Welkom op de webpagina van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie!

Samen met jullie willen we de Limburgse korstmossenflora beter in kaart brengen! En helpen om de kennis over deze nog weinig gekende soortgroep te verbeteren. Want onbekend maakt onbemind!

De Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) behartigt de studie van lichenen/korstmossen met nadruk op de provincie Limburg. Door middel van ons atlasproject starten we het systematisch in kaart brengen van alle soorten lichenen (epifytische, epilitische, terrestrische, etc) binnen dit deel van Vlaanderen. Tevens worden evenementen georganiseerd omtrent: microscopie, lezingen en andere bijeenkomsten in verband met lichenologie. Hierdoor bevorderen we het sociale gebeuren binnen lichenologie en streven we gericht naar het in kaart brengen van onze korstmossenflora. Jong en oud is welkom!

We nemen het onder de loep! Jij toch ook?

f_13-81631449.jpg

© Peter D'Joos

Streefdoelen

 • Hoofddoel: het in kaart brengen van de Limburgse (zowel macro als micro) korstmossenflora (epifytische, epilitische, terrestrische, ...) om zo gericht een bijdrage te leveren aan de kennis van de verspreiding van korstmossen in de provincie Limburg. Het aanleggen van een (korstmossen)herbarium zal ook stapsgewijs verlopen.
 • Randdoelen (Limburgse lichenologie op de kaart zetten en stimuleren door middel van):
  • Sensibiliseren: deze minder ‘aaibare’ soortengroep op de kaart zetten in Vlaanderen via onze werking in de provincie Limburg (excursies, determinatiemomenten, etc). Communicatie via nieuwsbrieven/natuurberichten. Verwijzen naar de variatie in: genera, soorten, morfologische variatie, maatschappelijk relevante topics zoals hun bio-indicator status, ...). Onbekend, bemind maken!
  • Educatieve momenten organiseren: momenten en/of evenementen organiseren (groot of klein) voor en door geïnteresseerde of gepassioneerde mensen. Voorbeelden van eventuele momenten zijn: (microscopie)avonden, infoavonden rond: het gebruik van chemische reagentia (theoretisch/praktisch), lezingsmomenten (sprekers bijeen laten komen rond relevante topics: (syn)taxonomisch, bio-indicatorstatus, nieuwe inzichten binnen het vakgebied), eventueel indien mogelijk internationaal contact leggen bij (weekend)excursies van andere werkgroepen binnen de lage landen. Of zelf (weekend)excursies organiseren indien interesse getoond kan worden. En tenslotte ook het sociale aspect en netwerkmogelijkheden ondersteunen tussen vakgenoten (amateur, semi-prof, professioneel, etc) en liefhebbers.
  • Aanspreekpunt voor het (korstmossen)gegeven in de provincie Limburg: vragen van beheerders rond korstmossen beantwoorden (beheer? Welke soorten zijn aanwezig? Hulp nodig bij determinatie? Nieuwe en onbekende vondsten? Twijfel tussen bepaalde soorten?)
  • Neutrale/open/humane/sociale houding: als werkgroep streven we naar een correcte en/of gedreven houding binnen de lichenologie. Iedereen is uiteraard welkom en vrij om zoveel tijd en energie te spenderen zoals hij zelf kan en zou willen. Alle achtergronden, culturen, etc worden gerespecteerd. Er wordt een correcte/humane/neutrale/vriendelijke houding verwacht van de leden. Meningsverschillen trachten we te allen tijde op te lossen en te garanderen dat het niet escaleert. Kortom: een leerrijk, sociaal en data verzamelend gegeven zouden de excursies moeten weerspiegelen. Jong en oud is welkom!
  • Houding ten opzichte van andere werkgroepen: ook willen we graag de interactie trachten te bevorderen tussen de LWL en werkgroepen die andere soortgroepen bestuderen (mossen, hogere planten, paddenstoelen, etc). Een wederzijdse kennisuitwisseling zou zeer positief zijn. Momenteel wordt bijvoorbeeld de slijmige kleikorst vaak op dode Marchantia polymorpha (parapluutjesmos, levermossen) al te vaak door mycologen beschouwd als een schijfzwam.

