Gierzwaluwen in vlucht

Meldpunt Gierzwaluwen

Waar broeden nog gierzwaluwen?

Natuurpunt wil te weten komen waar in Vlaanderen de gierzwaluw nog nestelt, en heeft hiervoor jouw hulp nodig.

Deze fantastische vlieger brengt het grootste deel van zijn leven in de lucht door.  Oorspronkelijk een rotsbroeder, paste hij zich in de loop der eeuwen aan en leerde gebruik te maken van spleten en gaten aan gebouwen. Deze nestplaatsen zijn ondertussen bedreigd door onze moderne bouw- en renovatiemethoden. Natuurpunt wil in kaart brengen waar de gierzwaluwen nog broeden, om deze prachtige vogel zo beter te kunnen helpen en beschermen.

De nestplaats van een gierzwaluw ontdekken is niet makkelijk want in een flits vliegen ze hun nest binnen. Maar er zijn hulpmiddelen:

Karakteristieke "giervlucht": in de buurt van de eigenlijke nestplaatsen maken de gierzwaluwen lage giervluchten: ze  scheren razendsnel achter elkaar aan door de straat of langs het gebouw (ter hoogte van de dakrand of lager) en roepen hun luide karakteristieke 'srriieee'. Ze komen meermaals langs dezelfde plaats "gieren". Zie filmpje.

Dit verschilt van hun hogere vlucht waar ze bijeen komen om insecten te vangen, te paren... Je hoort hen ook dan soms roepen. Zie filmpje.

Het binnenvliegen van een nest is soms duidelijk zichtbaar: zie filmpje. Soms als een flits en moeilijk filmbaar... 

Meld een giervlucht of een nestplaats

Heb je de gierzwaluwen hun nestplaats (opening dakrand/spleet gebouw, nestkast) zien binnenvliegen of heb jij de hierboven beschreven giervluchten al eens gezien in jouw of een andere straat? 

Meld ze dan via onderstaande knop:

  • Lage giervluchtvoor de giervlucht geef je als plaats de plek van waar je de giervlucht ziet.

  • Overvliegend: je mag ook de gierzwaluw hoog in de lucht melden (ook vanaf de plaats waar je ze ziet), dan weten we dat de soort ook daar aanwezig is.

  • Bezet nest: voor een natuurlijke nestplaats (spleet, dakgoot...) geef je best een foto mee om de juiste plek gemakkelijk te duiden (bv van de plaats aan dakgoot/regenpijp). Ook van een nestkast mag je een foto toevoegen.

Zo kunnen we beter localiseren waar deze zomerse vogels broeden en hen beter beschermen.

Waarneming van nestplaats of giervlucht van gierzwaluw melden 

Ken je de gierzwaluw niet?

Het is de vogel die met zijn karakteristieke 'srrrriiiiee' ons het zomerse gevoel geven: kijk op zwoele dagen/avond maar eens in de lucht als je deze kreet hoort en je ziet donkere silhouetten met sikkelvormige vleugels rondzoeven. Meer details vind je op de soortpagina

TOP