Marc Driesen

FAQ Kerstbomen

Heb je een vraag over onze kerstbomen? In onderstaande FAQ vind je vast het antwoord op je vraag. Zo niet, contacteer ons via bc.deliereman@natuurpunt.be.

Waar komen de kerstbomen vandaan?

De kerstbomen komen uit de open heideterreinen van Landschap De Liereman. Deze heideterreinen zijn van levens­belang voor zeldzame korstmossen en diersoorten zoals de solitaire bij, boomleeuwerik en nachtzwaluw. Door spontane verbossing dreigt hun leefgebied verloren te gaan. Om dat te voorkomen verwijderen we op sommige plaatsen een deel van de dennenboompjes en bieden we ze aan als kerstboom.

Verwijderen we alle dennenboompjes?

Nee, we verwijderen maar een deel van de dennenboompjes. Daarnaast zijn er ook plaatsen in het natuurgebied waar (dennen)bomen volop mogen groeien. Zo krijgen we een afwisselend landschap met een geschikt leefgebied voor een brede waaier aan soorten.

Kan je onze kerstbomen vergelijken met een klassieke kerstboom?

Nee, de dennenboompjes worden niet gekweekt en groeien op een natuurlijke manier in het natuurgebied. Hierdoor variëren ze in vorm en grootte en zijn ze niet te vergelijken met klassieke kerstbomen.

Hoeveel kerstbomen bieden we aan? 

We bieden kerstbomen aan in functie van de hoeveelheid dennenboompjes die we moeten verwijderen om het leefgebied van zeldzame soorten te beschermen. Onze vrijwilligers vullen de kerstbomen aan zolang de voorraad strekt. Hou onze Facebookpagina @BcLandschapDeLiereman in de gaten voor actuele informatie.

Waarom bieden we geen kerstbomen met kluit aan?

Als we de dennenboompjes met kluit verwijderen is de kans groot dat we kwetsbare natuurtypes zoals heide en veen beschadigen en de bodem verstoren.

Waar kan je een kerstboom kopen?

Je kan zelf een kerstboom uitzoeken aan het bezoekerscentrum van Landschap De Liereman (Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout). Het bezoekerscentrum is elke dag open van 13 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 18 uur. Op feestdagen (behalve met Kerstmis) is het bezoekerscentrum open van 13 tot 17 uur. 

Hoeveel kost een kerstboom? 

Eén exemplaar kost 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar het natuurgebied. 

Waarvoor gebruiken we de opbrengst van de kerstboomverkoop?

De opbrengst van de verkoop investeren we in het beheer en de ontwikkeling van het natuurgebied. Landschap De Liereman is een van de oudste natuurgebieden van België en bestaat uit meer dan 100 hectare natuur. De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken er een uniek natuurgebied van in Europa. 

 

 

TOP