Onthaalpoorten

Bij Boortmeerbeek, in Hever, middenin de perimeter van ons natuurpark in wording, ligt Ravestein, een monumentaal kasteeldomein met oude Dijlemeanders, grote visvijvers en karaktervolle beuken. Het gebouw is eigendom van de gemeente Boortmeerbeek en staat sinds 2008 leeg. Natuurpark Rivierenland wil van domein Ravestein zijn bezoekerscentrum maken en stelde gemeente Boortmeerbeek voor om het domein voor 99 jaar aan Natuurpunt in erfpacht te geven. De gemeenteraad besloot een mandaat te geven om de financiële haalbaarheidstoets te doen. Het project is nu in onderzoek.

Dit natuurbezoekerscentrum in een sterk verstedelijkte regio moet een uniek urban wetland centre worden waarin natte natuur als klimaatbuffer een centrale rol vervult. Onze samenleving zal immers rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast, watertekorten en zeespiegelstijging als om hittegolven in de steden. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Vlaanderen en vervullen een belangrijke rol door:

  • Koolstofopslag: in organische stof door moerasvorming
  • Groene airco: temperatuurverlaging door natte natuur rond de stad
  • Sponswerking: vasthouden van water
  • Groenblauwe ruimte: natuurlijke overstromingsgebieden bergen het water bij hevige neerslag en piekafvoer

     1. In het kasteel moet op het gelijkvloers een sterke publieke onthaalfunctie uitgebouwd worden met focus op beleving van de omliggende omgeving en het landschap: een sociaal restaurant met terras wordt uitgebouwd met duurzame en lokale korte keten-producten. Verder zal er ook een natuurshop worden ondergebracht. Hierbij zal het belang van klimaatbuffers voor een sterk verstedelijkte regio op een speelse manier gedemonstreerd worden. Op de eerste verdieping creëren we een dynamische community van start-ups, bedrijven, onderzoeksinstellingen en gemeenschappen die werken rond innovatie binnen het domein van waterbeheersing en die een nauwe band hebben met technologische bedrijven binnen Vlaanderen. De tweede verdieping en de zolderruimte zullen gecombineerd een karaktervolle evenementenruimte vormen met plaats voor diverse initiatieven. Zowel de horecafunctie als de verhuur van de kantoor- en evenementenruimtes genereren inkomsten. 

      2. Het 6 hectare grote parkdomein zal zijn publiek karakter behouden en moet een broedplek worden voor lokale initiatieven, verenigingen en voor buurtparticipatie. Hoogwaardige speelnatuur, natuurbeleving en een overnachtingen in de natuur moeten een aantrekkingskracht gaan uitoefenen tot ver buiten de grenzen van het natuurpark. Het vernatuurlijken van de visvijvers en het opwaarderen van de biodiversiteitswaarden van het domein moeten stapstenen moeten vormen voor soorten uit de omliggende natuurgebieden.

     3. Ook in het omgevend landschap gaat de gebiedscoalitie door middel van strategische verwervingen aan de slag met het verbinden van de natuurgebieden Pikhakendonk (Boortmeerbeek) en Mispeldonk (Bonheiden). In 2023 wordt tussen deze gebieden een Sigmagebied gerealiseerd. De bouw van een fietsbrug over de Dijle biedt er nieuwe opportuniteiten voor recreatie. Vanuit Ravestein worden thematische wandellussen uitgewerkt rond erfgoed, sigma, graffiti en ook een blotevoetenpad.

Ravestein moet een plek worden waar mensen verwonderd en geïnspireerd raken door watergebonden natuurbeleving en door technieken in een eeuwenoud landschap. Diversiteit, biodiversiteit en duurzaamheid moeten de hoekstenen vormen van de renovatie. 
Natuurpunt wil zelf 500.000 euro inbrengen om het kasteel te renoveren, maar dit zal niet voldoende zijn om de renovatiekosten te dekken. We zijn dan ook op zoek naar giften, legaten, sponsoringen en/of investeringen om de financiële puzzel gelegd te krijgen. Bij interesse of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met coördinator Nils Iwens: nils.iwens@natuurpunt.bePersartikel ©Evert Wouters, HLN
Dronebeeld ©Erik van Eycken

Onthaalpoort Rivierenland

TOP