Wim Dirckx

Info

In het hart van Vlaanderen, in de regio Mechelen, vind je een machtig rivierlandschap met de zoetwatergetijderivieren Dijle, Zenne, Rupel en Nete en met fijnmazige beekvalleien. De groenblauwe aders zijn de belangrijkste dragers van de grote stukken natuur die er te vinden zijn. Heel wat zeldzame dieren en planten - zoals de kamsalamander, zomertaling, blauwborst, watersnip, roerdomp, grote modderkruiper, dotterbloemen, slangewortel en grote pimpernel - vinden in het uitgestrekt gebied hun thuis. Het is ook niet verwonderlijk dat de eerste waarnemingen van de otter, na tientallen jaren afwezigheid in Vlaanderen, net hier gebeurde. De otter staat symbool voor de nieuwe natuurkansen die het hele rivierenland biedt.

Het Beschermd Natuurpark Rivierenland komt voort uit een actieve samenwerking tussen Stad Mechelen, Stad Vilvoorde, Gemeente Duffel, Gemeente Zemst, Gemeente Bonheiden, Natuur en Bos en Natuurpunt. Er is ook een versterkende link met Regionaal Landschap Rivierenland en het strategisch project ORIOM.

Ambities

Het Beschermd Natuurpark Rivierenland wordt op lange termijn minstens 3 000 ha groot.

3 doelstellingen staan centraal:

  • De bestaande natuur beschermen, versterken, verbinden, uitbreiden en beheren
  • De regio toekomstbestendig maken en inspelen op de klimaatverandering
  • Een gezonde leefomgeving creëren met plaats voor stilte, beweging, avontuur en ontspanning

Dit vertaalt zich in deze 5 ambities:

  • De biodiversiteit in de kerngebieden behouden, versterken en uitbreiden
  • Verbinden van natuur in een sterk verstedelijkt gebied
  • Toekomstbestendig maken van de regio
  • Naar een kwaliteitsvolle en evenwichtige beleving van het Natuurpark
  • Draagvlak creëren via een sterke samenwerking
 

Samenwerking

Het Beschermd Natuurpark Rivierenland komt voort uit een actieve samenwerking tussen Stad Mechelen, het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos, en Natuurpunt. Er is ook een versterkende link met Regionaal Landschap Rivierenland en het strategisch project ORIOM.

 logo Natuur en Bos      logo RLRL      logo ORIOM      logo ORIOM      logo natuurpunt
 
TOP