De insectenwerkgroep Zuidwest-Brabant is geboren! Het doel is vooral om insecten onder de aandacht te brengen. Het zijn immers schitterende en veelal ook zeer nuttige dieren. Een leven zonder insecten is niet in te beelden. Via inventarisaties, wandelingen, ... willen we de insecten uit de regio onder de loep nemen. Heb je interesse om mee te doen? Laat dan zeker iets weten! --> lievendecrick at gmail.com

Misschien tot op één van onze activiteiten!

zondag 9 mei 2021: Inventarisatiewandeling insecten rond de Paddenbroek en Kesterheide naar aanleiding van 20 jaar natuurpunt. Meer info volgt, via de activiteiten

 

 

TOP