Groene vingers in de zorg

Tijdens het pilootproject 'Groene vingers in de zorg' onderzochten woonzorgcentrum Sint Bernardus en Malpertuus, een organisatie uit de bijzondere jeugdzorg, hoe hun werking klimaatrobuuster en veerkrachtiger kan worden. Het project kwam tot stand met de steun van provincie Vlaams-Brabant.

Onder begeleiding van Natuurpunt CVN gingen ze voor vergroening van de buitenruimte, met een focus op een toegankelijke belevingsgerichte, biodiverse tuin. Met Ecolife zetten ze in op een duurzame werking binnen, rond de thema's energie, voeding, afval en mobiliteit. Bewoners, gasten en medewerkers werden van bij het begin als actor gezien en betrokken bij de uitvoering van de acties. In de inspiratiegids ontdek je alles over deze trajecten op maat. Daarnaast vind je in deel II heel wat aanvullende informatie en handige documenten (krijtlijnen, actieplan, stappenplan, inspiratiefiches... ).

Download hier de inspiratiegids.

Gemeente voor de Toekomst

"Levendige kernen met aangename woningen. Werk, de school, winkels dichtbij. Overal vlot naar toe, te voet, met de fiets of een gedeelde elektrische wagen. Natuur krijgt ruimte én er is groen in de stad. De energie die we verbruiken is hernieuwbaar. De producten die we gebruiken zijn circulair. We delen met onze buurt. Eten is lekker, gezond en lokaal geproduceerd.

Een Gemeente voor de Toekomst, wordt lokaal gemaakt. Graag maken we daar samen met jou werk van."

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 20 Organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun doelstellingen mee waar kunnen maken.

In dit kader begeleidt Natuurpunt CVN gemeenten en dus buurten bij het vergroenen van een straat, een plein,… In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning op.  

Meer info over Groene leefstraten kan je hier bekijken. 


Boost je buurt

Zaterdag 7 oktober 2017 stond Natuurpunt CVN in Leuven op de Trefdag Groene Gemeente ‘Boost je Buurt’. Samen met verschillende andere middenveldorganisaties konden bezoekers inspiratie vinden om je eigen buurt, gemeente, stad,… groener en duurzamer te maken.

Met een heuse Volksvergadering 2037 doken we de toekomst in. Rond 6 thema’s keken we naar Betergem 2037-2057 en wisselden we ideeën uit voor een groenere en sociaal-rechtvaardige duurzame toekomst: wonen, mobiliteit, maken, voeding, werken en geld.

Ben je op zoek naar inspiratie kijk dan zeker op: https://www.gemeentevoordetoekomst.be/boostjebuurt en uiteraard het vormingsaanbod en de projectwerking van Natuurpunt CVN.

Natuurgaard De Wending

Natuurpunt CVN startte eind 2013 een samenwerking met het OCMW Turnhout voor het uitwerken van een natuureducatieve tuin voor en met senioren nabij woon- en zorgcentrum De Wending in Turnhout. De educatieve natuurtuin ‘Natuurgaard De Wending’ wil een meerwaarde betekenen voor de bewoners, voor de verenigingen in de buurt, voor de scholen... en voor het ruime publiek.

Meer info op de projectpagina

Contact:

Project Retoer

In 4 Kempische gevangenissen, in Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout, startte CAW De Kempen met Retoer, een traject waarbij op een positieve manier een verbinding met de buitenwereld wordt gelegd. Gedetineerden kozen twee goede doelen uit waarrond ze zouden werken: natuur en kinderen in kansarmoede.
Tijdens workshops kregen de gedetineerden begeleiding van Natuurpunt CVN om vanuit grotendeels recuperatiemateriaal iets te maken ten voordele van de natuur. Gedetineerden maakten zo voedertafels, nestkasten, voederstammetjes en bijenhotels. De gemaakte creaties verkocht Natuurpunt CVN tijdens evenementen.
De opbrengst gaat naar Open Kamp vzw, een vzw die kampen organiseert voor kinderen in kansarmoede.

Het project kreeg de steun van Hubo Hoogstraten en Kringwinkel WEB in Turnhout.

Meer weten? Neem voor dit project en andere projectvragen contact op met Joke Flour, stafmedewerker projecten, t: 014 47 29 50

img_2186.jpg

© Natuurpunt CVN

Klimaat & Gidsen

In 2012 werkte Natuurpunt CVN samen met de Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland mee aan het project 'Neem de mensen mee'.

Het project ‘Neem de mensen mee!’ wou inwoners uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland uitnodigen concrete initiatieven te ontwikkelen om klimaatverandering, of de gevolgen ervan, te beperken (mitigatie). Ze werden ‘burgerambassadeurs’ in de strijd tegen klimaatverandering, die ook in de lage landen actueel is. Het klimaatprobleem vraagt om gerichte aanpassingsmaatregelen (adaptatie). Hierin draagt de overheid een grote verantwoordelijkheid, maar ze kan niet zonder steun van de samenleving. Daarom is ‘Neem de Mensen Mee!’ ontwikkeld.

De eerste stap was het opstellen van een grensoverschrijdend wetenschappelijk klimaateffect-schetsboek over de verwachte klimaatveranderingen en de effecten daarvan. Op basis hiervan werden een folder en een korte documentaire gemaakt, die inwoners konden inspireren tot het ontplooien van initiatieven. Als deze burgerambassadeurs een stichting of vereniging meekregen in een duurzame actie konden ze financiële ondersteuning aanvragen. 

In het project werden daarnaast voor de Provincies West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland meer dan 300 klimaatgidsen opgeleid.

Naar aanleiding van het succes van dit project loopt het project nu ook verder in de Provincie Limburg en Vlaams-Brabant.

Contact:

dsc_0648_1.jpg

Op wandel in 'Den Hof' te Dessel.
© Marc Mangelschots

Groen & Gezondheid

Sinds 2011 is Natuurpunt CVN actief rond het samenwerken met woon- en zorgcentra.  Heel wat woon- en zorgcentra beschikken over een groen domein, maar al te vaak is dit enkel een groen kortgemaaid gazon.  Om senioren een actievere dagbesteding te geven en hen te betrekken bij natuur- en milieueducatie werd gestart met het inrichten van tuinen nabij woon- en zorgcentra en het opstarten van een vrijwilligersgroep rond deze tuinen.

Twee projecten werden tot nu toe opgestart.  Eentje in Dessel aan het woon- en zorgcentrum Alfons Smet Residenties en eentje in Turnhout aan het woon- en zorgcentrum De Wending.

Beide projecten krijgen participatief vorm: bewoners van het zorgcentrum, bezoekers, familieleden, vrijwilligers uit verenigingen, scholen,... slaan de handen in elkaar en gaan gezamenlijk aan het werk om de tuin vorm te geven en te onderhouden.

Contact:

TOP