Welkom op de webpagina van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie!

De Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) behartigt de studie van lichenen/korstmossen met nadruk op de provincie Limburg. Door middel van ons atlasproject starten we het systematisch in kaart brengen van alle soorten lichenen (epifytische, epilitische, terrestrische, etc) binnen dit deel van Vlaanderen. Tevens worden evenementen georganiseerd omtrent: microscopie, lezingen en andere bijeenkomsten in verband met lichenologie. Hierdoor bevorderen we het sociale gebeuren binnen lichenologie en streven we gericht naar het in kaart brengen van onze korstmossenflora. Jong en oud is welkom! We nemen het onder de loep! Jij toch ook?

Wil je up to date blijven over onze activiteiten? Stuur dan een e-mail naar werkgroep.lichenologie@gmail.com! Regelmatig ontvang je dan onze nieuwsbrief.

 
Bruin boomspijkertje (Calicium salicinum)

Bruin boomspijkertje: een nieuw korstmos voor Vlaanderen!


Leden van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) treffen het Bruin boomspijkertje aan. Een nieuwe soort voor Vlaanderen!

Het Bruin boomspijkertje is in de lage landen (België en Nederland) een zeer zeldzame verschijning. In Nederland wordt deze microlicheen als zeer zeldzaam bestempeld en kwetsbaar in de Nederlandse rode lijst status. In Vlaanderen was deze soort nog nooit eerder waargenomen. Dit vermoeden werd nogmaals mondeling bevestigd door Dries Van den Broeck, lichenoloog verbonden aan de plantentuin van Meise.

De naam microlicheen verwees al naar de grootte van deze kleine soort. De steeltjes zijn zo’n 0.4-1.2 millimeter hoog met vruchtlichamen hierop die zo’n 0.2-0.5 mm breed zijn. Het Bruin boomspijkertje heeft een voorkeur voor oude schorsen of ‘bloot’ droog hout.

Naar aanleiding van deze soort zal een artikel geschreven worden voor Dumortiera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f_13-81631449.jpg

© Peter D'Joos
Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera)

Streefdoelen

  • Hoofddoel: het in kaart brengen van de Limburgse korstmossenflora. En gericht kennis verzamelen over de verspreiding van korstmossen in de provincie Limburg. Dit in kader van ons lichenen atlasproject. Het aanleggen van een herbarium verloopt stapsgewijs doorheen het project
  • Randdoelen: Limburgse lichenologie op de kaart zetten en stimuleren door middel van:
    • Sensibiliseren: deze minder ‘aaibare’ soortengroep op de kaart zetten in Vlaanderen via onze werking in de provincie Limburg. Communicatie via nieuwsbrieven en sociale media. Onbekend, bemind maken!
    • Educatieve momenten organiseren: momenten en/of evenementen organiseren (groot of klein) voor en door geïnteresseerde of gepassioneerde personen. Voorbeelden van eventuele momenten zijn: microscopie- en determinatieavonden, workshops en lezingen.
    • Aanspreekpunt korstmossen in de provincie Limburg: vragen van beheerders rond korstmossen beantwoorden (beheer? Welke soorten zijn aanwezig? Hulp nodig bij determinatie? Nieuwe en onbekende vondsten? Twijfel tussen bepaalde soorten?)
    • Sociale houding: als werkgroep streven we naar een correcte en/of gedreven houding binnen de lichenologie. Er wordt een vriendelijke houding verwacht van de leden. Kortom: een leerrijk, sociaal en data verzamelend gegeven zouden de excursies moeten weerspiegelen. Jong en oud is welkom!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichenen atlasproject provincie Limburg

Atlasproject provincie Limburg lichenen (gestart in 2019)

Doel:

Door middel van burgerwetenschap systematisch verspreidingsgegevens verzamelen over de korstmossenflora in de provincie Limburg. Het analyseren van deze veldgegevens om inzicht te krijgen in welke soorten: algemeen, zeldzaam, bedreigd, etc en/of andere nuttige inzichten over deze soorten in de komende jaren.

Dit om een beter beeld te krijgen van de korstmossen in Vlaanderen. Momenteel is er niet veel bekend over onze korstmossen. Vaak richten we ons op gegevens van Nederland. In onze Vlaamse context is dit niet altijd significant en eerder indicatief. Het atlasproject werd gestart om doorheen de jaren een bijdrage te leveren aan de kennis van onze korstmossenflora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workshop.jpg

© Peter D'Joos

Excursies 2022

Excursiekalender 2023

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rode heikorst (Baeomyces rufus)

Update 20/12/2018!

Heugelijk nieuws!

Na verschillende gesprekken te voeren met medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), verkreeg de LWL toelatingen om natuurgebieden te betreden in kader van onderzoek omtrent lichenen. Zo’n plusminus 24 gemeenten en talloze natuurgebieden verspreid binnen de provincie Limburg!

Zowel open als gesloten gebieden zullen onder de loep genomen worden! De werkgroep lichenologie zou graag het ANB (en de desbetreffende medewerkers) uitgebreid willen bedanken voor deze vlotte samenwerking en dialoog omtrent onze geliefde materie.

Hou jullie loepen alvast in de buurt... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOP