Natuurgebied

De volgende jaren gaan er beheerwerken door in Landschap De Liereman. We richten ons op het beschermen en uitbreiden van de zeldzame natuur in het gebied door middel van natuurinrichting en een nieuw natuurbeheerplan. Inzetten op natte en klimaatrobuuste natuur is één van de pijlers. Meer weten? Ontdek onze toekomstplannen.

TOP