Geef je tijd aan de natuur!

Wil je je vrije tijd nuttig besteden? Wil je iets betekenen voor de natuur in jouw buurt? Je hoeft geen vogelexpert of plantenkenner te zijn om je te engageren voor Natuurpark Rivierenland. Van noeste arbeid in de natuur tot warme soep maken voor die natuurwerkers, wandelingen gidsen, meewerken in onze onthaalpoort, pinten tappen tijdens een grote activiteit, ... Of je nu alle dagen in het getouw wil zijn of één keer een halve dag per jaar, je bent van harte welkom. Je tijd aan de natuur geven kan op verschillende manieren:

  • Aankopen: Je wordt aankoper en probeert gronden aan te kopen.
  • Beheer: Je wordt beheerteamlid van één of meer van onze beheerteams en komt regelmatig mee beheren op het terrein.
  • Beleid: Je wordt lid van één van de beleidswerkgroepen en volgt de beleidsdossiers (ruimtelijke ordening, politiek beleid, ...)
  • Bestuur: Je maakt deel uit van één van de afdelingsbesturen en werkt mee aan de langetermijnstrategie van die afdeling.
  • Educatie en beleving: Je werkt mee aan de organisatie van cursussen, vormingen en activiteiten met focus op natuurbeleving.
  • Fondsenwerving: Je zet je in voor initiatieven rond fondsenwerving voor aankopen van gronden.
  • Leden- en vrijwilligerswerving: Je engageert je voor leden- en vrijwilligerswerving.
  • Studie: Je vervoegt onze natuurstudiegroepen en bezoekt op dinsdagvoormiddagen de natuurgebiedien van het Rivierenland.
  • Onthaalpoort: Je wordt onthaalmedewerker en staat in voor het verwelkomen van bezoekers, het verstrekken van info, enz.
  • Communicatie: Je zet je schouders onder een goede externe communicatie en werkt mee aan ledentijdschriften, promostanden, promofilmpjes, sociale media, persberichten enz.TOP