Wim Dirckx

Info

In het hart van Vlaanderen, in de regio Mechelen, vind je een machtig rivierlandschap met de zoetwatergetijderivieren Dijle, Zenne, Rupel en Nete en met fijnmazige beekvalleien. De groenblauwe aders zijn de belangrijkste dragers van de grote stukken natuur die er te vinden zijn. Heel wat zeldzame dieren en planten - zoals de kamsalamander, zomertaling, blauwborst, watersnip, roerdomp, grote modderkruiper, dotterbloemen, slangewortel en grote pimpernel - vinden in het uitgestrekt gebied hun thuis. Het is ook niet verwonderlijk dat de eerste waarnemingen van de otter, na tientallen jaren afwezigheid in Vlaanderen, net hier gebeurde. De otter staat symbool voor de nieuwe natuurkansen die het hele rivierenland biedt.

Natuurpark Rivierenland is een sterke gebiedscoalitie die bestaat uit:

 • Gemeentes Duffel, Boortmeerbeek, Keerbergen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Stad Mechelen
 • De Vlaamse Waterweg nv, De Vlaamse Milieumaatschappij 
 • Regionaal Landschap Rivierenland
 • Natuurpunt
 • Strategisch Project Open Ruimte in en om Mechelen
 • Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

Ambities

Natuurpark Rivierenland wordt op lange termijn minstens 10 000 ha groot.

3 doelstellingen staan centraal:

 • De bestaande natuur beschermen, versterken, verbinden, uitbreiden en beheren
 • De regio toekomstbestendig maken en inspelen op de klimaatverandering
 • Een gezonde leefomgeving creëren met plaats voor stilte, beweging, avontuur en ontspanning

Dit vertaalt zich in deze 5 ambities:

 • De biodiversiteit in de kerngebieden behouden, versterken en uitbreiden
 • Verbinden van natuur in een sterk verstedelijkt gebied
 • Toekomstbestendig maken van de regio
 • Naar een kwaliteitsvolle en evenwichtige beleving van het Natuurpark
 • Draagvlak creëren via een sterke samenwerking
 
 
 
TOP