-51- 99-91-15-96-11-94-14-20

Vanaf het station te Zottegem (Stationsplein) kan je de bebording volgen richting knooppunt 20; voor het terugkeren van knooppunt 20 rijden in de richting knooppunt 22 tot het station. Er zijn Blue-bikes aan het station van Zottegem.

Horeca

  • Natuurpuntcafetaria in de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Everbeekse Bossen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Everbeekse Bossen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Everbeekse bossen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen Van Den Berge , 0475 25 40 48.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.