Natuurgebied

De volgende jaren gaan er beheerwerken door in Landschap De Liereman. Daarom gingen er op 19 februari enkele infowandelingen door over de toekomst van het natuurgebied. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de Vlaamse Landmaatschappij vertelden hoe we de zeldzame natuur in het gebied beschermen en uitbreiden door middel van natuurinrichting en een nieuw natuurbeheerplan. Inzetten op natte en klimaatrobuuste natuur is één van de pijlers. Meer weten over onze toekomstplannen? Surf dan naar https://tinyurl.com/ToekomstLandschapDeLiereman.

TOP