De Werkgroep Limburgse Natuurgidsen verenigt de natuurgidsen van Limburg. Wij vertegenwoordigen de natuurgidsen in de overlegorganen van de Provincie Limburg en van de natuurverenigingen. Daarnaast informeren we de natuurgidsen via ons ledenblad Erica en organiseren we samen met Natuurpunt CVN een brede waaier aan vormingen rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. 

TOP