Exmore pony’s

In het natuurgebied Het Burreken loopt sinds enkele jaren een uniek begrazingsproject met Exmoorpony’s. De pony’s worden ook wel omschreven als de laatste wilde paarden van Europa.

De Exmoorpony is de laatste wilde voorouder van het gedomesticeerde paard en wereldwijd leven er nog maar iets meer dan 2000 Exmoorpony’s. Dat betekent dat de diersoort op de lijst van zeldzame soorten is terechtgekomen.
Om het voortbestaan van de West-Europese oerpony te verzekeren in Nederland en Vlaanderen is in 2007 het Samenwerkingsverband Exmoorpony opgericht.
De organisatie wil meer Exmoorpony’s inzetten in natuurgebieden.Vrijwilligers van het natuurgebied Het Burreken ijveren sinds kort mee voor het behoud van het ras van de Exmoorpony.

Door hun schuwheid en natuurlijke gehardheid zijn de pony’s zeer geschikt als begrazers.
Samen met de runderen van een lokale bio landbouwer zorgen de pony’s voor de begrazing van het natuurgebied.

Emoorpony’s zullen niet uit zichzelf toestappen op het publiek om gevoederd te worden.
In natuurgebieden die toegankelijk zijn voor het publiek veroorzaakten de pony’s nog nooit problemen. We vragen wel aan de bezoekers van het natuurgebied om de dieren niet te benaderen of te voederen. zo vermijden we problemen op termijn.

TOP