Lichenen atlasproject provincie Limburg


Lichenen atlasproject provincie Limburg (startschot 2019)

Doel: door middel van burgerwetenschap systematisch gegevens verzamelen over de korstmossenflora binnen provincie Limburg. Het analyseren van deze veldgegevens om inzicht te krijgen in welke soorten: algemeen, zeldzaam, bedreigd, etc en/of andere nuttige inzichten over deze soorten in de komende jaren.

Dit om een beter beeld te krijgen van de korstmossen binnen Vlaanderen. Op dit moment is er niet veel bekend over onze korstmossen, behalve in de provincie Antwerpen. Vaak richten we ons op gegevens van Nederland. Maar binnen onze Vlaamse context is dit niet altijd significant en eerder indicatief. Dit project werd gestart om een bijdrage te leveren aan de kennis van onze korstmossenflora.

workshop.jpg

© Peter D'Joos

Excursies 2020

Excursiekalender 2020


Opmerking: zie 'agenda' voor meer info omtrent de excursies. Soms kunnen bepaalde datums gewijzigd worden. Dit wordt tijdig gemeld indien nodig.

 

-Excursies Maasland/Oost-Limburg

  • Zondag 19 januariexcursie te Lanaken
   • Samenkomst: Daalbroekstraat 161,  3620 Lanaken - parking psychiatrisch zorgcentrum Rekem
   • 10:30 -17:00 (kilometerhok:  d7-54-23, ...)

  • Zondag 9 februari excursie Vallei van de Kikbeekbron (afgelast wegens extreme weersvoorspellingen - verschoven naar 23 februari)
   • Samenkomst: Weg naar Zutendaal 300, 3630 Maasmechelen - parking voetbalclub grimbie 69
   • 10:30-17:00 (kilometerhok: d7-44-31/32)

  • Zaterdag 29 februari: excursie te Lanaken
   • Samenkomst: parking op kruispunt geulerweg en kupweg 3620 Lanaken - over de brug van het lokale kanaal.
   • 10:30-17:00 (kilometerhok:  e7-15-12)

  • Zondag 15 maart: excursie te Oud-Rekem
   • Samenkomst: Sint Pieter 49, 3621 Lanaken (parking vlakbij)
    10:30-17:00 (kilometerhokken: op locatie te bepalen)

  • Zaterdag 28 maart: excursie te Maasmechelen
   • Samenkomst: Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen (parking gemeentehuis Maasmechelen) 
   • 10:30-17:00 (kilometerhok: d7-45-23, ...)


- Excursies Midden-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies Noord-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies West-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies Zuid-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

Update 20/12/2018!

Heugelijk nieuws!

Na verschillende gesprekken te voeren met verschillende medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), verkreeg de LWL vergunningen/toelatingen om natuurgebieden te betreden in kader van onderzoek omtrent lichenen/korstmossen. Zo’n plusminus 24 gemeenten en talloze natuurgebieden verspreid binnen de provincie Limburg!

Zowel open als gesloten gebieden zullen onder de loep genomen worden! De werkgroep lichenologie zou graag het ANB (en de desbetreffende medewerkers) uitgebreid willen bedanken voor deze vlotte samenwerking en dialoog omtrent onze geliefde materie.

De LWL kan zulke samenwerkingen alleen maar promoten. Een vlotte samenwerking tussen meerdere punten binnen Vlaanderen om onze biodiversiteit: in kaart te brengen, beschermen en het beheer rond soorten trachten te verfijnen. Om zowel de belangen van de LWL als die van het ANB te garanderen. Een meerwaarde op verschillende punten. En vergeet niet… Voor onze lichenen.

Dit zorgt ervoor dat onze excursiekalender stevig zal beïnvloed worden met deze nieuwe update. De toekomstige excursies (na de eerste vier aangekondigde excursies) zullen doorspekt worden met deze nieuwe mogelijkheden.

Hou jullie loepen alvast in de buurt... 

 

TOP