Archeologiedag - 28 mei 2023 - Bosmuseum Onthaalpoort Groenendaal

Tijdens de archecheologiedagen kan je in het Bosmuseum terecht voor verschillende activiteiten.

 

EXPO: een wolvensprong in het Zoniënwoud (10u-17u)

Reconstructie van de 17de-eeuwse aartshertogelijke paardenstoeterij te Groenendaal. 

In het landschap van het Zoniënwoud zijn vele door mensen gemaakte ingrepen bewaard. Deze structuren wijzen op een divers bosgebruik voor jacht, houtkap of bewoning. Ze getuigen ook van de uitdaging om het samenleven tussen mens en dier, zowel wild als vee, te sturen. In deze expo leidt een 'wolvensprong', een relict van wallen en grachten, je recht naar een 17de-eeuwse paardenfokkerij of haras. Op initiatief van de aartshertogen Albrecht en Isabella, landvoogden van de Spaanse Nederlanden, werd ze in 1613 opgericht op een gerooid stuk bos nabij de priorij van Groenendaal. De beweiding en kweek van rij- en jachtpaarden kenden er een kort bestaan. Door hoge kosten, beperkt rendement en schadelijke impact op het bomenbestand, werd de haras in 1678 opgedoekt en het  domein opnieuw woud. Aan de hand van sporen in het landschap, digitale reliëfopnames en historische kaarten, tekeningen en beleidsdocumenten ontdek je het verhaal van de ligging, opbouw en uitbating van de paardenfokkerij.

De expo loopt van 23 april tot en met 10 september. Klik hier voor de openingsuren.

 

Lezing (Pieter Rodts) om 11u

Lezing. Beestige sporen: archeologie en dieren in het Zoniënwoud

In een lezing van kunsthistoricus en archeoloog Pieter Rodts maak je kennis met de rol die dieren als historische actoren gespeeld hebben bij de vormgeving door mensen van het landschap van het Zoniënwoud tijdens het Ancien Régime. Het gesprek tussen bewoners, zowel mensen als dieren, leidde tot ingrepen in de landschappelijke structuur, die tot op vandaag nog zichtbaar zijn. Ze getuigen van de uitdaging om het samenleven tussen mens en dier te sturen in functie van een divers bosgebruik voor jacht, houtkap, begrazing of bewoning. Pieter Rodts gaat dieper in op de aanleg en functie van de structuren van grachten en wallen in de nabijheid van het priorijdomein van Groenendaal. Deze aanpassingen in het landschap moesten verhinderen dat zowel wild als vee, op zoek naar voedsel, schade zouden aanbrengen aan andere activiteiten van de mens in en rondom het woud, zoals de landbouw, het fokken van paarden of het opkweken van jonge bomen bedoeld voor de houtkap.

Inschrijven via deze link.

 

Met steun van de Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp – HoeilaartWandeling om 14u

Archeologiewandeling in het Zoniënwoud - Priorij en Haras

Gegidste Archeologiewandeling ‘Priorij van Groenendaal’ en ‘haras van de aartshertogen

Albrecht en Isabella’ in het Zoniënwoud te Groenendaal.
Vertrekkend aan het Kasteel van Groenendaal, Duboislaan 1, verkennen wij eerst de restanten van de Priorij van Groenendaal. Deze werd gesticht door Jan van Ruusbroec onze grootste mystieke schrijver.
Vervolgens gaan we langs de priorijvijvers op zoek naar de grenspalen, geplaatst op bevel van Keizer Karel V.

Verder in het woud vinden we restanten van wildwallen. Deze omsloten de uitgestrekte haras van de aartshertogen Albrecht en Isabella. De haras is gelegen in het huidige bosreservaat ‘Joseph Swaenepoel’. De overblijfselen zijn zichtbaar op satelietfoto’s.
Eindigen doen we, aan wat rest van de wildwallen, ter bescherming van de velden der priorijhoeve, en de kloostermuur.

Verduidelijking bij de toegankelijkheid: Niet geschikt voor kinderwagens en honden niet toegelaten.

Inschrijven via deze link

 

Partners:
Dienst Erfgoed Provincie Vlaams-Brabant, Rijksarchief Leuven, Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuuracademie, Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”  Hoeilaart, Agentschap Natuur en Bos, Gemeente Hoeilaart
 

OPGELET: er zijn werken aan de ring en er is een moeilijke bereikbaarheid. Alle informatie vind je op de website 'werken aan de ring - omleiding'. 

 
TOP